Previous Page     Page 5 of 8     Next Page
Fortsättning från sidan 4
arbetsrymd

 

CMYK - Arbetsrymd - (Färgrymd- Kulörrymd)

Att välja färgsystem/profil för CMYK skiljer sig inte speciellt från hur vi valde för RGB tidigare. Förutom att tillgängliga profiler är ganska avvikande. Återigen, genom att ha "Avancerat Läge" aktiverat får vi en mer omfattande lista. Då bläckstråleskrivare från bl.a. Epson, Canon och HP egentligen behöver RGB data hellre än CMYK så konfigureringen av denna speciella arbetsrymd kommer bara att ha en liten påverkan om än någon på deras faktiska arbetsflöde.

 

Image

 

Som jag just nämde, ditt val här egentligen ganska ovidkommande om du använder en bläckstråleskrivare (Typ konsument som kostar upp till några 1000:-) Fär min del valde jag US. Web Coated (SWOP) V2. Vi kunde också valt CMYK standardvärderna för gamla Photoshop 4 or 5 , the ColorSync inställningar (Mac only), eller till och med skapat våre egna inställningar.

Gråskala - Arbetsrymd - (Färgrymd- Kulörrymd)

I denna arbetsrymd har vi tillgång till två gammainställningar, en serie med fem förbestämda punktförstoringskurvor, , ColorSync "Gråskala - Arbetsrymd " (endast Mac ) samt möjligheten att skräddarsy punktförstoringen enligt våra egna behov. Denna sista valmöjlighet är av särskild betydelse för användare av Jon Cones Piezography Black and White utskriftssystem (kommer att diskuteras närmare i en separat arikel). Skärmdumpen här nedanför visar de olika valmöjligheterna samt en karakteristisk skräddarsydd "punktförstoringskurva" kurva.

(Översättarens anm. Min favoritinställning är Gray Gamma 2.2. Den är tillräckligt mörk för punktförstoringar på mer än 25% och det betyder att den återspeglar verkliga utskriftsvillkor för vanliga gråskalebilder. Dessutom förutsäger den hur gråskalor visa på en vanlig PC-skärm).

 

Gray Gamma 2.2

 

Var uppmärksam på att om du väljer att använda "Eget Gamma " or "Egen Punktförstoring (Dot Gain)" kommer detta att bli Arbetsrymden (Working Space) som du hittar i förteckningen under rullgardinsmenyn för Grå Färgsystem.

 

Grå Färgsystem

 

En mycket viktig punkt och som inte får förbises när det gäller Gråskalan är: Gråskalan är inte längre knuten till CMYK inställningen. Därför kan en del "legacy greyscale documents" kanske inte se exakt lika ut som de gjorde i Photoshop 5.x  

Dekorfärg (Spot) - Arbetsrymd

Rullgardinsmenyn för Dekorfärg visar ungefär samma profiler som för gråskalan, fast nu avsedd för dekorfärg förstås I mitt fall valde jag helt enkelt alternativet dot gain 20% .(

Översättarens anm.1 Ur skrivarperspektiv fungerar en dekorfärgsseparation som en extra gråskaleutskrift. Ange punktförstoringsvärdet som motsvarar din skrivare annars är punktförstoring 20% ett bra alternativ

(Översättarens anmärkning 2: Till skillnad mot tidigare versioner av Photoshop stannar alla öppna profilbilder kvar i sina arbetsrymder/färgrymder, oavsett hur du ändrar inställningarna i dialogrutan "Färginställningar". Antag att du öppnar en bild i sRGB och sedan ändrar till Adobe RGB. Den öppnade bilden förblir oförändrad på skärmen. Om du vill att bilden skall byta arbetsområde/profil väljer du Bild--Läge--Tilldela profil. Markera sedan alternativknappen Aktuell RGB. Eftersom pixlarnas färgvärden inte ändras med kommandot, Tilldela profil, visas de gamla pixlarna i det nya området. Innebär att färgerna kan ändras på skärmen. Det resulterar i det egendomliga förhållandet att om du inte konverterar pixlarna byts färgen, medan den inte byts om pixlarna ändras.)

 

 

dekorfärg
     Page 5 of 8    

 

All Rights Reserved ILyons © 2002-2005