Previous Page     Page 2 of 2     Next Page
Contd.

Avsnitt 4 - Kontroll och korrekturläsning av ett dokument på bildskärm /Soft Proofing

En av de mest vanliga Photoshopfrågorna är "varför matchar inte mina utskrifter det jag ser på min bildskärm" Vanligtvis beror det helt enkelt på alltför bristfällig kalibrering av bildskärmen, men det kan också lika gärna bero på att man har orealistiskt höga förväntningar på vad som kan skrivas ut. Vi berörde lite om bildskärmskalibrering i Sektion 2. När det gäller utskrift kommer jag att tänka på ett samtal jag hade med Thomas Knoll (original author of Photoshop) angående min fotoresa till Antarktisk i januari 2009. Under detta samtal föreslog Thomas att mycket av problemet i verkligheten många gånger beror på overly bright monitors. Då speciell de som är baserade på LCD-tekniken. Så om du fortfarande har problem med mörka utskrifter efter du gjort din kalibrering kan de vara värt att testa att justera ner ljushetenmed bildskärmens reglage

I detta avsnitt kommer jag att diskutera olika alternativ och kommandon som hänger ihop med Korrekturinställningar på bildskärm/Soft Proof. Allt eftersom du läser igenom detta avsnitt kommer du att märka att jag inte har inkluderat några referenser till inställningar för skrivarrutiner. Det beror på att detta kommer att beröras i en speciell genomgång Photoshop CS4 - Managing Color When Printing, som ännu inte publicerats .

Så vad är korrekturinställningar/Soft Proofing?

I huvudsak är korrekturläsning (soft proofing) inget annat än att helt enkelt använda din bildskärm som ett verktyg för att betrakta ditt utfallsprov. Alltså för att simulera en skrivarutskrift på din bildskärm. För att göra en noggrann korrekturläsning är man beroende av kvalitén och noggrannheten på sin bildskärmsprofil samt media profilen för varje skrivar/papperskvalitet/bläckkombination som du avser att korrekturläsa på skärmen. Att ställa in Photoshop för att göra korrekturläsning på skärmen görs via menyn för Visa/View > Proof Setup > Custom som visas här nedan.

Image

Figure 18

Inställningar av Korrekturinställningar (Proof Setup) kommer endast att påverka den nuvarande eller "aktiva" bilden på ditt datorskrivbord. Så om du vill konfigurera din egna värden för de många alternativen i Korrekturinställning (ett intelligent grepp) via menyn för Egen/Custom skall du göra det UTAN/(No) att ha någon bild öppen. Alternativt, om du har ett dokument öppnat, håll ned Alt/Option-tangenten för att aktivera dialogrutan för Förinställnings-/Default-

De olika alternativen för korrekturläsning är:

 • Arbetsrymd CMYK - korrekturläser dokumentet med nuvarande arbetsrymden CMYK inställd i dialogrutan för Färginställningar/Color Settings
 • Working Cyan, Magenta, Yellow and Black Plate or Working CMY Plates -korrekturläser dokumentet genom att använda nuvarande arbetsrymden CMYK inställd i dialogrutan för Färginställningar/Color Settings .
 • Macintosh RGB och Windows RGB - korrekturläser dokumentet genom att använda standardprofilerna för Mac respektive Windows bildskärmsprofil (i.e. Apple RGB and sRGB respectively). Bägge alternativen förutsätter att den simulerade bildskärmen kommer att visa ditt dokument/din bild utan att använda sig av färghantering/color management
 • Monitor RGB - korrekturläser dokumentet genom att använda den aktuella bildskärmsprofilen. Återigen, detta alternativ förutsätter att den simulerade bildskärmen kommer at visa ditt dokument/din bild utan att använda sig av färghantering/color management
 • Färgblindhet/Color Blindness -skapar en korrekturläsning som återspeglar färger synliga för en person som inte är färgblind. Protanopia och Deuteranopia, approximerar färgupplevelsen för de flesta former av färgblindhet.

Skärmdumpen här nedan visar en typisk bild på dialogrutan för Korrekturinställningar/Proof Setup i CS4. I detta exempel visar jag de inställningar som behövs för att simulera Premium Glossy Photo Paper på en Epson Stylus Pro 3800 fotoskrivare. Via denna dialogruta kommer du enkelt kunna välja, konfigurera och spara dina egna inställningar för att kunna korrekturläsa många olika typer av skrivarprofiler.

Image

Figure 19

Vi börjar arbetet med att välja Profil/Profile från rullgardinsmenyn Enhet för simulering/Device to Simulate.

I exemplet som visas här ovan har jag valt Epson Stylus Pro 3800 profile for Premium Glossy paper (i.e. Ep3800_PremGloss_2880_Colorful). I ditt fall kommer det att bli den profil för det media du avser att simulera på bildskärmen

Bevara RGB/CMYK nummren/Preserve RGB/CMYK Numbers

Detta alternativ finns endast tillgängligt när dokumentet/bilden och profilerna är i synk, dvs. bägge är i RGB eller bägge är CMYK. Kryssar man i rutan för Bevara RGB/CMYK nummren/Preserve RGB/CMYK Numbers kommer det med största sannolikhet att resultera i att bilden på skärmen kommer att se ganska förskräcklig ut. Så gör inte misstaget att kryssa för detta alternativ.Egentligen vad vi gör är att simulera hur bilden/dokumentet kommer att se ut om det inte konverteras till den aktuella apparatprofilen.

En anledning att välja detta alternativ är att ge dig en möjlighet att se hur dokumentet/bilden konner att skrivas ut om rätt mediaprofil inte väljs i dialogrutan för Skriv ut med förhandsvisning/Print with Preview. I de flesta fall är det bäst att inte ha kryssat i denna ruta

Återgivning /Rendering Intents

Återgivning är de inställningar som verkar att orsaka mest oreda. Vanligtvis är det värt ett försök att prova såväl Relative Colorimetric som Perceptual.Vanligtvis kommer b>Relative Colorimetricatt passa bäst men en del bilder med mycket mättade färger kan få en fördel med Perceptual.

Använd svartpunktskompensering/Use Black Point Compensation

Jag beskrev tidigare svartpunktskompensering/Use Black Point Compensation när vi diskuterade färghanteringsmotorn (Color Matching Module, CMM) ICC-profiler. Vanligtvis är det bäst att låta kryssrutan här vara markerad.

Visningsalternativ ( på skärmen)/Display Options (On Screen)

Det finns här två alternativ (eller kryssrutor/checkboxes) som visas i detta avsnitt av dialogrutan för Customise Proof Condition. Den första Simulate Paper Color medger att man på skärmen kan simulera nyanser/shade/färger/color av vitt papper. Den andra: Simulate Black Ink medger dig att simulera, också på bildskärmen, det dynamiska området som definieras av mediaprofilen (t.ex. hur mörkt svart kommer att synas på det media/papper du trycker på). Lägg märke till att om du kryssar för Simulate Paper Color så kommer också Simulate Paper Color att bli förkryssad och dessutom tonas ut i grått. (betyder att du inte kan avmarkera den). Det är inte alla profiler som stödjer bägge dessa alternativ

Den resulterande bilden av denna korrekturläsning kan vid första anblick tyckas förbryllande. Med det menar jag att de flesta nyanserna i bilden kan tyckas komprimerade eller fått ett lite färgstick (t.ex. vitt får en lite blåaktig nyans). Detta kan ofta inträffa när man använder skrivarprofiler som skapats från profilmjukvara egentligen avsedd för skannrar. I sådan fall är det säkert bäst att inte ha alternativen för Simulate Paper Color and Black Ink ikryssade

För att spara "customised proof setup" väljer du helt enkelt knappen för Alt/Option+Save och ger din profil ett namn som klart anger vilken kombination av skrivare och media den skapats för. Namnet på en sparad profil kommer att dyka upp längst ner på listan och alldeled ovanför Monitor RGB (Figur 18 härovanför). En uttömmande "tutorial" som beskriver tekniken för korrekturläsning via bildskärmen hittar du på denna länk: på Engelska här eller på svenska here

Sektion 5 - Hantering av dokumentfärgsrymd/Managing the Document Color Space

När det gäller en kulörrymds (Colour Space) konvertering och inbäddningen av profiler så har inte mycket hänt i Photoshop CS4. För många nybörjare med Photoshop är det ändå problem med att förstå skillnaden mellan att bädda in en profil och konvertera till en profil. Därför skall jag här nedan försöka sprida lite ljus över detta.

Tilldela en profil/Assign Profile

Vad händer då när man Tilldelar en profil/Assign Profile och när använder vi detta kommando? Detta tillåter användaren att tilldela vilken ICC/ColorSync profil som helst till en bild. Kommandot är avsett för ett begränsat antal tillämpningsområden, t.ex. dokument/bilder som importerats till Photoshop med hjälp av en s.k. Twain-modul eller ett skannerpaket utan möjlighet att därifrån bädda in en ICC-profil.

Det är viktigt att notera att när man tilldelar en profil så ändras man inget i själva dokumentet ( t.ex. så kommer ingen ändring av RGB/CMYK-numren eller pixelvärdena att ske). Kommandot Tilldela profil/Assign Profile förser helt enkelt Photoshop med en beskrivning av den aktuella färgrymden i vilken du kommer att redigera och betrakta bilden i. Med andra ord, bildens utseende förändras eller uttryckt på ett annat sätt, profilen ger översättningstabell för de aktuella RGB/CMYK färgnumren.

Image

Figure 20

 • Alternativet Färghantera inte detta dokument/Don't Color Manage this Document: användes för att instruera Photoshop att ta bort en eventuell inbäddad profil. (In English sometimes referred to as untagging).
 • Alternativet Working RGB: tilldelar/tags bilden/dokumentet med den förinställda arbetsrymdsprofilen som tidigare är definierad i Färginställningar/Color Settings.
 • I rullgardinsmenyn för Profile: har du möjlighet att tilldela andra profiler än den i Arbetsrymd/Working Space förinställda profilen. I ovanstående exempel har jag valt att tilldela en egen profil till en Nikon scanner

Andra möjliga användningsområden för Assign Profile kan också vara att ta bort en inbäddad profil (t.ex. att inte färghantera bilden/dokumentet över huvud taget. (i.e. don't color manage the document).

Konvertera till profil/Convert to Profile

Att Konvertera till profil/Convert to Profile är i grund och botten en förbättrad version av det gamla Photoshop 5.0 Profile-to-Profile kommandot. Den stora skillnaden är att med Profile-to-Profile hade man möjligheten att definiera källfärgrymden (Den färgrymd som bilden skapades i). I alla senare versioner av Photoshop, även då inkludera Photoshop Cs3 och CS4 kan detta inte utföras då källfärgrymden är fördefinierad och låst. Enda möjligheten att kunna ändra källprofilen är via kommandot. Tilldela profil/Assign Profile som diskuterats här ovan.

Image

Figur 21 - Grundform/Basic mode

Figur 21 här ovan visar den nya dialogrutan för Konvertera till profil/Convert to Profile. Lägg också märke till knappen märkt med Avancerad/Advanced. När man klickar på denna expanderas dialogrutan till att visa ett mycket mera avancerat alternativ( figur 22 här nedanför).

Image

Figure 22 - Avancerat läge/Advanced mode

Här visas ett dokument med den inbäddade profilen sRGB IEC61966-2.1 (Källrymden/Source Space)som konverteras till arbetsrymden RGB - sRGB IEC61966-2.1 (i.e. Målrymden/the Destination Space). När vi utför denna slags konvertering kommer det således att bli profilen för målrymden/the destination space som bäddas in i dokumentet när detta sparas. Konvertera till profil/Convert to Profile kommer att ändra numren för RGB/CMYK-värderna (d.v.s.pixelvärderna/ i.e. pixel values) för att bildens utseende på skärmen eller i tryck skall bibehållas. Kryssrutan för Förhandsgranska/Preview ger användaren en möjlighet att jämföra konverteringen med eller utan Svartpunktskompensering/Black Point Compensation, Använd gitter/ Dithering, och någon av de fyra alternativen för renderings- Återgivningar/Intents. Möjligheten att kunna förhandsgranska konverteringarna är en stor välsignelse och skall inte försummas att användas. Så använd den nu till din fördel.

Lägg också märke till att skämdumpen här ovanför visar Återgivningar/Intents inställd på Relative Colorimetric. Detta var grundinställningen (den redan förinställda) för Återgivningar/Intents jag tidigare gjort när jag konfigurerade dialogrutan för Färginställningar/Color Settings. Hur som helst, som med många av Photoshops inställningar är även Återgivningar/Intents lite kinkig. Betyder i detta sammanhang att att om jag nu skulle ändra till Perceptual så skulle Perceptual komma upp nästa gång under Återgivning/Intent när jag valde Convert to Profile.

Sektion 6 - Utskrift/Printing

Även om utskrift ifrån Photoshop har diskuterats i en separat tutorial kan det ändå vara värt att här ge en grov överblick. Om inte annat än för att runda av denna genomgång i ämnet färghantering/color management.

Skärmdumpen här nedanför visar alternativen för färghantering inom den nya dialogrutan för Utskrift/Print som gör att du kan definiera såväl käll/source- som mål/destination(target)- färgrymderna. Detta tillsammans med de renderingsalternativ som används för konverteringen mellan de bägge.

Image

Figur 24 - Utskrift med förhandsvisning/Print with Preview - (click image for larger view)

Även om du använt senare version av Photoshop och då kanske den senaste Photoshop CS3 kommer du genast att se att dialogrutan för Utskrift/Print genomgått en grundläggande omarbetning. Vi har nu fått tillgång till en mer omfattande och en mycket annorlunda lista på olika alternativ. Du kan också notera att Färghantering/Color Management fortfarande dominerar bilden av denna dialogruta. Dock kan man nu i fönstret för förhandsvisning få fullständig tillgång till färghantering med möjlighet att också korrekturläsa/soft-proof bilder.  Hur som helst, för att göra det enkelt för oss kommer jag att fokusera endast på de inställningar som hamnar inom ytan för Utskrift/Print and Alternativ/Options i figur 24 här ovanför. Jag kommer också att ge en kort sammanfattning för varje valmöjlighet. Förhoppningsvis kommer detta att ge dig en bättre uppfattning om vilka kombinationer som är bäst lämpade för en speciell arbetsuppgift för skrivaren.

Print:

 • Dokument/Bilder: anger den ICC-profil som bäddats in eller tilldelats källdokumentet/source document. Exemplet som visas i figur 24 visar sRGB IEC61966-2.1 men kan vara vilken som helst av användaren specificerat alternativ (t.ex. sRGB, Adobe RGB (1998, ColorMatch) Om dokumentet redan har konverterats till en skrivar/media-profil med hjälp av kommandot Convert to Profile så kommer den printerns färgrymdsprofil att hittas här.
 • Korrektur/Proof: Normalt står det i detta fält (Profile: N/A). Så snart det är aktiverat via radio-knappen instrueras Photoshop att konvertera/convert dokumentet automatiskt från dokumentets källfärgrymd to ICC-profilen som visas i en parentes (Övers. anm. I min Photoshop CS4 eng. vers. får jag profilen jag ställt in i Färghantering tidigare, nämligen Euroscale uncoated v2) Du kan bara komma åt att ändra destinationsprofilen inifrån dialogrutan för Proof Setup (see: Photoshop View menu). Notera att enda gången du någonsin kan behöva detta alternativ är om du tänker göra Hard Proofs eller Match Prints (i.e. emulating another printer such as a press). Det är varför jag inte avser att mer i detalj gå in på detta arbetsflöde.

Alternativ/Options:

 • Färghantering/Color Handling  - det är från denna rullgardinsmeny man väljer den metod när det gäller färghantering man föredrar vid utskrift från Photoshop CS4. Genom att tillämpa detta tillvägagångssätt har Adobe separerat arbetsflödet för utskrift från valen av media. Detta började först tillämpas i CS2 och modifierades lite i CS3 och är nu i CS4 lite annorlunda igen jämfört med CS2. Lägg också märke till att var och en har sina egna förinställda värden inom dialogrutan för Utskrift/Print. Detta för att underlätta att användarna gör felaktiga inställningar

 1. Skrivaren hanterar färger/Printer Manage Colors - I detta val instruerar Photoshop skrivaren att utföra konverteringen mellan färgrymden för dokumentet och den färgrymd som skrivarfabrikanten valt här. Photoshop kommer inte att ändra (konvertera) dokumentet/bilden när man gjort detta val. Detta är det lämpligaste alternativet när man inte har en ICC mediaprofil för sin särskilda skrivar/media kombination.

 2. Photoshop hanterar färger/Photoshop Manages Colors - I detta val kommer Photoshop att konvertera dokumentet till den skrivar/mediaprofil du valt i rullgardinsmenyn för Skrivarprofil/Printer Profile. Många bordskrivare har idag försetts med ett antal standardutförande av mediaprofiler. Fast mycket noggrannare utskrifter får man om man skaffat sig en skräddarsydd profil. (Övers. Anm.: Som jag gjort till min gamla Canon i865 till ett pris av ca. 900:-) För att detta alternativ skall fungera riktigt måste man se till att man stängs av färghanteringen i skrivarens dialogruta för skrivarrutinen/printer driver.

 3. Separationer/Separations - Detta alternativ används vid tryck av CMYK-bilder där varje kanal hanteras separat. Om ditt dokument befinner sig i RGB kommer detta alternativ att gråas ut.

 4. Ingen färghantering/No Color Management - Med ett viktigt undantag så är detta alternativ likartat med Skrivaren hanterar färger/Printer Manage Colors - som redan beskrivits här ovanför. Skillnaden är att för detta alternativ kommer inte Photoshop att instruera skrivaren att ändra till att konvertera dokumentet. Detta alternativ är avsett för speciella fall såsom att skriva ut skräddarsydda målprofiler (printing custom profile targets), som fodrar att färghanteringen för dokumentet stängs av såväl i Photoshop som för skrivaren.

 • Skrivarprofiler/Printer Profile - som namnet anger är det från denna rullgardinsmeny du väljer den ICC-profil som är associerad med den skrivar/mediakombination du kommer att använda. Rullgardinsmenyn kommer endast att vara aktiv när Photoshop hanterar färger/Photoshop Manages Colors har valts i rullgardinsmenyn Färghantering/Color Handling. Som förinställt värde kommer den att visa dokumentets färgrymd så se till att du inte glömmer att välja lämplig skrivar/media profil innan du trycket på Skrivut/Print-knappen .
 • Återgivning/Rendering Intent and Svartpunktskompensering/Black Point Compensation - återigen, beroende på vad du valt i Färghantering/Color Handling så kommer en eller båda av dessa inställningar att gråas ut. Oavsätt om det gråas ut eller ej så kommer det flesta fotoskivare/desktop photo printers (bläckstråle/inkjets) att ignorera dessa två inställningar när man valt Printer Manages Colors från rullgardinsmenyn Färghantering/Color Handling.
 • Korrekturinställning/Proof Setup - denna rullgardinsmeny är förinställd på att gråas ut och kommer endast att vara aktiv när radio-knappen Korrektur/Proof har valts. Som tidigare nämnts här ovan användes detta alternativ när man skall simulera eller göra korrekturläsning på annat än skrivare, t.ex. tryckpress. Simulera pappersfärg/Simulate Paper Color och Simulera svart tryckfärg/Simulate Black Ink arbetar på samma sätt som de gör i dialogrutan för Customize Proof Condition som beskrivits i avsnitt 5 här ovanför. Det är ändå viktigt att notera att de är knutna till utskrift av Korrektur/Proof så förvänta dig inte att de finns tillgängliga när man valt Document.
 • Beskrivning/Description - detta är ett användbart tillägg till dialogrutan för Utskrift/Print i den bemärkelsen att den ger en kort förklaring av varje inställning och alternativ. Själva beskrivningen i sig triggas när man för musen över de olika knapparna och rullgardinsmenyerna (t.ex. Färghantering/Color Handling, Rendering Intent/Återgivning, Svartpunktskompensering/Black Point Compensation, etc.).

Det sista få sakerna jag skulle vilja peka på är de nya och mycket välkomna kryssrutorna för Gamut Warning och Paper White Med dessa nya alternativ tillsammans med Match Print Colors kan vi nu konfigurera Förhandvisning/Preview för utskrift/print so that it shows a screen rendered soft-proof of the document - as with CS3 the preview shown in Print dialog is fully color managed. However, this time round it's possible to preview the proof with and without the effects of paper white.

Sektion 7 - Spara Dokumenten/Saving Documents

Spara som/Save As

Återigen, att spara ett dokument har ju inget direkt att göra med färghantering, men det kommer ändå upp en hel mängd användbar information i dialogrutan för Spara som/Save As. Själva krysssrutan för Inbäddad profil/Embed Profile är mycket viktig och kommer att spegla ditt val av Färghanteringsprinciper/Color Management Policy vilket vi diskuterat tidigare. Lägg märke till att dialogrutan även ger oss information om vilken profil som kommer att bäddas in.

Skärmdumpen här nedanför (figur 25) visar hur dialogrutan ser ut på ett Mac OS X-system; Figur 26 visar motsvarande dialogrura för ett Windows XP. Funktionellt är de identiska.

Image

Figure 25

Översättarens anm. Ja, någon större skillnad är det ju inte mellan dialogrutan i en Mac jämfört med denna i min PC med Windows XP. Ser heller ingen skillnad på skärmdumpen här nedanför (bild 26) om jag använder kommandot Spara som eller Spara för webb, Gjorde det senare, därav att bilden sparades med sRGB-profilen

Figur 26

De andra alternativen för spara man hittar i dialogrutan har att göra med Layers, Alpha Channels, Annotations, etc. Återigen, du kan ta bort kryssen i rutorna och på det sättet spara bilden utan lager etc. The Save As a Copy feature is engaged by default as soon as you uncheck Layers; this prevents you trashing a lot of hard work.

Förhoppningsvis har materialet som presenterat i denna översikt varit till hjälp och gett en bättre förståelse för Adobe's synsätt när det gäller färghanterig i Photoshop CS4. As noted throughout the essay there is vast body of material to be found all over the internet. A simple search using "google.com" and the key words Color Management is all that is required.

Om man söker på Google.se på ordet färghanteringssystem får man detta resultat.

 

Previous Page     Sidan 2 av 2     Next Page
© 2009 Ian Lyons. All Rights Reserved