Kan man på ett enkelt sätt reducera bruset i sin digitala bild?

Copyright Lars Ekdahl
© 2004-

Övriga Tips & Tricks digitala bilder

| Arbetsrymder - Kulörrymder | Begreppen dpi, lpi och ppi | Bilders storlek och upplösning | Bitdjup |review and utvärdering av ColorVision Spyder 2 PRO Studio | En teoretisk redogörelse om olika RGB arbetsrymder/färgrymder | Brusreducering på bästa och enklaste sätt | FocalBlade Reviewverktyg för skärpning av bilder |Filstorlek och upplösning | Utvärdering av BreezeBrowser | Förbättra bildkvalitén 1. |Förbättra bildkvalitén 2. | färgrymder |Autokorrigera färger på ett fotografi i Photoshop 7/ |Korrekturläsning på skärmen | Minnesstorlek på dina inskannade bilder |Ny PhotoShop CS6 färghanteringssystem | PhotoShop 7 färghanteringssystem || Photoshop CS färghanteringssystem | Photoshop 7 & CS och Färghantering vid utskrift | Photoshop CS 3 Färghantering |Photoshop CS4 färghantering | Ordlista |sepia toning av fotografi |Gör om ditt färgkort till ett svartvitt |Skanning och upplösning | Skärpa bilden via lagermask |Skärpa bilden via FocalBlade plug-in | Skärpningsverktyget PK Sharpener plug-in | Ta bort röda ögon| |kalibrera bidskärmen |Utvärdering av Lightroom 2 |Utvärdering av Lightroom 3 Ny|Utv√§rdering av Lightroom 5


Det bästa, digitala, brusreduceringsmjukvaran jag hittills hittat är nog NeatImage!

En digital bild är uppbyggd av bildpunkter som kallas för pixlar. Man kan jämföra med en mosaik av enfärgade små rutor som tillsammans skapar en bild. Om bilden är brusig har många av pixlarna fel färg. Alla som titta på TV med en dålig mottagning känner igen fenomenet.

Datorn kan filtrera bort brus genom att analysera små delar av bilden - till exempel rutor med 5x5 pixlar. Inom varje grupp räknar den ut medelvärdet av pixlarnas färg, och låter sedan alla pixlar i rutan få denna färg. Då blir bilden mycket slätare men också mer oskarp. Resultatet blir bättre om man använder medianvärdet istället för medelvärdet. Medianvärdet är färgen på den pixel i rutan som är omgiven av 12 ljusare och 12 mörkare pixlar. NeatImage har utvecklat en egen algoritm och ett eget sätt att göra beräkningarna, för att optimera brusreduceringen. Vilket dom också har lyckats med. Beräkningarna fodrar dock ganska mycket datorkraft även om det blivit bättre i senare versioner.


Neatimage, utvecklat i Ryssland vad jag förstått, är nog det mest effektiva och omfattande program som finns till buds (sommaren 2003 i alla fall, då jag första gången utvärderade programmet), för att reducera och till och med eliminera brus från antingen inskannade eller digitala originalbilder. Också för att kunna förbättra en JPEG-bild, efter en kraftig komprimering. Så låt oss titta på vad programmet kan och hur det fungerar.

Inledning: Neat Image har två olika uppsättningar av inställningar. Brusprofilen som definierar vad " bruset " består av och inställningarna för att ta bort bruset. Den senare , Noise Filter Settings, definierar hur bruset skall tas bort när det väl definierats via "Device Noise Profile" Dessa två inställningar finns på olika flikar på menyraden och är helt oberoende av varandra.

1.Jag börjar med att hämta in en bild jag skannat in för flera år sedan från en papperskopia, via knappen Input Image Input Image

2. Sedan går jag vidare till Device Noise Profile.

Klicka på bilden här ovanför så kan du betrakta utgångsbilden, jag nu skall reducera bruset i. Mycket av bruset i denna bild kommer faktiskt från en lite för kraftig JPEG-komprimering

Jag väljer här att skapa min egen profil utifrån själva bilden och väljer då, den för detta ändamål, rekommenderade arbetsrymden YCrCbJPEG.

Från rullgardinsmenyn under knappen "Autoprofile" väljer jag Autoprofile det blåmarkerade kommandot. Auto Profiler kommer nu automatiskt att hitta, välja och analysera en yta på bilden som inte innehåller några bilddetaljer utan endast brus. Kontrollera visuellt den valda ytan - den får INTE innehålla några som helst detaljer, bara rena ytor typ en blå himmel eller som i ovanstående inskannade bild, den lite brusiga gråa bakgrunden. Om markeringen hamnat på en del i bilden som innehåller detaljer så flytta rektangeln till en plats som bara innehåller brus. (rektangeln bör vara större än 60x60 pixlar stor. Tryck sedan på knappen för Auto profile igen. Bilder från en digital kamera behöver programmet veta varje unik ISO-inställning, eftersom en ökning av ISO har den största påverkan på bruset. Andra variabler inkluderar exponeringstiden (särskilt vid långa exponeringstider) och inställningen av vitbalansen. Anm.: ISO är ett mått på hur ljuskänslig kameran blir, med andra ord en inställning som påverkar slutresultatet i mycket hög grad. Min Canon PowerShot S-60 har i autoläge en ISO-automatik men går också att ställa in manuellt till ISO 50, 100 , 200 eller 400. En grundregel är: ju högre ISO, desto kortare slutartid men högre ISO-värde ger också brusigare och kornigare bild. Precis som för vanlig film) (Använder då dessa unika profiler för min kamera med de olika ISO-värderna typ) ISO-50

I ovanstående bild ser man programmets huvudmeny. Överst ser man 4 flikar där vi just här arbetar i läge "Device noice profile". I detta läge skapar man också en unik brusprofil för en specifik kamera och för varje kombination av ISO, vitbalans, exponeringstid, etc. För att göra detta behöver man endast gå utomhus och rikta kameran mot himlen, ta ett kort vid varje ISO-inställning. Ladda sedan in dessa bilder till Neatimage. Du kan också hämta profiler som andra fotografer gjort. Se om det finns för just din kamera .
3. Tryck nu på knappen Noise Filter Settings!
 Noise Filter Settings
4. Tryck nu på Preview!
Preview
5. Neat Image kommer nu automatiskt att välja en yta på bilden och förbereda en förhandsvisning av brusreduceringen. Vill du ha förhandsvisningsfönstret på en annan plats är det bara att dra det dit.
Neat Image kommer nu automatiskt att välja en yta på bilden och förbereda en förhandsvisning av brusreduceringen.
Om du, i programmet, klickar på den markerade ytan kan du jämföra före och efter brusreduceringen.
6. Eventuella justering av filterinställningarna


Grundinställningen kan ge ett bra resultat men prova gärna att ändra inställningarna samtidigt som du betraktar bilden för förhandsvisningen av brusreduceringen

Anm:Möjligheten att ha tillgång till dessa "noise filter setting" är en av de verkliga styrkorna i NeatImage. Detta genom att du kan finjustera mängden av brusreduceringen i den total bilden. Kom ihåg att även om NetImage bara testar brusmängden i en liten del av bilden, inom den förbestämda markeringen så när du sedan tillämpar de filterinställningarna du valt, görs detta på hela bilden. Fortfarande har jag inte hittat någon bild där NeatImage inte kan ta bort 100% av bruset och utan att lämna några defekter efter sig. Problemet är bara att ju starkare inställningar man gör ju fler detaljer förloras i resten av bilden och den kan även då få ett "plastigt "utseende. Det är därför jag uppskattar möjligheterna att finjustera "noise filter setting" och omdelbart få en visuell återkoppling av resultatet.

Filter Preset
a) Återställ filterinställningarna genom att använda knappen för papperskorgen.

b) De förinställda filterinställningar fungerar oftast bra men prova gärna att ändra och se hur bilden i rutan för förhandsgranska ändras. I mitt fall drog jag ner lite på luminiscensen då bilden blev lite för plastig

Även de förinställda värdena för brusnivåer/Noise Levels gav med ovanstående bild bra resultat. Du hittar mer ingående information om inställningar för detta i användarmanualen/User Guide. Annars lär man sig mycket genom att bara testa olika inställningar tills man blir nöjd.

Själv föredrar jag också att använda manuell förhandsgranskning, då jag ofta gör ändringar på fler än en inställning. I det automatiska läget så återkommer nämligen NeatImgage till Förhandsgranskning/Preview-läget varje gång man rör på en inställning och det kan bli lite frustrerande.


Jag är nu ganska nöjd med resultatet så jag går till nästa steg och trycker på Output Image.

Då kommer denna knapp fram.
apply

När vi trycker på Apply startar programmet sitt arbete att reducera bruset i bilden och samtidigt öka skärpan. Det senare förutsatt att vi valt att göra detta i NeatImage och inte senare i Photoshop vilket jag själv föredrar att göra.
Programmet är fortfarande lite resurskrävande men har blivit mycket bättre i senare versioner. Du kommer att bli häpen över vad du får se (eller inte se kanske är bättre sagt) Slutligen kan du spara bilden på din hårddisk där programmet gjort tillägget "filtered" till bildens ursprungliga filnamn.

Fördelen av att också ha sparat en profil är att du kan använda den när du processar en hel mapp med bilder från din skanner eller digitalt tagna foton från samma källa eller när du har ett fotografi utan något homogent tonområde. Även om detta skulle ta tid, kan du arbeta med annat, medan du låter NeatImage arbetar i bakgrunden.

Originalet är ganska brusigt, såväl från inskanningen som från JPEG-komprimeringen och kommer inte att se värst bra ut vid en utskrift med lite förstoring. Men se nu på den processade bilden där bruset helt försvunnit från bakgrunden och personernas ansikten. Tycker det är fantastiskt. Neat Image borde ha utsikt att bli nästan lika viktig för mig som Photoshop är idag.

Före
Före brusreducering
Efter brusreducering
Efter brusreducering


Ps: Brus som läggs till bilden från en digital kamera kommer slumpvis, men det har ändå en statistisk karakteristik, som gör att det går att avlägsna från bilden. Med NeatImage kan du analysera detta brus i bilden och spara dessa karakteristika som en brusprofil. Detta är en mycket kraftfull egenskap då den ger dig möjlighet att skapa brusprofiler som matchar en specifik kamera eller skanner. Brus kan, som vi alla vet, inte tas bort till 100% utan att offra detaljer i bilden som gör att bilden ser onaturlig ut. Men ju noggrannare profil ju mer brus kan tas bort utan att bildens detaljer förvanskas. NeatImage gör ett mycket bra arbete med brusiga bilder från en digitalkamera, speciellt då du arbetar med höga ISO inställningar.

Brusreducering är vad programmet är bra på, oavsett från vilken källa. NeatImage ingår numera i mitt arbetsflöde när jag jobbar med digitala bilder. Mycket elegant nu när jag skapat profiler för olika ISO-inställningar för min Canon PowerShot S-60. Se längre ner på sidan


Neat Image har nu också en plug-in-modul (inkluderad i Pro+ versionen) som fungerar i stort som det fristående programmet. Jag upplever att den största fördelen med att arbeta med programmet i Photoshop är, att man kan brusreducera och samtidigt använda Photoshops markeringsverktyg. Man kan tillämpa brusreducering på endast en markerad yta, en markering och en snabbmask, eller på en vald kanal eller på ett lager i en komplex bild. Således få ut det bästa från två världar.

Har man Photoshop CS kan man använda den inbyggda rå-konverteraren och sedan omedelbart bearbeta RGB-bilden från konverteraren i Neat Image insticks-program. Med det fristående programmet måste man först använda ett Raw-konverteringsprogram och spara filen någonstans. Sedan får man öppna den i Neat Image. (helst då som en tiff-fil)

Senaste versionen från februari 2010, Version 6.1 of Neat Image 32-bit /Win Pro+ Professional edition, Windows plattform , kostar fortfarande $74.90 och borde ha stor utsikt att även bli din bästa investering, om du nu arbetar mycket med, brusiga, digitala bilder förstås. Visserligen finns en gratisversion som du kan testa med, men den gör inte den skarpa versionen rättvisa.


Norman Koren säger på sin webbsida: " Neat Image is an remarkable program for enhancing image quality; one of the most amazing pieces of software I've come across. I added it to my arsenal-- I purchased the professional version-- after several of my friends jumped on the bandwagon."

Under det år jag använt mig av NeatImage har jag ibland råkat på följande problem ibland.
1. Bilden ser plastig ut. Då har jag lagt på för mycket filtrering. För att få en mer naturlig bild måste man låta programmet bibehålla lite av bruset. Justera brusreduceringen, t.ex. reducera mängden i Y-kanalen till 50-70?

2. Crystal artifacts The crystal-like artifacts (usually these are the residual JPEG compression artifacts) look like thin lines in the filtered image. They can be easily eliminated by increasing the high frequency noise level in the filter settings.

3. Min nya digitalkamera, Canon PowerShot S-60 har jag kalibrerat för ISO 50, ISO 100, ISO 200 samt ISO 400 via skärmen med deras " calibration target " för att bygga upp en brusprofil för denna kamera. Fungerar mycket bra. JPEG inställningarna jag använde var M1 (medium 1 = 2048x1536 bildpunkter), kompression= Fin (Normal kvalitet= 3 bits/pixel enl. Canon), alla andra inställningar enligt kamerans grundinställningar. Du kan ladda ner profilerna här om du själv har en S-60. Själv har jag kopierat in dessa (Device Noise Profile)i mappen Program/NeatImage/Profiles.

I maj 2011 lanserades Neat Image v7 plug-in för Photoshop (Windows). Jag tänker inte göra någon jämförelse ännu men efter att ha testat på ett antal fotografier ser jag redan att resultaten från version 7 är ännu lite bättre - mindre defekter och utsmetade detaljer vid kraftig brusreducering som annars kan ge bilden ett lite plastigt utseende. Den verkar också vara dubbelt så snabb mot tidigare. Originalet har således blivit ännu bättre. Använder nu 64-bits versionen. Kostar dock lite att uppgradera.

Tillverkaren säger:
"-Higher performance: the first GPU-accelerated version of Neat Image plug-in for Photoshop
-Neat Image plug-in for Photoshop now comes in two builds: 32-bit and 64-bit
-Improved user interface
-Även "Smart Profile: automatically uses two different profiling methods and selects the better resulting profile for more accurate noise reduction"
En glad överaskning var att hitta profiler till kameran i min Nokiatelefon typ N8
"

ny

Uppdaterades den 26 maj år 2011