Previuos page     sidan 3 av 3    Next Page
fortsättning från sidan 2

 

Vinjettering efter beskärning

Vinjettering efter beskärning introducerades redan i Lightroom 2, men många användare klagade på att man inte fick den effekt man förväntat sig. Speciellt vill de flesta fotografer ha ett verktyg som ökade eller minskade exponeringen/ljusheten hellre än att bara måla in lite svart eller vitt i bildens hörn. Adobe trodde att de förbättringar man gjort till beta 1 skulle var svaret till den tidigare kritiken men användarnas återkoppling visade att detta inte var fallet. Tack och lov att man återinstallerade det tidigare sättet med Vinjett efter beskärning i beta 2. Så nu har vi tre olika vinjetteringssätt, Högdagerprioritet (i grundinställning), Färgprioritet och Färgövertäckning (original). Högdagerprioritet är avsedd att ge vinjetteringar liknande de som man får med linsvinjettering. Färgprioritet ger en liknande effekt men är konstruerad för att undvika färgändringar Figurerna 23 och 24 visar de två första alternativen där man ställt samma värden.

Image

Figur 23 - Vinjettering efter beskärning inställd för högdagerprioritet

Image

Figur 24 - Vinjettering efter beskärning inställd för färgprioritet

Andra förbättringar i Framkallningsmodulen är:

 • Crop presets choices have been edited for clarity

 • Möjlighet att längst ner i menyn för objektivjusteringar, slå av eller på Överstrålning

 • The targeted adjustment tool is deactivated when switching to a new Develop panel

 • Snabbkommando (X) på tangentbordet för att skifta mellan horisonell och vertikal beskärning

 • In the 2010 Process Version, the algorithms for Fill Light and Highlight Recovery have been changed to reduce the possibility of tone inversions (halos). You will likely need to fine tune the settings on these sliders after you upgrade the process version

 • Nya förinställningar för framkallning

Redigeringsprogram för för Vattenstämpel

Redigeringsprogrammet för vattenstämpel som man såg för första gången i beta 1 har genomgått en hel del omarbetningar under tiden för betatesten. Nu, med den nya förbättrade redigeraren för vattenstämpel kan man lägga till en text eller en grafisk vattenstämpel direkt på bilden . Förutom att ge stöd för justering av storlek, orientering, plats och opacitet kan nu redigeringsverktyget även använda till att lägga på kreativa effekter såsom en skugga. Vattenmärket kan placeras på upp till 9 olika ställen runt bilden eller även på en specifik plats. Storleken på vattenstämpeln kan ställas in att vara proportionell eller anpassa eller fyll (fotostorlekarna). Sparade vattenstämplar kan användas i modulerna Slideshow/Bildspel, Print/Utskrift, Web/Webb samt Exportmodulerna. In figur 26 visar jag ett vattenmärke som jag lagt på ett foto från modulen för utskrift.

Image

Figur 25 - Redigeraren för Vattenstämpel (klicka på bilden för att få upp en större)

Image

Figure 26 - Vattenstämpel på ett foto i Utskriftsmodulen (klicka på bilden för att få upp en större)

Bildvisningsmodulen

Förutom att exportera till JPEGoch PDF Lightroom 3 kan man exportera bildspel i HD video-format. Andra förändringar (Jag tycker själv inte att det är en förbättring) är att länken till iTunes Musikbibliotek nu har tagits bort. Detta betyder att för att kunna lägga till din egen musik behöver man nu inte iTunes längre, men å andra sidan kan man nu bara använda ett enda ljudspår i sänder. Om man klickar på knappen Passa till Musiken kommer musiken att anpassas till bildspelets längd. Nya förändringar i panelen är också nya knappar för att välja musik (ljudfiler man har i sin dator) och byta Bildens varaktighet. En markeringsruta för Färg/Color har också inkluderats. En färgpanel blir då åtkommlig där man kan välja den färg man vill tona med mellan bildbytena.

Image

Figur 27 - Förbättrad panel för uppspelning av Bildspel

Andra förbättringar av Bildspelsmodelen är:

 • Nu har man inkluderat en markeringsruta om man vill välja en Vattenstämpel även i modulen för Bildspel.

 • Nu finns att alternativ för att välja förhandsvisning i förväg vilket garanterar att bildspelet aldrig avbryts medan bildinformationen renderas för att kunna visas.

 • Utvecklare kan nu använda sig av ActionScript 3 gallerier i Webbmodulen

Image

Figure 28 - Exporter bildspel som HD video (klicka på bilden för att få upp en större)

Utskriftsmodulen i Lightroom 3

Nästa nya funktion som jag vill diskutera är Custom Print Package/Eget paket för utskrift. På samma sätt som för redigeraren för Vattenstämplen jag nämnt tidigare, så har eget paket för utskrift stått på önskelistan från första början. Göra layout för en sida är ganska enkelt, så till vida att man kan lägga till celler av varierande storlek genom att trycka på de olika knapparna i menyn för celler som syns till vänster i bilden här nedanför. Så snart cellerna är på plats kan man dra bilder in i dem. Alternativ kan man skapa en egen skräddarsydd layout genom att dra bilder till en blank sida och sedan ändra storlekarna efter eget tycke

Figur 29 här nedanför visar ett ganska enkelexempel på en sådan skräddarsydd layout med tre bilder av lite varierande storlek.

Övers. anm. 1. Enligt Matt Kloskowski i hans video Lightroom 3 In depth part 3 är nu denna nya utskriftsmodul i Lightroom 3 kanske den bästa mjukvara för utskrift bland alla de som finns att tillgå idag. Då inkluderat även Photoshop

Övers. anm. 2. Ibland kommer man inte åt att ändra en del parametrar, p.g.a. den inställning man tidigare gjort i skrivarinställningar. Klicka på Utskriftsformat längst ner i den vertikala menyn och gå in och ändra i skrivarinställningar. Kanske du valt fel pappersstorlek eller valt några andra alternativ som inte passar för din fria layout.

Övers. anm. 2. Adobe har således dels förbättrat utskriftsmallarna dels finns det nu fler. Med hjälp av dem kan du snabbt dra-och-släppa fotografier till mallar och sedan skriva ut dem direkt, eller spara dem som en bildfil som du till exempel kan ladda upp till en utskriftstjänst på nätet.

Image

Figur 29 - Eget paket för utskrift (klicka på bilden för att få upp en större)

Andra lite mindre, men inte desto viktigare förbättringar i modulen för Utskrift:

 • Svart eller någon annan färg kan användas som bakgrundsfärg vid utskrift.

 • Identitetsplåten kan flyttas i små steg genom att använda piltangenterna.

 • Lås till fotoproportioner är ett alternativ som kan väljs i panelen för Celler.

 • Max upplösning för utskrift nu utökat till 720ppi

 • Alternativet Rotera för att passa (menyn Bildinställningar) samt kommandot Rotera Cell (menyn för Celler) har lagts till i verktyget Eget bildpaket.

Webb-modulen

Till skillnad från de andra fyra modulerna har det inte hänt spciellt mycket här. De förändringar som ändå skett är väl gömda i programmet. Den enda mer uppenbara förbättringen i denna modul är tillkomsten av vattenstämpelredigeraren. Dessutom finns det några nya Flashmallar och HTML-mallar.

Image

Figur 30 - Webb-modulenÖvers. anm. På Ian Lyons webbsida Will an SSD Improve Adobe Lightroom Performance? he refers to another poorly documented aspect of the Camera Raw cache. That is, how large the cache needs to be in order that a reasonable number of images can be cached. Typically, the default size of 1GB is way too small to be of any real us (i.e. 60 to 100 Canon 5D MkII DAT cache files), and the maximum of 200GB is too much for any SSD. As a general rule, he finds that 20GB is more than sufficient when working on a laptop. ( Se Redigera --> Inställningar --> Filhantering )

Ytterligare information

 • Julieanne Kost har lagt ut 10 videolänkar om Lightroom 3 på Adobe TV

 • NAPP´s videofilmer om Lightroom kan nås från Lightroom Learning Centre

 • Varför Lightroom istället för Bridge? Kelby och Kloskowski har gjort 100 korta videsnuttar som berättar varför . Om inte annat är det skoj, om man som jag redan har Lightroom, att kunna påminna sig själv om bra funktioner. Det är lätt att glömma bort alla verktyg och hjälpmedel i Lightroom som gör det kul och effektivt att arbeta med sina bilder, säger Sanna på Moderskeppet .

 • Översättarens anm. Efter att ha gått igenom Moderskeppets kurs-CD "Mästerjusteraren" inser jag att flera justeringar av ett fotografi görs bäst i Photoshop om man vill ha full kontroll på det man gör. Det trodde jag inte när jag först lärt känna Lightroom 3

Kom ihåg regel nr 5 - Ha roligt!

logga

Previuos page     sidan 3 av 3     Next Page
 © 2010 Ian Lyons. All Rights Reserved   Uppdaterad den 16 december år 2011

En medlem från Fotosidan.se skriver i min gästbok där: "Hej Lars, visserligen kan jag en hel del om Lightroom 3 men det var ändå lärorikt att läsa dina informationsidor och sen kan man inte undgå att bli imponerad av att folk lägger ner så mycket tid och möda för att glädja andra. mvh/Kalle (som inte ens hunnit lägga upp nån bild här på alla dessa år..)"

Lite sådana här kommentarer som gör det värt att publisera exempelvis denna webbsida/Översättaren