bildskärmskalibrering     Page 2 of 8     bildskärmskalibrering
Fortsättning från sidan 1
Karakterisering

 

Avsnitt 1 - Bildskärmskalibrering och karakterisering

När man öppnar Photoshop 7 för första gången möts man av denna dialogruta ( se nedanför) . Skälet att denna dialogruta dyker upp är för att varna användaren att "Färginställningar" i Photoshop automatiskt kommer att konfigureras eller möjlighet till manuell inställning. Som med Photoshop 6 och till skillnad mot Photoshop 5 och 5.5 finns det "wizard" att hjälpa användaren igenom konfigurerings processen av "Färginställningar". Kanske många nya användare av Photoshop grips lite av panik när dom ser denna dialogruta och därför accepterar standardinställningen (defaults) men upptäcker snart att detta bara är en kortsiktig lösning.

 

kalibrering och karakterisering

 

Tills vidare väljer dock jag även alternativet "Nej (No)" och accepterar därmed Photoshops standard inställningar. Lugn, jag gör detta nu endast av det skälet att vi nu skall koncentrera oss på bildskärmskalibrering och karakterisering. När vi väl har diskuterat detta kan vi återkomma till färginställningar.

Översättarens anm.: Det är viktigt att hålla isär begreppen kalibrering och karakterisering eftersom det rör sig om två olika steg i färghanteringen. Kalibrering innebär att man justerar en enhet för att få samma resultat varje gång den används. Vid karakterisering får man reda på hur en enhet tolkar färger. Resultatet av karakteriseringen blir en profil, den profilen som sedan anpassar färgerna så att de blir rätt vid utskrift, skärmvisning eller inläsning.

Noggrann kalibrering och karakterisering av bildskärmen är ett kritiskt moment vid alla arbetsflöden när det gäller färghanterings. Ditt mål är att kalibrera bildskärmen på sin systemnivå så att vi kan eliminera oönskade färgstick från bildskärmen och således få bästa möjliga bildskärmsförhållanden när vi redigerar våra bilder. Vi behöver också karakterisera vår bildskärm med hjälp av en ICC apparatprofil. Denna profil är helt enkelt en datafil som innehåller en beskrivning av din bildskärms karakteristika. Bildskärmsprofilen kommer sedan att användas av Photoshop för att kompensera för en bildskärms begränsningar när det gäller färgåtergivning. Photoshop optimerar återgivningen av bilder i bildskärmen genom att använda källdokumentets profil. (t.ex. Adobe RGB, sRGB, ColorMatch), och bildskärmsprofilen.

Adobe installerar inte längre Adobe Gamma med Mac versionen av Photoshop, så följande skärmdump gäller endast för Windowsbaserade system. Mac OS9.x användare kan använda Monitor Calibrator som levereras som en del av ColorSync eller också kopiera Adobe Gamma från Photoshop installation CD. Monitor Calibrator verktygsprogram fungerar på ett liknande sätt som Adobe Gamma så jag ser egentligen ingen anledning att installera Adobe Gamma.

För att kalibrera och karakterisera bildskärmen så skall Windows användare öppna verktygsprogrammet "Adobe Gamma" eller ett 3:e parts alternativ. För många nya användare är Adobe Gamma mer än tillräckligt och det är dessutom gratis.

Adobe Gamma är ett verktygsprogram i "kontrollpanel " som du kommer åt att öppna från "Min dator > Kontrollpanel". Innan du kör Adobe Gamma, är det bäst att bildskärmen fått stå påslagen i åtminstone 30 minuter. Det är också att rekommendera att arbeta i en dämpad belysning när man kalibrerar en bildskärm och använder. Adobe Gamma. Ett annat bra tips är att ställa in "Skrivbordsfärgen" på grått.

Steg 1

När verktygsprogrammet för Adobe Gamma först öppnas får du en fråga att göra ett val mellan metoderna "Steg för steg (Assistant)" och "Kontrollpanelen (Control Panel)". Det är troligen lättare att jobba med metoden "Steg för steg (Assistant)" tror jag.

 

bildskärmsprofil

 

Steg 2

Använd Load knappen och välj din bildskärmsprofil eller ta en som ligger nära. Är du osäker välj Adobe standard bildskärmsprofil eller också sRGB, det gör inte så stor skillnad eftersom allt vi gör är att definiera startpunkten.

 

Image

 

Innan vi fortsätter till nästa steg, se till att ge profilen ett unikt namn och inkludera gärna datumet. (mitt exempel visar Mitsubishi Diamond 31/3/02).

Steg 3

Ställ in bildskärmens kontrast till maximum och justera sedan ljusstyrkan (brightness) tills den inre grå fyrkanten precis blir synlig mot den svarta bakgrunden. Kisa med ögonen kan hjälpa liksom att ha rumsbelysningen på en låg nivå eller helt avstängd.

 

bildskärmsprofil

 

Step 4 

Om du använder tillverkarens medlevererade profil för ditt specifika fabrikat och modell, är sannolikheten hög att Fosforfärger blir angett som "Custom". Om så är fallet lämna det som sådant. Om du inte får upp en bildskärms specifik profil, för just din monitor, välj då antingen Trinitron eller P22-EBU. Man frågar mig ofta - "hur kan jag bestämma vad som är bäst för min bildskärm? " Sanningen att säga, det betyder inte så mycket, men för alla som är bestämt er för att göra det perfekta valet; du ser om du har en Trinitron bildskärm bara genom att titta på bildskärmsytan. En Bildskärm av typ Trinitron har två svaga linjer "running across the display area approximately 1/4 from the top and 1/4 from the bottom." Om din bildskärm har dessa linjer välj Trinitron, i annat fall välj P22-EBU.

 

Image

 

Steg 5

Börja med att ha "Visa endast enkelt gammavärde " förvalt. Kom dock ihåg att detta alternativ "ENDAST" tillåter dig att justera bildskärmens relativa intensiteten.

Justera glidreglaget tills den inre gråa fyrkanten blir så lika eller helst smälter samman med den yttre ramen. Här kan det hjälpa att kisa lite med ögonen. Avslutningsvis avmarkerar du kryssrutan för " Visa endast enkelt gammavärde" checkbox.

 

Image

 

 
gammavärde
Previous Page     Page 2 of 8     Next Page

 
All Rights Reserved ILyons © 2002-2005