Previous Page     Page 4 of 8     Next Page
Fortsättning från sidan 3
 

Avsnitt 2 - Photoshop 7 Färginställningar

Nu börjar proceduren med att konfigurera Photoshop. Detta utförs genom dialogrutan för "Färginställningar " som du hittar under menyknappen "Redigera " (Windows and Mac OS9.x) eller Photoshop menyn (Mac OSX).

Dialogrutan för "Färginställningar (Colour Settings)" är själva kontrollrummet för Photoshop 7 färghanteringssystem, ock som för alla kontrollrum så är detta också komplicerat. Det förinställda värdet på Inställningar  är vanligtvis "Webbgrafikstandard", men det är förvisso inte det bästa valet.

Jag kommer att gå igenom varje avsnitt i dialogrutan för " Färginställningar " steg för steg. Lägg märke till avsnittet " Beskrivning " längst ner. När du för musen över de olika rullgardins menyerna etc., kommer du här att se en informativ beskrivning om vad varje meny gör. Prova gärna. Observera också kryssrutan "Avancerat läge ", längst upp till vänster. Tycker du redan nu skall markera denna genom att klicka med musen i rutan. På så sätt kommer du att se allt som "Färginställningar" har att erbjuda. Troligen kommer en del av detta att vara relevant, endast för de mest avancerade användarna av Photoshop.

(Översättarens anmärkning:
1) Under avsnittet Färginställning kan man göra alla de inställningar som påverkar hur Photoshop bearbetar kulörer. Att separera bilder med hjälp av ICC-profiler är idag det vanligaste sättet. Under Färghanteringsprincip talar du om på vilket sätt befintliga kulörer och profiler ska hanteras.
2) Beträffande avancerat läge kan det vara bra att har den markerad under denna övning. Men när du är klar med färginställningarna se till att Perceptuell är markerat på snabbmenyn Återgivning. Avmarkera sedan Avancerat läge, klicka på OK och sätt aldrig din fot där igen.
3) Inget kulörsystem uppfyller både att vara anpassat efter hur vi upplever kulörer och samtidigt vara fysikaliskt exakt. Läs gärna denna utmärkta informationsfolder. om färghantering i pdf-format från ColorCenter som kan du kan ladda hem här. Denna broschyr är en introduktion till färghanteringssystem och förklarar dess ökande betydelse i den grafiska branschen. (602Kb).

 

ICC-profiler

 

Det första avsnittet är benämnt "Inställningar"; och är en rullgardinsmeny med en lista av fördefinierade Photoshop inställningar plus kanske några du själv lagt in och sparat? Du behöver dock inte bekymra dig så mycket om detta avsnitt ännu

 

Image

 

Om du har uppgraderat från Photoshop 6 handlar det mer om att välja din tidigare inställning. Lägg märke till att Adobe har behållit möjligheten att välja alternativet "Colour Management Off" för dom användare som finner detta avsnitt för komplicerat. Även om jag inte rekommenderar denna möjlighet kan jag förstå att för många som arbetar i windowsmiljön och som är nybörjare när det gäller Photoshop kan detta alternativ kännas lockande. 

Färgsystem ( Kulörsystem eller "Working Spaces" på engelska)

Nästa avsnitt i färginställningar heter "Färgsystem", och som jag diskuterade tidigare är det till för att bestämma kulörrymden för vissa typer av bilder. (De 3 jag nämnde på sidan 1 under rubriken "Några Photoshop Revideringar,! ".)

Översättarens anm.: Detta är ett systematiserat sätt att hålla reda på färgerna. Eftersom det finns så många sätt att beskriva färger och kulörer och eftersom de flesta är väldigt beroende, av egenskaper hos den enhet som håller reda på kulörerna, är behovet av ett system som håller reda på färgerna stort. Tanken med färghanteringssystem (kallas också kulörsystem) är att beskriva de olika enheternas färgegenskaper på ett enhetsoberoende sätt. Denna beskrivning kallas för en profil och är en uppslagstabell med exempelvis RGB-värden i en kolumn och CIE-värden i den andra Det kan också vara CMYK-värden i en kolumn och CIE-värden i den andra. Med denna metod har man en uppslagstabell för varje enhet och denna tabell kan användas för att översätta färgvärden mellan enheterna så att färgerna upplevs så lika som möjligt på alla enheter.( Bildskärm, utskrift från printer osv.)

Tänk på att ingen arbetsrymd i sig själv , på något magiskt sätt, skulle gör så att dina utskrifter skulle komma att match bilden på den bildskärm, eller att din bildskärm plötsligt skulle match originalbilden. För att matcha dina färger behöver du skaffa en lämplig ICC färgprofil, för din skanner/digitalkamera, för din utskriftsenhet och även för din bildskärm, som i sin tur skall kunna omvandla alla färgdata som går in och ut från arbetsrymden. Arbetsrymden/kulörrymden är helt enkelt en säker plats att leva i för dina färgdatan, medan du tar dessa från ingångsenheten (skannarna/digitalkameran) till utgångsenheten (typ bläckstråleskrivaren/tryckerimaskinen).

För att kunna visa bilder på skärmen måste de vara i RGB och således måste bildskärmens RGB-färgrymd användas för att färgerna skall bli korrekta. Inget kulörsystem uppfyller dock att vara anpassat efter hur vi upplever kulörer och samtidigt vara fysikaliskt exakt. CIE-systemen ( Internationella belysningskommisionen har skapat detta kulörsystem) är exakta, men svåra att relatera till. NCS (Svenskt kulörsystem som användes mest inom textil- och måleribranscherna) är lätt att använda, men inte lika exakt. RGB (Ett additativt kulörsystem som används för digitala bilder och visning på bildskärm) och CMYK (Ett subraktivt kulörsystem som används vid tryckning) och är fysikaliskt exakta, men inte anpassade efter vår upplevelseförmåga. PMS kulörblandningar och benämningar har ingen koppling till kulörens utseende.

 

PMS kulörblandningar

 

Det finns fyra olika färgmodeller, även kallat arbetsrymder/färgrymder i Photoshop (En färgrymd kan se ut så här). RGB, CMYK, Grått and Dekorfärg (Spot). För just denna övning kommer jag i huvudsak att koncentrera mig på arbetsområde för RGB. De andra tre är inte lika viktiga om du skall skriva ut bilder på en vanlig bläckstråleskrivare typ Epson/Canon/HP. Konfigureringen för dessa följer annars i stort sätt samma mönster.

RGB - Working Space

 

Monitor RGB

 

Lägg märke till att strax ovanför de fyra kulör/färgrymderna (Monitor RGB) har vi "Monitor RGB" (grön asterisk i skärmdumpen), och då jag jobbar i ett Mac system har jag här också ett lämpligt färgsystem "ColorSync RGB". "Monitor RGB" däremot är helt enkelt det färgsystem till din bildskärm som skapades av Adobe Gamma (eller en 3:e parts mjukvara/hårdvara kombination om du använt en sådan istället).

Till skillnad från Photoshop5.0 har version 6.0 inte längre något självklart sätt att visa vilken bildskärmsprofil som användes. Emellertid, en snabb kontroll av " Monitor RGB" i rullgardins kommer att lugna dig. Det är möjligt att här välja din bildskärms profil , som arbetsrymd, till Photoshops färgsystem men det är verkligen ingen bra idé. "ColorSync RGB" är ENDAST tillgänglig för Mac användare och kommer ju att avspegla de val vi gjorde när vi ställde in ColorSync 3.x. ( lätt att identifiera då vi ju angav datum tillsammans med profilnamnet)

Den aktuella listan av tillgängliga alternativ för att välja ett färgsystem skiljer sig huruvida vi aktiverat avancerat läge. Prova gärna själv.

Har du tidigare använt en annan profil som "BruceRGB" kommer den att dyka upp om du aktiverar avancerat läge. Om inte kan du skapa arbetsfärgsrymden/profilen själv genom att välja "Egen" (gul asterisk på skärmdumpen). Du får upp dialogrutan här nedanför och du skriver helt enkelt in värdena som visas under " Egen. " Kom också ihåg att ge denna nya profil ett namn och klicka "OK".

 

Bruce RGB

 

 

Monitor RGB
     Page 4 of 8    

 

All Rights Reserved ILyons © 2002-2005