Adobe Photoshop
Lightroom 3 - en granskning och översikt

Lär dig nyheterna i Lightroom 3

Övriga Tips & Tricks digitala bilder

| Arbetsrymder - Kulörrymder | Begreppen dpi, lpi och ppi | Bilders storlek och upplösning | Bitdjup |review and utvärdering av ColorVision Spyder 2 PRO Studio | En teoretisk redogörelse om olika RGB arbetsrymder/färgrymder | Brusreducering på bästa och enklaste sätt | FocalBlade Reviewverktyg för skärpning av bilder |Filstorlek och upplösning | Utvärdering av BreezeBrowser | Förbättra bildkvalitén 1. |Förbättra bildkvalitén 2. | färgrymder |Autokorrigera färger på ett fotografi i Photoshop 7/ |Korrekturläsning på skärmen | Minnesstorlek på dina inskannade bilder |Ny PhotoShop CS6 färghanteringssystem | PhotoShop 7 färghanteringssystem || Photoshop CS färghanteringssystem | Photoshop 7 & CS och Färghantering vid utskrift | Photoshop CS 3 Färghantering |Photoshop CS4 färghantering | Ordlista |sepia toning av fotografi |Gör om ditt färgkort till ett svartvitt |Skanning och upplösning | Skärpa bilden via lagermask |Skärpa bilden via FocalBlade plug-in | Skärpningsverktyget PK Sharpener plug-in | Ta bort röda ögon| |kalibrera bidskärmen |Utvärdering av Lightroom 2 |Utvärdering av Lightroom 3 Ny|Utvärdering av Lightroom 5

 
 

LogoLogo

Logo
A Computer Darkroom Feature Review

Translation into the Swedish language during June Year 2010 by Lars Ekdahl from the original document by permission of the author. Bra att det finns en svensk version av Lightroom 3 redan från början.Lightroom 3 har funnits ganska länge ute i några olika beta-versioner, men har nu släppts i sin första skarpa version. Har då det varit värt att vänta så länge på den skarpa versionen? Ni som testat och arbetat med någon av de två släppta beta-versionerna är säkert familjära med de flesta av de nya funktioner som tillkommit sedan version 2 släpptes i slutet på juli 2009. För alla er andra som inte provat betaversionerna av Lightroom 3 kan följande sidor vara en bra start för att lära sig programmet.
red line

 

Vilka är nu de stora nyheterna och viktigaste funktionerna Lightroom 3?

Från starten var det inte meningen att Lightroom 3 skulle bli fylld med en långa listor av massa nya egenskaper. Självklart skulle det finnas med några men dessa skulle i stort vara spin-off från Camera Raw 6.  För Lightroom i stort, var huvudsyftet enkelt - Gör Lightroom till ett "bäst i klassen-verktyg" för digitala fotografer. Med Lightroom 3 beta 1 såg man det första steget utefter denna väg när Adobe gick tillbaka till ritbordet med avsikten att förbättra det interaktiva användandet (t.ex skrollningen och hur man hoppar mellan de olika modulerna) och inte minst bildkvaliten.   Den första betaversionen gav användarna en möjlighet att ge kommentarer på de arkitektoniska ändringarna och några av de nya och förbättrade egenskaperna i programmet. Till exempel reduktionsalgoritmen för råkonverteringen och färgbruset, fick en ordentig översyn i beta 1, men avsaknaden av luminositetsbrus betydde att fördelarna i viss mån gömdes undan. Att kunna minska luminositetsbruset fanns med när beta 2 lanserades och återkopplingen man fick från användarna var mycket positiv.

Nu, i den slutgiltiga versionen, har vi fått såväl automatisk som manuell objektivkorrektion, en del möjligheter att ändra algoritmen för Auto Tone/Automatisk toning samt IPTC extensions har införts i Metadata läsaren. Följande tabell listar de viktigaste egenskaperna du kommer att finna i Lightroom 3:.

ny nyheter sedan beta 2

Workflow/Arbetsflöde och Library/Bibliotek: Nu snabbare att skrolla genom miniatyrbilderna och att växla mellan de olika modulerna

Helt omarbetad dialogruta för import av bildfiler.
Bildimportfunktionen har gjorts om för att bli mer intuitiv, med nya förhandsvyer och standardval som hjälper användaren att snabbt ögna igenom och hitta sina bilder. 


Publiseringstjänster
Backup när man avslutar programmet.
(Övers.anm. Adobe har nu bytt från det tidigare sättet att när man startar programmet och då få upp ett meddelande att göra en backup, till att nu komma när man stänger programmet istället. Ett byte som kommer att uppskattas av många användare.


Förbättrad sortering (t.ex. sortera per aspect ratio/proportioner)

Förbättrat arbetssätt för samlingar och snabbsamlingar

Import av CMYK filer

En ny symbol dyker upp på miniatyrbilden för att visa när en bild även finns i en Samling
Import av DSLR video filer

Tethered Capture/Få bilden direkt från kameran till Lightroom.
(Övers. anm. Direktkoppling till dator (tethered shooting.) Man kan t.o.m. trycka på avtryckaren inifrån Lightroom. Perfekt för t.ex.studiofotografer att kunna förgranska bilden direkt på datorskärmen istället för i den lilla LCD-skärmen på kameran)


Animation in Library Histogram

Kommando för optimering av katalog inkluderad i Arkiv-menyn

Förbättrad kvalitet när man förhandsgranskar

Nya kortkommandon i biblioteksmenyn för större effektivitet vid modulbyten

I IPTC en utökning att skriva ytterligare info till XMP-filen ny

Objektiv och fokallängd nu tillagda till metadata filtermenyn och till snabbsamlingar ny

Develop/Framkallning:
Översättarens anm. Denna modul utvecklar bildens tonomfång, mättnad, kontrast för att skapa bilder med högre kvalitet i färg och svart/vitt.


Förbättrad råkonvertering
Övers. anm. En nykonstruerad ”motor” för behandling av bildfiler i råformat med nya algoritmer skall kunna bibehålla bildens detaljer och samtidigt ta bort mer brus.
Förbättrad skärpning
(Övers.anm. Två lysande stjärnor när det gäller förbättringar är brusredusering och skärpning

Förbättrad reduktion av färgbrus

 
Nu kan man byta Punktkurva i panelen för Tonkurva till tre olika lägen, linjär, mellankontrast och stark kontrast

Versionsnummer omdöpta till 2003 och 2010 (Current/Nuvarande)
I panelen för Kamerakalibtrering kan man längst upp byta Processversion mellan 2003 och 2010

Nytt kornfilter/ Korn-effekt som ger en ”analog känsla"

Förbättrad Vinjett efter beskärning

Panel för Samlingar tillagd

Förenklad panel för justeringspensel och Graderat filter

Automatisk profilbaserad Objektivkorrektion ny

Manuell objektiv- och perspektivkorrigering ny
Övers. anm. Fotografen kan nu med hjälp av olika objektivprofiler ta bort oönskade effekter som geometrisk distorsion, kromatisk aberration och vinjetteringseffekter och har nu också fått verktyg för uppriktning, hitta perfekta vertikala och horisontella perspektiv. Creative Adventures har lagt ut en videoinstruktion om detta
Nya förinställningar för framkallning ny

Output/Bildspel-Skriv ut-Webb: Förbättrad export av bildspel som nu även inkluderar HD video.

Export video files as originals

Man kan välja att sätta en maxstorlek på bildfilen. Perfekt om man ska ladda upp sina bilder på webben där de tofta finns en maxstorlek satt för uppladdning.

Music selection on Mac simplified and decoupled from iTunes

Synkronisera längden på ett bildspel till den valda längden av ett musikspår

Presentera dina bilder optimalt tack vare den nya avancerade utskriftsmotorn samt skräddarsydda layouter med en eller flera kopior av samma bild på ett och samma ark.

Förbättrad vattenstämpelfunktion

Nya mallar för Webb och Utskriftsmodulerna ny

Förbättrad SDK (=Software Development Kit) ny

Många av de nya inslagen och förbättringarna har redan behandlats i min tidigare genomgång av Lightroom beta 1 och 2. Har du redan läst dessa kan du troligen skippa resten på denna sida och hoppa till sidan 2 och läsa om den nya verktygen för linskorrektion. Jag har också samlat, under rubriken Additional Information/Ytterligare information på sidan 3, i denna översikt, länkar till videopresentationer av Julieanne Kost och till Lightroom Learning Centre

Förbättrad behandling av Råbilder

Jag har redan nämnt att råkenverteringen, brusreduceringen och algoritmen för skärpning har blivit grundligt omarbetade i Lightroom 3. Det har nu skett så många förändringar att Adobe för första gången sedan Kamera Rå Plug-in
-enheten släpptes 2003, kände sig tvungen att introducera s.k. Process Versions (t.ex. Process Version 2003 och Process Version 2010 (nuvarande. )). Namnen specificerar det år som processversionen introducerades. Detta ger dig en uppfattning om hur ofta Adobe planerar att uppdaterar dessa processversioner.

I grundinställningen kommer fotografier som framkallats i tidigare versioner (t.ex. 1 och 2) upp till version 5.7 att använda processversionen (PV) 2003 medan nyligen importerade foton kommer att använda PV 2010. Det är när katalogen innehåller bägge versionerna som man kommer att se skillnaden mellan de bägge. Såväl när det gäller bildkvalitet som ökad en renderingstid. Enligt min uppfattning så är förbättringen när det gäller bildkvalitet, speciellt vid höga ISO värden och högt luminositetsbrus, så stort att den lilla ökningen i tid som erfordras för att rendera bilderna för förhandsgranskning är försumbar.

Tips - den nya algoritmen för brusreducering och skärpning gäller bara för PV 2010 fotografier, PV 2003 foton kommer att renderas med samma algoritm för brusreducering och bildskärpning som i tidigare versioner av Lightroom (t.ex. Lightroom 1 och 2) och alla versioner av Camera Raw upp tíll 5.7.

Prestanda generellt har förbättrats allt eftersom betatestperioden framsteg, och man upplevde nu att såväl skrollning bland miniatyrbildern som byten mellan de olika modulerna är mycket smidigare än i tidigare versioner. Denger nu en betydligt förbättrade bildkvalitén, som jag nämnt här ovan, en reducerad "non-interactive performance." Detta gäller speciellt renderingen för förhandsgranskning, då speciellt när man arbetar med typ PV 2010 fotografier. För att få bäst balans mellan kvalitet och prestanda har Adobe lagt ner en hel del arbete i att skapa ett anpassat system när man använder sig av brusreducering och skärpning vid förhandsvisning av PV 2010-fotografier. För att få det hela att arbeta optimalt var utvecklarna tvungna att profilera bruskarakteristisken för varje kamera, som stöds i Camera Raw. Detta över ett stort område av ISO-värden. Funktionen i detta anpassade system är ganska komplext och ligger därför utanför ramen av denna översikt. Du kan dock vara tämligen övertygad om, att när det gäller såväl brusreducering som skärpning av bilder vid förhandsvisning, att Lightroom 3 vid de flesta tillfällen kommer att ett bra arbete.

Tips - Att arbeta med Lightroom 3 and Adobe Photoshop Camera Raw 6

Lightroom och Photoshop Camera Raw delar på samma bildhanteringsteknologi vilket ger överensstämmande resultat tvärsöver tillämpningar som stödjer råhanteringen. Dessa tillämpningar inkluderar Photoshop CS5, Photoshop Elements 8 and Premiere Elements 8. Dessa program måste dock vara uppdaterade med plug-in enheten för Camera Raw 6.1 för att vara helt kompatibla med inställningarna i framkallningsmodulen i Lightroom 3 . Läs mer i "readme" dokumentet för Lightroom 3 när det gäller kompabilitet mellan olika Adobe program.

Library Module/Biblioteksmodulen och förbättrat arbetsflöde

Det har inte skett några ändringar av användargränssnittet i Library/Biblioteks modulen sedan beta 2, vilket betyder att alla som använt Lightroom 2 eller provat någon av de två betaversionerna bör känna igen sig direkt. Biblioteket fortsätter att vara hjärtat i Lightroom på det sätt att det är modulen som tillhandahåller de flesta av verktygen för att hantera lagringen av alla dina fotografier. Importerade foton kan man också betrakta på många sätt i Biblioteket.

Detta inkluderar: Grid view/Stödraster (G), Loupe/Lupp (E), Compare /Jämföra (C) och Survey/Undersökning (N). Var och en av dessa visningslägen är avsedda för en speciell uppgift i ditt arbetsflöde. Kanske du kommer att  finna ett läge mer användbart än ett annat? T.ex. läge stödraster ger dig möjlighet att se ett stort antal fotografiet i form av miniatyrbilder samtidigt som man ges möjlighet till en arbetsyta där man kan applicera metadata, märkningar, klassificeringar, nyckelord, flaggningar och även att snabbt göra framkallningsjusteringar för en hels massa bilder samtidigt. Å andra sidan tillåter Lupp-läget att man betraktar ett enskilt foto och där man kan få en förstoring på upp till 11 gånger av originalet. Detta läge är speciellt användbart när man kontrollerar skärpning och fokus. En finess med Lupp-läget att här begränsas märkningar, klassificeringar, nyckelord etc. till ett enskilt fotografi. Lägena Jämföra och Undersökning är speciallägen avsedda för uppgifter som att jämföra, klassificera och flaggning av en serie av bilder lättare.

I en trailer på sin blogg , där Scott Keiby gör reklam för sin nya bok Lightroom 3, nämner han att om man använder ett gråkort, kan man kalibrera så att man också får färgkorrektion automatiskt. Därför kommer ett gråkort att skickas med den nya boken. Låter spännande. Har själv beställt boken.

Image

Figur 1 - Biblioteksmodulen (klicka på bilden för att få upp en större bild)

Andra, inte så stora kanske, men inte desto mindre viktiga förbättringar inom Biblioteksmodulen innefattar:

 

 • Match Total Exposures commands added to Develop Settings menu

 • Snabbsamlingar kan skapas direkt från en samling genom att högerklicka på samlingen. Från menyn som nu dyker upp kan man välja efter vilka regler man vill matcha.

 • Namnet på en Samling kommer att visas fram när ett foto adderas till samlingen du valt att lägga det i.

 • Visa Stapelantal och emblem för bildbandsvisning via Redigera --> Inställningar --> Gränssnitt

 • Om ett antal foton finns som en hög och man klickar på symbolen, som visar antal bilder i Stack/högen, expanderas högen och visar alla enskilda foton

 • Radering med hjälp av verktyget Färgspray fodrar nu att man använder Alt-tangenten

 • When the ëspray caní is used to add an photo to a collection, the collection name is now displayed upon application

 • Välj en mapp i Biblioteksmeny (högerklicka). Från den rullgardinsmeny som nu kommer upp välj - importera till denna mapp. Då öppnas dialogrutan för import med den valda mappen som destination/mål

 • Luppvisningen i dialogrutan för import stödjer nu stora förhandsvisningaräven för foton på flashminneskort

 • Högerklicka på en mapp välj --> Synkronisera mapp. I dialogrutan som nu kommer upp finns nu som grundinställning importera Nya foton.

 • The option to include items from subfolders has been included in the primary Folder panel drop down menu

 • Välj Library/Bibliotek -> Show Missing Photos/Visa saknade fotografier för att lokalisera foton som är " offline" eller som saknas

 • Välj Library/Bibliotek -> Find Previous Process Photos/Hitta tidigare behandlade fotografier för att lokalisera foton behandlade i tidigare versioner av Lightroom

 • Menyraden, som dyker upp när man klickar på biblioteksfiltret, Attributes/Attribut inkluderar nu även en ikon för filtrering av videofiler

 • Möjlighet att nu definiera max filstorlek i dialogrutan för Export

 • En ikon har lagts till i läge stödrastervisningen för att indikera att ett foto ingår i en samling. Klicka på ikonen för att betrakta/eller gå till samlingen

 • I rullgardinsmenyn för bildbandsmenyn (pilen till höger om antal foton) underst i menyn för Biblioteksstödsraster, finns nu menyraden - Lägg till i Favoriter. Då får man en snabbväg till specifika samlingar eller mappar.

 • Blixtinfo, Lins och Fokallängd är nu inkluderade som del av de andra metadatan i filtermenyn och snabbsamlingar

Tethered Capture/Direktkoppling mellan dator och kamera

Som nämnts tidigare här ovan finns det relativt få större förbättringar i Biblioteksmodulen sedan Lightroom 2. Inte desto mindre kommer många användare att uppskatta de som lagts till. T.ex. stödjer nu Lightroom 3 s.k. Tethered Capture. Betyder att man kan göra en direktkoppling mellan kameran och datorn. Dock än så länge begränsat till ett antal Nikon och Canon kameror. Support för andra kameror kan komma senare men beror mycket på om tillverkarna gör sina s.k. SDK tillgängliga.

Att direktkoppla sin kamera till datorn är relativt lätt. Först så väljer man Library -> Tethered Capture. Då får man upp dialogrutan för Tethered Capture Settings (syns i figur 2 här nedan). Denna dialogruta eller panel använder man för att skriva in var man skall lagra sina fotografier, om man skall tilldela några metadata etc.

Image

Figur 2 - Inställningar för Tethered Capture/Direktkoppling mellan dator och kamera (klicka på bilden för att få upp en större)

När dialogrutan för direktkoppling mellan dator och kamera har fyllts i, klicka då på OK-knappen. Nu öppnas the tethered capture control panel/kontrollpanelen för direktkoppling mellan dator och kamera (visas i figur 3 här ovan). Genom att trycka på den stora silverfärgade knappen kommer kamerans slutare att utlösas. Man kan även använda kortkommandot Cmd/Ctrl+Shift+T på tangentbordet.  Popup-menyn för Develop Settings/Framkallningsinställningar används för att välja någon av de kameraprofiler som redan installerats på din dator.

Image

Figure 3 - Kontrollpanelen för Tethered Capture/Direktfotografering

Kontrollpanelen kan döljas genom att klicka på den lilla cirkelformiga knappen som man hittar under knappen för Close/Stänga (X) på högra sida på panelen. Man kan man istället använda Cmd/Ctrl+T på tangentbordet. Tyvärr finns inget stöd i kontrollpanelen för fjärrjusteringar av kamerans inställningar typ slutarhastighet, bländare eller ISO; inte heller stödjer den "Live View" funktion som man hittar i många av de senaste DSLR-kameror

Övers. anm. För att använda sig av denna möjlighet måste man dels ha en lämplig USB-kabel och dels ha en av de 26 Nikon eller Canon “tested and approved” kameror .Ytterligare modeller och andra fabrikat kommer att läggas till vid senare datum

Stöd för videofiler

Ett annat vanligt önskemål har varit stöd för DSLR Video filer. Dock, liksom även för Tethered Capture/Direktkoppling mellan dator och kamera, så är stödet för videofiler ganska begränsat. I korthet, du kan importera videofiler, titta på indexramen som en miniatyrbild i stödrasterläge eller i full storlek i Lupp-läget (visas i figur 4 här nedanför), och exportera filerna i sitt ursprungsform, men du kan inte redigera dem eller ens granska dem i Lightroom. Istället måste du, för att titta på en videofil, trycka på filmsymbolen (rödmarkerad på nedanstående bild) för att starta ett annat program typ QuickTime (Mac) eller Windows Media Player (Windows).

Image

Figur 4 - Stöd för videofiler

Import

Den underliggande principen för den nya importdialogen var att få den att se ut och kännas att den verkligen var en del i Lightroom. På många sätt har också utvecklingsteamet lyckats med denna målsättning även om många användare under betatestperioden uttryckt önskemål att dom villa att teamet skulle gått ännu längre. Till exempel, en vanlig begäran har varit, att dialogrutan skulle kunna göras större och ha justerbara sidopaneler.Tyvärr gick dessa önskemål utanför den ram av ändringar som utvecklingsteamet påtagit sig.

Så låt oss fokusera på vad vi fått. I sitt grundläge kommer dialogrutan för import att öppnas i sitt fullvisningsläge. (syns i figur 5 här nedanför). Detta läge gör det mycket lättare att åskådliggöra hela förfarandet av importen av bilderna. Source/Bild-källan och volymenheterna (=hårddiskens) är listade på vänster sida och Destination/Var bilderna ska placeras på den högra vertikala panelen. Det är här viktigt att notera att, olikt Lightroom 1 och 2, som endast gav tillgång mappar som innehöll fotografier så visar Lightroom 3 alla diskenheterna och mappar. Oavsett om de innehåller foton eller inte. Detta gäller för bägge panelerna, vänstra som högra. En del användare tycker att detta sätt är ganska irriterande, medan andra har upptäckt fördelen att få en översikt över alla diskenheterna och mappstrukturen på sin dator eller nätverk. På sätt och vis har importdialogen nu blivit en File Browser/Filläsare, om än begränsad till vad du kan göra med filerna och mapparna.

Image

Figur 5 - Fullägevisning av Importdialogen i Lightroom 3 (click for larger view)

Man hittar förhandsgranskningsläget i form av miniatyrbilder (Grid/Stödraster) mellan två vertikala paneler. I detta läge kan individuella foton inkluderas eller exkluderas genom att klicka på den lilla rutan längst upp till vänster på miniatyrbilden (bocka i resp. avbocka). Man kan också använda kortkommandon via tangentbordet när man skrollar sig genom miniatyrbilderna (d.v.s. P = Pick, U = Unpick, X = Unpick). Håller man ned Shift-tangenten medan man trycker på någon av dessa snabbkommandon så går man automatiskt vidare till nästa bild. Tillämpa framkallningsinställningar, tilldela nyckelord, metadata etc., görs i den högra, vertikala dialogrutan för Import. Likaså ändra namn på filer samt återge förhandsvisning. ( 4 olika lägen, minimal, inbäddad och underordnad, standard sam 1:1. Det är också möjligt att byta mellan Grid/Stödraster-läge (G) and Loupe/Lupp-läge (E), och det finns även ett zoomverktyg (Spacebar/Mellanslagstangenten) som ger möjlighet till storleksförändring från 1:4 till 11:1. Detta är även möjligt när man bläddrar igenom ett Compact Flash eller SD minneskort.

Image

Figur 6 - Importdialogen i minimerat snabbläge (click for larger view)

Importdialogen inkluderar även ett minimerat snabbläge (se figur 7 här ovanför). Detta läge tar bort den mesta av komplexiteten när det gäller panelerna för Source/Källa and Destination/Mål. Idén med detta arrangemang är att källmappen och målmappen snabbt skall identifieras via Import Presets som redan har konfigurerats av användaren.

Övers. anm. Moderskeppet.se skriver - "Det nya snabbläget är avskalat och finns till för att du kvickt ska kunna importera, utan att behöva göra massor av onödiga och tidskrävande val. Idén är att du ska göra dina inställningar i fulläge och spara som en förinställning. Därefter kan du lätt använda din förinställning i det minimerade läget, vilket snabbar upp processen avsevärt."

Image

Figur 7 - Importdialogen i snabbläget

De läsare som redan är familjära med den nya importdialogen kan kanske tro att den nu levererade skarpa versionen inte skiljer sig från betaversionen. Som dock nämns tidigare har det skett många förändringar sedan beta 1, lite mindre i beta 2. Förändringarna är hårfina och många av dem inte omedelbart helt uppenbara för användarna. Till exempel, prestandaförbättringen märks först när man letar runt i mappar innehållande ett stort antal foton (t.ex. uppräkningen av miniatyrbilder och foton har snabbats upp betydligt). En mer uppenbar förbättring hittar man i Grid view/Stödrastervisning. I själva verket finns det tre alternativ i detta visningsläge, All Photos, New Photos och Destination Folders. Det första (All Photos/Alla fotografier) låter dig betrakta alla foton inom en given mapp eller undermapp. I grundinställning, om ett foto redan finns i katalogen, kommer det att vara "utgråat" och avmarkerat. Det andra visningsläget (Nya fotografier) visar bara foton som inte redan finns i katalogen. Detta är grundinställningen när importdialogen är tillgänglig från kommandot Synchronize Folder. Det sista visningsläget för miniatyrbílder (Destination Folders/Målmapp) delar upp fotona i de mappstrukturer du själv valt i panelen för Destination. Läget Compact ger också möjligheten att lägga till förvalda nyckelord och metadata.

 

     

Image

Image

Image

All Photos - (klicka på bilden för att få upp en större)

New Photos - (klicka på bilden för att få upp en större)

Destination Folder - (klicka på bilden för att få upp en större)

Figurerna 8a - 8c - Dialogrutorna för import, läge Stödraster

Lightroom 3 kan importera följande filformat:

 • JPEG

 • TIFF (8 bitars och 16 bitars)

  Övers. anm. En bit är den minsta minnesenheten i datorn och kan ha värdet 0 eller 1. Om man kan ange ett tonvärde med 8 bitar innebär det att man kan kombinera 0 och 1 i åtta olika positioner. Då är det möjligt att i en sådan skala ha 256 steg eftersom det finns just så många unika kombinationer av 0 och 1.
 • PSD (8 bitars and 16 bitars)

 • DSLR video filer

 • DNG

 • Råfiler from som stödjer detta format (visit http://www.adobe.com/products/photoshop/cameraraw.html for a full list of raw file support. File support for Lightroom 3, aligns with Lightroom 2.7 and Camera Raw 5.7/6.1)

Förutom RGB, tillåter Lightroom 3 också import av CMYK*, LAB och Greyscale filer.

* Any output, with the exception of export original, or develop adjustments to these files will take place in an RGB color space.

Publish Services/Publiceringstjänster

Publish Services/Publiceringstjänster är till för att hjälpa användarna att lättare publicera sina bilder på de fildelningsajer de använder sig av,och nu inifrån Lightrooms biblioteksmodul. Än så länge finns endast en plugin-enhet och det är för Flickr. Dock har SDK (=Software Development Kit) alla nödvändiga "verktygr" för att liknande plugin-enheter skall kunna utvecklas för SmugMug, etc.

Den nuvarande plugin-enheten ger dig direkt tillträde till Flickrs fotodelningssajt. Du behöver dock skapa dig ett eget Flickr konto innan du kan använda dig av Flickr, med det är ganska enkelt att sätta upp en förbindelse inifrån Lightroom. Du klickar bara på knappen för Flickr Set inifrån panelen för Publish Collections. Denna knapp öppnar sedan fönstret för Publishing Manager som visas i figur 9 här nedanför. Publish Collections. Denna knapp öppnar fönstret för Publishing Manager som visas i figur 9 här nedanför.

Övers. anm. Bra att man nu kan exportera sina bildspel till video i HD-kvalitet upp till 1080p. Detta ger också möjlighet att kunnan publicera sina bildspel på Internet genom videosajter, såsom Youtube och Vimeo.

Image

Figur 9 - Lightroom Publishing Manager (klicka på bilden för att få upp en större)

Namnet du använder inifrån Publishing Manager måste vara exakt detsamma som det du använder när du ansluter dig till Flickr via en webbläsare. Kontot måste också aktiveras inifrån Lightroom innan din Flickr Photostream kommer att dyka upp i panelen för Publish Collection. Så snart detta konto är aktiverat kan du börja publicera dina fotografier i Flickr genom att helt enkelt dra dom till Photostream collection och sedan trycka på knappen Publish . Lightroom 3 kommer då automatiskt att börja ladda upp dina fotografier till Flickr. Figur 10 här nedanför visar uppladdningsprocessen i Lightroom 3 .

 

Image

Figur 10 - Display of  Photo Publishing in progress (klicka på bilden för att få upp en större)

Att titta på bilderna efter att de har blivit publicerade på Flickr är relativt enkelt - högerklicka på Photostream/Fotoströmmar för att öppna rullgardinsmeny och välj sedan Go to Published Collection. Förutsatt att du är uppkopplad till internet kommer Lightroom att starta din webbläsare du har valt i din dator och visa din Flickr-sida som innehåller dina foton.

Image

Figur 11 - Titta på publicerade bilder i Flickr

När man trycker på Publish/Publicera-knappen någon gång, efter det att foton har publicerats på Flickr så kommer man att importera de kommentarer, klassificeringar etc, som tittare kan ha offentliggjort på din Photostream/Fotoström. Dessa kommer att visas på den för ändamålet avsedda Comments/Kommentar panelen du hittar på den högra sidopanelen, strax under Metadata-panelen (se figur 12 här nedanför). Innehavare av kontot Flickr Pro Account kan senare modifiera sina foton och sedan publicera om dem igen på samma sätt som beskrivits här ovan.

Image

Figure 12 - Photostream Comments

Innan Adobe lanserade denna möjlighet i Lightroom hade jag aldrig använt Flickr Pro account, men möjligheten att hantera fotografier inifrån detta program var en för bra chans för att missa. Du kan se några av mina fotogallerier på http://www.flickr.com/photos/ian_lyons/ Alla dessa gallerier laddades upp hanterades inifrån Lightroom 3 beta.

Library Filter Bar

Library Filter Bar/Biblioteksfältet lancerades i Lightroom 2. Då var många kritiska till den stora bildskärmsyta som detta fält tog upp. Ännu mer högljudd var deras kritik mot att utvecklingsfolket bestämt att låta metadatafiltret arbeta på lokal nivå. Rop på "var har mina fotografier tagit vägen" hördes från Lightrooms användar- till användarforum. Ännu värre var beslutet att göra filtret "sticky", dvs. inställningarna koms ihåg av Lightroom. Som tur är har de två sista kritikerna blivit åtgärdade i Lightroom 3, fast nu har vi fått en annan grupp som skriker att deras arbetsflöde har sabbats. Ser ut som om Adobe inte kan bli en vinnare när det gäller detta speciella verktyg. Alltnog, låt oss återvända till vad vi har idag. Genom att slå av och på hänglåsknappen högst upp i högra hörnet kan man nu bestämma om Lightroom skall tillämpa de valda filtren till en individuell mapp/samling (lokal) eller till alla mappar/samlingar (globalt).

Image

Figur 13 - Library Filter Bar (Metadata view)

En Video File filtersymbol finns med intill de Virtual Copies filtersymbolerna på Attribute delen of Bibliotekfiltermenyn. Detta visas i figur 14 här nedanför, då som en ikon med röd ram. (längst till höger) Klickar man på denna ikon medan man tittar på en mapp/samling så visas alla videofiler i denna mapp/samling. Klickar man på den medan man betraktar Alla Fotografier får alla fideofilerna som fanns i mappenp/samling att återvända.

Image

Figur 14 - Library Filter Bar (Attribute view)

Biblioteksfiltermenyn är helt klart riktigt kraftfull men samtidigt något trög i sitt sätt att arbeta, Till exempel, många användare kämpar med att hitta själva filtreringslogiken inom sektionen för Text. Det är dock inte så invecklat, men för de nya användarnas skull är det kanskevärt att repetera lite av vad jag skrev om detta i min utvärdering av Lightroom 2. Det finns fyra sektioner i den nya menyraden Library Filter/Biblioteksfilter: Text, Attribut, Metadata and None/Inga De tre första användes för filtrerad sökning efter innehåll i din katalog. Den sista (d.v.s. None/Inga) användes för att stänga av Filter Bar/Filtermenyraden.

Översättarens anm.: Se bara till att du är i läget "Grid View." Annars får du inte upp filtermenyraden

Filtermeny aktiveras från menyn för Library/Bibliotek>View/Visa eller via snabbkommandot '\' på tangentbordet. You can use the Cmd/Ctrl+L keyboard combination to toggle on/off the last filter you used.

I sitt grundläge innehåller Metadatafiltret fyra kolumner, men det är lätt att ändra till att visa mellan 1 och 8 kolumner (d.v.s.. via menyn i översta högra hörnet för varja kolumn). Den aktuella layouten för kolumnen kan sparas som en egen förinställning genom att klicka på Custom Filter pop-up som man hittar i översta högra hörnet av Filter Bar/Filtermenyn. Figur 13 här ovanför visar ett exempel på ett sådant..

En av de mest användbara lägena av Filtermenyn är att sortera med nyckelord. Filtermenyn använder 'AND/OCH' mellan kolumnerna och inom kolumnerna används 'OR/ELLER' (d.v.s. håll ner tangenten Ctrl/Cmd och gör sedan dina val inom kolumnen). Att använda flera nyckelordskolumner är således möjligt för såväl "AND" and "OR" vid nyckelordsfiltreringen .

Som tidigare nämnts så är Filtermenyn platsen där textbaserad och attributbaserad filtrering utförs. Reglerna för den textbaserade sökningen har ändrats väldigt lite sedan Lightroom 1.x och de är fortfarande relativt självförklarande. Det är dock värt att nämna några få av de mindre uppenbara filtreringsreglerna som ligger nära till hands när man skall finjustera sökningen inom textfältet. Till exempel, att placera ett "+" i början av ett ord ar det samma som Starts With. Att placera ett placera ett "+" i slutet av ett ord är det samma som Ends With och slutligen att ett "!" framför ett ord är det samma som Doesn't Contain. Också värt att notera är att Attributemenyn nu innehåller White and Gray label chips for Custom Label and No Label respectively. Finally, multiple filters are activated by shift clicking the respective filter name (e.g. click Text then Shift+click Attribute followed by Shift+click Metadata).

IPTC Extensions

Många användare av Lightroom är redan familjära med hur IPTC-menyn för metadata ser ut och vad som finns där. Användarna lägger ju här till sina data i fördefinierade fält i Metadatapanelen, som sedan kan sparas till bildfilen eller användes direkt i Lightroom för sökändamål etc. I Lightroom 3 har Adobe lagt till en ruta, IPTC Extension/Tillägg (se röda ramen i nedanstående bild) avsedd för XMP. Detta är ett tillägg till " IPTC Core" och står för:

 

 • fält för ytterligare information om innehållet i bilden, t.ex. namn eller en plats som visas på bilden, en organisation eller händelse när det gäller bilden, etc

 • fält för att utökad info. om bilden, t.ex. namn på person som visas, plats som visas

 • fält för att skriva info om rättigheter beträffande bilden, t.ex. bildskapare, upphovsrättsinnehavare

För närvarande användes denna info inte på andra ställen i Lightroom 3. Till exempel, ingen av uppgifterna här är explicit nämnt i snabbkollektioner eller i menyraden för metadata.

figur 15

Figur 15 - IPTC Extension/Utökningspanelen för Metadata

Fortsättning på sidan 2

bar
Home   Sidan 1 av  3    Next Page
© 2010 Ian Lyons. All Rights Reserved