Previuos page     Page 2 of 3    Next Page
Contd.

red-line

 

Develop Module ( Framkallningsmodulen

Objektivkorrigeringar

Den 27 April 2010 bloggade Tom Hogarty ,Lightrooms Produktchef om en tidigare okänd egenskap som skulle inkluderas i den skarpa versionen av Lightroom 3.  Du kan läsa hans kommentarer i Lightroom Journal . Detta nya verktyg är Lens Corrections/Objektivkorrektion, som kommer att diskutersa i de närmaste styckena

Automatisk korrektion

Den nya lins-korrektionen i Lightroom 3 kan delas upp i två delar - automatiska lins-korrektioner som är baserad på linsprofiler, och manuella justeringar. Den automatiska versionen använder sig av objektivprofiler skapade av ADOBE eller egentillverkade profiler från 3:e part eller av digsjälv genom att använda den nya Adobe Lens Profile Creator. Adobe har i Lightroom 3 inkluderat ett stort urval av profiler för kameror för Canon och Nikon. Dock täcker det inte alla objektiv i respektive tillverkares kataloger. Man har dessutom nu inkluderat en samling profiler skapade av Sigma. Dessa profiler är kompatibla med kameror från Canon Nikon, Olympus, Pentax och Sony. Om andra objektivtillverkare kommer med egna profiler får vi se i framtiden.

Image Image

Automatiska Korrectioner

Manuella Korrektioner

Figur 16 - Objektivkorrektioner

När man använde sig av detta verktyg så är det konstruerat så att man automatiskt tillämpar tre olika typer av korrektioner. Dessa är, geometrisk förvrängning såsom Pin Cushion eller Barrel förvrängning, Lateral Chromatic Aberration/K.Avvikelse, och Vignetting/Vinjettering. När man aktiverar den profilbaserade korrektionen (figur 16 - Automatiska Korrektioner) använder sig Lightroom av de inbäddade Exif metadata i bilden för det objektiv och kamera som man använde för just den bilden. Lightroom letar sedan efter en lämplig profil. I det exempel som visas i figur 17 här nedanför var objektivet som använts Canon EF 16-35mm f2.8 USM. De tre reglagen som finns under rubriken Amount/Mängd är i själva verket avsedda för att finjustera den automatiska profilkorrektionen. I exemplet som visas i figur 17 kan du se att jag redan reducerat mängden av vinjetteringen till 75%. Jag har gjort detta p.g.a. att profilen för just detta objektiv tenderar att överkompensera objektivets naturliga vinjettering. Återigen, i detta exempel har jag redan sparat denna korrektion som en ny default/grundinställning för detta objektiv. Betyder att min korrektion automatiskt kommer att tillämpas varje gång denna profil användes. Någon gång då och då, kan det bli nödvändigt att öka en eller flera av Amount/Mängd-reglagen, fast jag har funnit att de bara behövs för kromatisk avvikelse, och då endast för ett av mina objektiv. ( Sigma 14mm f2.8). Mängdreglagen kan också användas för att totalt ta bort respektive korrektion. Du kanske vill att ett objektivs naturliga vinjettering hellre skall slå igen än att korrigeras. Notera också att dessa reglage endast blir aktiverade när en objektivprofil är aktiverad

Image

Figure 17 - Automatisk Objektivkorrektion (click for larger view)

 Tip - du kan bara tillämpa automatisk linskorrektion först när du fysiskt installerat lämpliga profiler i din dator. Detta för att profilerna lagras inte i den aktuella "raw-filen" eller i XMP sidecar. Der är därför viktigt att om du flyttar råfiler mellan datorer eller delar filer med någon annan, att du också kopierar objektivprofilen till dessa datorer.

Att skapa dina egna objektivprofiler är ganska okomplicerat om än tidskrävande. Adobe har försett oss med den nödvändiga mjuvaran tillsammans en bra instruktionsdokumentation, så allt du egentligen behöver är tid och en plats för att sätta upp kalibreringsbilderna och din kamera. Om du är intresserad av att skapa dina egna objektivprofilet gå då till Adobe Labs där du hittar mer information om verktyget Adobe Lens Profile Creator.

Övers. anm. 1 Mjukvaran låter dig skapa egna profiler. Det fungerar med både systemkameror, mobiltelefoner och kompaktkameror. Du skriver ut ett mönster som du sedan fotograferar. När du sedan importerar bilden tar Lightroom 3 hand om resten och skapar en profil automatiskt.

Övers. anm. 2 En bra instruktionsfilm av Julieanne Kost som bl.a. visar objektivkorrigeringar

- Här nedanför hittar du en serien objektivprofiler för 3 olika Canon EF objektiv som ännu inte finns att tillgå från Adobe. Zipfilen innehåller:  3 profiler för EF 100-400mm f4.5-5.6 IS USM (inkl. 1.4X och 2X converters), 2 profiler för EF 70-200mm f2.8 IS USM (inkl. 1.4X and 2X converters) samt 2 profiler för EF 400mm f5.6 USM (inkl. 1.4X converter). Pofilerna skall kopieras till följande ställen i din dator.

User profiles location:

 • Mac OSX: /Users/(User Name)/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/LensProfiles/1.0
 • Windows 7 or Vista: C:\User\(User Name)\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1.0
 • Windows XP: C:\Documents and Settings\(User Name)\Application Data\Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1.0

eller

Shared profiles location:

 • Mac OSX: /Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/LensProfiles/1.0
 • Windows 7 or Vista: C:\ProgramData\Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1.0
 • Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\CameraRaw\LensProfiles\1


NyÖversättarens anm.Totalt finns det numera 18 profiler.i zipfilen Nio för råfiler och ytterligare nio förr JPEG/TIFFbilder.

Manuella korrektioner

När man byter till manuella korrektioner får man upp en blandning av gamla och nya justeringsreglage. Gruppen av reglage som man hittar under rubriken Transform/Omforma är nya för Lightroom och verkar oberoende från de profilbaserade automatiska korrektionerna. I själva verket är de en blandning objektivkorrektioner, perspektivkorrektioner och storleksförändring. Justeringsreglaget för Förvrängning ger dig möjlighet att manuellt korrigera "pin cushion" eller "barrel" distortion/förvrängning. Det Vertical/Lodräta reglaget användes för att tillämpa "a keystone correction" för att konvergera det lodräta (se exemplet i figur 18 här nedanför). Det Horizontal/Vågräta reglaget justera horisontella distortioner.  Rotate/Rotera är avsett att användas till att justera rotationen av själva omvandlingen, inte själva bilden. Slutligen reglaget Scale/Skala vars reglage justerar hur stor bilden skall visas (d.v.s. zooma in eller ut). Exempelvis kan du använda detta verktyg for att ta bort den gråa ramen efter att du använt dig av någon av de andra justeringarna. Om man markerar rutan för Constrain Crop/Begränsa beskärning blir bilden automatiskt beskuren för att ta bort någon av de kantfyllningar som dyker upp efter att man utfört en objektivjustering .

Image

Figur 18 - Perspektivkorrektion (mouse over for effect)

(Note from the translator. Perspective Correction helps rid your images of converging verticals.

De återstående justeringsreglagen fungerar mycket som de gjorde i tidigare versioner av Lightroom. De har behållits mycket för bakåtkompabilitetens skull, men att de finns kvar kan ändå leda till en del förvirring. Speciellt om användarna efteråt använder den automatisk objektivkorrektion inifrånsjälva profilfliken. Det bästa är att undvika att använda dem, om det nu skulle finnas en passande objektivprofil.

Brusreducering och Capture Sharpening

Som diskuterats tidigare så hänger en av de största förändringarna i Framkallningsmodulen ihop med den nya råbildskonverteraren och den nya algoritmen för brusreduktion och skärpning. Bara färgbrus och luminositetbrus är betydande förbättringar gentemot i tidigare versioner, men tillsammans med den nya algoritmen för skärpning lyfter den bildkvalitén till en ny nivå. Speciellt detaljer och texturer är mycket renare, skarpare och ser mer naturliga ut. För att uppleva dessa nya algoritmer som bäst rekommenderar jag att du gör ett antal utskrifter.

Övers. anm. Mest imponerande är att mjukvaran bevarar alla detaljer från originalet. Resultatet blir att det ser ut som om fotografiet är taget vid ett lågt Iso-tal.

Tip - det är bäst att påpeka att den nya algoritmen för avmosaikifieringen, brus och skärpningen endast är tillämplig när man redigerar att foto i processversionen 2010.

Image

Figur 19 - Detail/Detalj-panelen

Även om själva menybilden för skärpning är den samma som för Lightroom 2 så har själva algoritmen undergått avsevärda förändringar och förbättringar. Förbättringen börjar med den nya algoritmen för avmosaikifieringen ("demosaicing algorithms"), vilken är mer motståndskraftig mot brus än i tidigare versioner.

Övers. anm. Problem med att förstå "demosaicing". I wikipedia kan man läsa: A demosaicing algorithm is a digital image process used to reconstruct a full color image from the incomplete color samples output from an image sensor overlaid with a color filter array (CFA). Also known as CFA interpolation or color reconstruction, another common spelling is demosaicking.

Most modern digital cameras acquire images using a single image sensor overlaid with a CFA, so demosaicing is part of the processing pipeline required to render these images into a viewable format.

Many modern digital cameras can save images in a raw format allowing the user to demosaic it using software, rather than using the camera's built-in . (Kanske någon läsare kan översätta? lars(at)ekdahl.org)Detta betyder att, den nya algoritmen gör ett mycket bättre jobb med att ta bort färg och mönsterbrus, men lämnar kvar mycket av det s.k. icke-mönsterbruset kvar. Detta, resterande slump- eller kornliknande brus, ger en känsla av detaljer och textur som många upplever tilltalande. Skärpningen uppnås genom att lägga till halofenomen till kanterna på bilden. Ena sidan av en kant kommer att ha en mörk halo och den andra sida en ljus halo. I Lightroom 3 har dessa haloeffekter blivit mer subtila. Vid en skärpningsradie mellan 0.5 och 1.0 är haloeffekterna mycket smalare än tidigare, vilket betyder att det nu är möjligt att skärpa mer fina detaljer mer effektivt i landskapsbilder. I ett nyligen postat inlägg i forumet för Lightroom 3 skrev Jeff Schewe:

"Det har varit några viktiga förbättringar av skärpningsverktyget för Lightroom 3. Radien har finjusterats så att värden under 1 nu är mer exakta. ...the masking has been improved to have more cut-off in the masked areas while also allowing for local-sharpening adjustment brush additions to the mask, which means you can punch the sharpening a bit more and then paint away the sharpening in areas that get too crunchy. There have also been some technical improvements in the way the sharpened data is blended back into the unsharpened image data...

Men den största inverkan på skärpningen har varit möjligheten att nu ta bort brus i själva avmosaikifieringen och att man lagt reglagen för den förbättrade brusreduktionen senare i processen. Which this means is the sharpening by default now no longer needs to compensate for the built in noise reduction of the demosaicing, which could not be turned off.

The end result is while the sharpening has been improved the biggest thing you are seeing is the increased "bite" the new demosaicing allows."

För en mer utförlig förklaring om skärpningen i Lightroom 3 (och brusreduceringen ) rekommenderar jag att skaffa ett exemplar av den senaste boken om Camera Raw, skriven av Jeff Schewe & Bruce Fraser - Real World Camera Raw with Photoshop CS5. Även om inte Lightroom 3 berörs specifikt gäller samma sak när det gäller skärpning och brusreducering för såväl Camera Raw 6 och Lightroom 3.

Översättarens anm. Har man Photoshop CS5 och Lightroom 3 och uppdaterat till senaste version av Camera Raw är justeringar gjorda i ett av programmen kompatibla och kan ses i respektive program.

Nästa ämne är brusreducering. Med sina fem reglage är du förlåten om du tycker det ser lite krångligt ut. Men du behöver inte ängslas Eric Chan ger följande förklaringar för var och en av reglagen:

Luminance/Luminans - Kontrollerar mängden (eller "volymen") på den reduktion man ställt in för luminansbruset. Lightroom 3 har ställts in så, att en inställning på 25, ger en hygglig balans av brusreduktion samtidigt som man bibehåller detaljer i bilden. Detta betyder att det extra området mellan 25 och 100 kan användas för att kontrollera hur mycket ytterligare brusreducering som bilden tål. Vid ett värde av 0, kommer reglagen för Detalj/Detail och Kontrast att kopplas ut (gråas ut). Luminansreglaget är alltid anslutet (för bägge processversionerna 2003 och 2010). Grund/default-värdet är 0 (d.v.s., av).

Luminance Detail/Luminans Detalj - Detta reglage ställer in tröskelvärdet för bruset. Drar man reglaget åt höger kommer man att bevara fler av detaljerna, men om man gör så kan det hända att brusiga områden i bilden inkorrekt behandlas som vore de detaljer (och därför inte blir utjämnade). Dra reglaget till vänster för att öka mjukheten i bilden. Detta kan emellertid orsaka att verkliga detaljer i bilden kan komma att detekteras som om de istället vore brus. (och därför blir utslätade). Other notes: effect mainly observable only on very noisy images. This slider is new to Lightroom 3. This slider will be disabled when photo is process version 2003, or when the Luminance slider (see above) is set to 0. The default value is 50.

Luminance Contrast - Genom att dra reglaget till höger hjälper man till att bevara kontrasten och texturen Detta kommer kanske att öka den upplevda känslan av "noise blobs/färgklumpar" eller ojämna punkter för bilder vid höga ISO-tal. När man vill få ett mycket mjuk och finkornigt resultat drar man reglaget till vänster. Detta kan dock ge sämre kontrast och texturen kan bli lite utjämnad. Liksom för reglaget Detalj blir resultatet mer märkbart för mycket brusiga bilder (d.v.s., ISO över 6400 för en DSLR-kamera). Detta reglage är nytt för Lightroom 3. Reglaget blir bortkopplat när foton är i processversionen 2003, eller när reglaget för Luminans (se ovan) ställts in på 0. Grundinställningen är 0.

Color - Detta reglage är i sin grundinställning inställd på ett värde av 25 och detta ger en "riktigt bra " reduktion av färgbruset, samtidigt som de konkurrerande önskemålen om att dels undertrycka fula färgbrusklumpar och dels att behålla detaljer i färgkanten på bruset. Ställer man in ett värde på 0 betyder det att ingen färgbrusreduktion kommer att tillämpas. Ställer man däremot in ett värde på över 25 betyder det att en mer aggressiv färgbrusreducering kommer att ske. Detta kommer säker att orsaka "färgblödning" på kanterna. I sin grundinställning är detta reglage alltså inställt på 25 för råfiler och 0 för icke råfiler.

Color Detail - Detta reglage är mest användbart för extremt brusiga bilder. It allows users to refine colour NR for thin, detailed colour edges. At high settings (e.g., 75 to 100), it will try to retain colour detail in edges, but this may cause pixel-level "colour speckles" to remain in the photo. At low settings (e.g., 0 to 25), it will suppress these small isolated colour speckles, but thin features in the photo may become desaturated (i.e., some colour bleeding at fine edges). For testing purposes, Adobe suggests you try zooming to 400% pixel view to get a clearer understanding of the effect. This slider is new to Lightroom 3. This slider will be disabled for process version 2003 photos, or when the Color slider is set to 0. The default value is 50.

Figur 20 här nedanför visar en jämförelse mellan den gamla och nya algoritmen för färgbrus. Foto är taget med en Canon EOS5 Mk11 at 3200 ISO under ganska besvärliga ljusförhållanden. Såväl färgbruset som skärpningen är inställa på sina grundvärden/default settings. Även om dessa skärmbildsdumpar har utsatts för en viss komprimering bör det ändå vara ganska uppenbart att den nya algoritmen för färgbrus är väldigt överlägsen den gamla. Figur 21 visar en jämförelse av samma foto men nu med en inställd för justering av luminansbruset på 25. Den vänstra versionen använder sig av grundsinställningar/default settings och den högra har reglaget för skärpning inställt på 50 med en radie av 0.8.

Image

Figure 20 - En jämförelse av färgbrus i Lightroom 2.6 (i.e., PV 2003) och Lightroom 3 Beta 2 (grundinställningar för brus/skärpning )

 

Image

Figure 21 - Vänstra bilden visar Luminans Brusreducering/Skärpning vid 25/25 - Högra bilden visar Luminans Noise-Brusreducering/Sharpening-Skärpning vid 25/50

 För en mer utförlig genomgång och förklaring av skärpningsverktyget i Lightroom 3 (och brusreduceringen) rekommenderar jag att du skaffar dig en kopia på Jeff Schewe's & Bruce Fraser'ssenaste Camera Raw book - Real World Camera Raw with Photoshop CS5. Även om Lightroom 3 inte berörs specifikt så är detaljerna för skärpning och brusreducering tillämliga för såväl Camera Raw 6 och Lightroom 3. (använder samma algoritm)

Processversioner

De olika alternativer för processversionerna har förutom nya namn har de undergått ett flertal förbättringar med avsikt att kunna ge fotografer tillgång till den bästa råkonverteringen så snabbt och enkelt som möjligt. Förbättringar kan sammanfattas som följer:

 • The graphic to let you know that the current image selected in the Develop module is a previous process version has been enhanced and relocated to a more prominent position over the lower right corner of the image (shown on figure 18 above).

 • Clicking on the process version graphic provides additional details (shown on figure 22 below) about what will happen if you should chose to update to the current process version, the ability to see a before/after view of the old and new process versions and the ability to update all the selected images or all of the images in the filmstrip at the same.

Image

Figur 22 - Uppdaterad Processversion

Punktkurva

For nearly as long as Lightroom has been around, now we finally we have it - an adjustable Point Curve. The parametric curve (i.e. original) operates as it always has, via sliders, by clicking on the curve and dragging up/down or using the Target Adjustment Tool (TAT). The advantage of this approach is that the adjustment of the curve is constrained to predefined limits, which have been optimised to prevent detrimental adjustments to the shadow, mid-tone and highlight regions. However, the in-built constraints occasionally prevent the user from making fine adjustments to specific parts of the tone curve. With the point curve very fine adjustments to specific parts of the curve are possible because you can set your own limits (lock points) and adjust the curve within them. Even greater control can obtained when you hold down the Alt/Option key while adjusting the curve. This flexibility, unlike the parametric curve, means that is possible to over adjust, thus causing some fairly extreme results. Some users may actually like what happens and use the point curve for creative effects.

Image Image
Parametric Curve Point Curve

Figur 23 - Förbättrad tonkurva

Local Adjustments/Grundläggande

Lightroom 3 beta 1 saw the removal of the button sets and Amount slider from the Local Adjustment panels . Since there was little, if any adverse feedback no further changes have been made to either the Graduate Filter or Adjustment Brush panels. Other enhancements to local adjustments include:

 • The  Color palette is filled with a cross (X) to indicate that not colour has been selected for the brush or graduate.

 • The adjustment brush and graduate filter sliders can be reset by holding down Option/Alt and clicking on Effect (Reset)

 • Double click on adjustment name (e.g. Exposure) to reset individual sliders

 • Sharpness values between 0 and -50 will remove any capture sharpening applied via global sharpening. Values between -50 and -100 will blur the area you brush (similar effect to lens blur)

 • Additional brush strokes or gradients (stacking multiple pins) to strengthen the effect of the first

Image Image

Justeringspenseln

Övertoningsfiltret

Figure 24 - De Grundläggande verktygen

Övertoningsfiltret och justeringspenseln har sina egna uppsättningar av snabbkommandon via tangentbordet varav de viktigaste är listade här nedanför:

 • Open Adjustment Brush

- K

 • Toggle Auto Mask On/Off

- A
 • Open Graduate

- M

 • Toggle Overlay On/Off

- O
 • Show/hide Pin

- H

 • Cycles through alternative colours for overlay

Shift+O
 • Increase/decrease brush size

- ] / [

 • Constrain gradient to vertical

Shift+drag
 • Increase/decrease feather

- Shift+] or Shift+ [
 • Invert graduate

- '
 • Commit a brush stroke or graduate and/or start new

Enter
 • Scale from centre

Alt / Option drag
 • Delete selected pin
Delete    

Snabbkommandon via tangentbordet för de Grundläggande verktygen

Fortsättning på sedan 3

bar
Previuos page     sidan 2 av 3     Next Page
 © 2010 Ian Lyons. All Rights Reserved (Uppdaterad den 7 september år 2010)