Previous Page     Page 8 of 8     Next Page
forts. från sidan 7

 

Avsnitt 4 - Ta kontroll över färgrymden för din bild/dokument

Vad det gäller omvandling och inbäddning av profiler när det gäller Färgrymd (Colour Space) upptäcker vi snart att mycket litet har ändrats från Photoshop 6. Hade vi inte haft följande verktyg, som beskrivs här nedanför, skulle det vara praktiskt omöjligt, för oss användare, att upprätthålla ett arbetsflöde som ger möjlighet att ha full färgkontroll under hela arbetsflödet.

Översättarens anm. I vissa fall vill du kanske konvertera ett dokuments färger till en annan färgprofil, förse ett dokument med en annan färgprofil utan att konvertera färger eller ta bort profilen från ett dokument helt och hållet. Du kanske exempelvis vill förbereda dokumentet för ett annat utskriftsmål eller ändra principfunktionen som du inte längre vill ska implementeras i dokumentet. Kommandona Tilldela profil och Konvertera till profil rekommendera endast för avancerade användare

När du använder kommandot Tilldela profil kan det ske färgförändringar när färgnumren omvandlas direkt till den nya färgens färgsystem. Med kommandot Konvertera till profil, däremot, ändras färgnumren innan de omvandlas till den nya profilens färgsystem i ett försök att bevara originalfärgerna

Tilldela profil (Assign Profile)

Precis som för Photoshop 6 så når man kommandot för Tilldela Profil (Assign Profile) via menyn för Bild (Image) >Läge (Mode) vilket ger användaren möjlighet att själv tilldela vilken profil som helst (i alla fall dom som finns lagrade) till en bild. Själva kommandot skapades för endast några få uppgifter. För bilder som skannats in till Photoshop via en Twain-modul eller ett skannerpaket som inte ger möjligheten att tilldela och bädda in en ICC/ColorSync profil. Denna möjlighet är också nu mycket användbar för att hantera bilder från digitalkameror som inte har någon inbäddad profil eller har en felaktig EXIF färgrymds information.

Låt oss anta att färghanteringssystem (colour management policy ) inte är avstängt. Då kommer en bild som importeras till Photoshop UTAN en inbäddad profil att "tilldelas ", "förhandsgranskas" och efteråt "sparas" med nuvarande färgrymd i Photoshop. Uppenbart är det så att detta kanske inte är den mest lämpliga färgrymd att redigera och spara bilden med så låt oss anta att användaren har tillgång till den rätta källprofilen. Då kan vi göra den erforderliga tilldelningen av rätt profil.

Det är viktigt att notera att till skillnad från kommandot Profil till profil i Photoshop 5 så kommer här en tilldelning av profil INTE att omvandla bilden (kommer inte att ändra numren; d.v.s. pixelvärden för RGB). Den helt enkelt instruerar Photoshop den aktuella färgrymd i vilken du vill redigera och titta på bilden i (den ändrar bildens utseende eller betydelse (the meaning) av numren).

 

 

Andra möjliga användningsområden för Tilldela Profil (Assign Profile) kan vara att ta bort en inbäddad profil ( inte att färghantera en bild) och tilldela den korrekta profilen till en bild där användaren vet att den bäddats in med en felaktig profil. Skälet kan också vara att bilden har färgrymdsetiketten för EXIF felaktigt inställd på sRGB. Exemplet ovan visar en skärmdump där jag valt att tilldela en egen profil för min digitalkamera till bilden

Konvertera till profil (Convert to Profile)

Kommandot Omvandla till profil (Convert to Profile) som du hittar i översta menyraden under Bild (Image) > Läge (Mode) är i grund och botten en förbättrad version av Photoshop 5 Profil-till-Profil .Med Profil-till-Profil har vi möjlighet att definiera källfärgrymden (och sannolikt, också få den fel) men i Photoshop 6 och 7 kan detta inte ske då tilldela profil för bilden är låst. Enda möjligheten att denna källprofil kan ändras är via kommandot Tilldela profil (Assign Profile) som just diskuterats här ovanför.

 

 

I ovanstående exempel visar jag en bild med en inbäddad profil ( Källrymden (Source Spac)e = Canon EOS D30 ..........NSC) som omvandlas till Adobe RGB (1998) (d.v.s. Målrymden (Destination Space)). Varje gång vi gör denna omvandling kommer det att bli profilen för målrymden som bäddas in i bilden när den sparas. Omvandla till profil (Convert to Profile) ändrar numren/siffervärdena (d.v.s. pixel värden). Genom att man har kryssrutan för Förhandsgranska (Preview) har vi möjlighet att jämföra konvertering med eller utan Svartpunktskompensation (Black Point Compensation), Interpolarisationen för positionen av olika färgpunkter (Dithering) och vilken som helst av de fyra Återgivningarna (Intents). Möjligheten att förhandsgranska konvertering är verklig välsignelse och skall inte nonchaleras, använd den till den fördel.

Lägg märke till att Återgivningen här är inställd på Relativt färgvärde (Relative Colorimetric) då detta är det inställda , av mig förvalda värdet Återgivning (Intent) när jag konfigurerade Färginställningar (ColourSettings). Dock, som med många inställningar i Photoshop så är Återgivning (Intent) lite " kinkig" Betyder att om jag istället hade valt Perceptual så skulle när jag nästa gång valde Omvandla till Profil (Convert to Profile)    Återgivning varit inställt på Perceptual. Sensmoralen blir - kontrollera alltid aktuellt värde innan du klickar OK.

Översättarens anm. Rendering intents don't know anything about the image content, only about the color space in which it resides. Perceptual rendering adjusts the entire image whenever the source space contains colors the output space can't reproduce, whether or not the image at hand actually contains those colors.

Att skriva ut en bild med metoden Profil - till - Profil i Photoshop 5.x är detta dess motsvarighet!

Egentligen föredrar en del användare att använda kommandot Omvandla till Profil (Convert to Profile) för att förbereda sina bilder för utskrift, lika mycket som dom gjorde med Profile-to-Profile i Photoshop 5. Fördelen med detta sätt att gripa sig an konverteringen är att det möjliggör en mycket noggrann förhandsvisning av hur bilden kommer att skrivas ut och ger därför användaren möjlighet att använda (och förhandsgranska) de alternativa konverteringsmetoderna.

 

 

Om du väljer detta sätt för utskrift så välj helt enkelt Samma som källa (Same as Source) (direct equivalent of RGB in Photoshop 5) som Utskriftsprofil (Print Space). Övriga inställningar beskrivs ingående på Printer Colour Management tutorial. Naturligtvis måste printerns drivrutin vara inställs i läget för Ingen Färgjustering (No Color Adjustment) mode.

Översättarens anm.: Har ni som jag problem med att förstå skillnaden mellan att tilldela en profil och konvertera till profil? Läste följande bra förklaring i ett forum nov.2003:

It helps me to think in terms of languages. Someone hands you a book without telling you what language it is written in - an "untagged" book. You look in it and, for the sake of argument, assume it is written in English. It makes no sense to you - obviously the language is not English. Photoshop goes through a similar process, only it is not as bright. Any untagged (embedded) files (no embedded color space or EXIF tag) are assumed to be in your default color space. If this assumption is incorrect, the image will look wrong. This is the same as with our book: no matter how slowly and loudly you holler out the syllables, it still won't make sense interpreted as English.

Assigning a profile is the same as the person telling you what language the book was written in. This does not change any of the words in the book - it just provides context for understanding them.

If the assignment is correct, you can translate the book into something you understand. In color terms, this is converting between profiles. Luckily, Adobe's Color Engine is better at translating color data than google or babelfish are at translating web pages. The color values in the file are changed by the profile conversion, with the goal of keeping the visual appearance the same.

The quick summary: Assigning a profile to a file leaves the data unchanged but does change the interpretation of the color. The look of the image will change as you assign different profiles.

Converting to a profile changes the image data - translating from one color language to another. Ideally, the image will not change visually after the profile conversion. In the real world, there will often be some change, particularly when converting to a printer profile. If the destination color space is smaller than the source, something has to give. Choosing different rendering intents gives some level of control over how this conversion takes place./Ethan HansenEller denna förklaring: The analogy I like (for photographers regarding Assign Profile VS Convert to Profile, when to use?) is that of having a box of 4x5 film with a single sheet in it with NO notches. If the file is untagged (not embedded), you've got the box unlabeled so it's anyone's guess what kind of film (C41 or E6) or ISO the film is at. Shooting and processing this is almost impossible to get right. If I simply write "VPS III" on the box, I'm doing the same as assigning a profile. The content of the box doesn't change one bit but know I know what type of film, ISO and processing is needed. Profiles are no different. They only tell us what's in the box, they don't alter the contents.

Convert to profile is like processing that exposed film. We are changing the contents./Andrew Rodney

Alla väsentliga inläggen i denna diskussion

Följande citat av Bruce Fraser är tänkvärt:

"No working space will, by itself, magically make your prints match your monitor, or your monitor match your original. To match up your colors, you need to use the appropriate ICC color profiles for your capture device, your output device, and your monitor, to convert the data going into or out of the working space. The working space is simply a safe place for your data to live as you take it from capture to output."

 

Inställningar för Dialogrutan för Utskrift med denna metod i Photoshop

 

Lägg nu märke till att medan i förra exemplet så var Källrymden (Source Space) samma som Photoshops Arbetsrymd (Working Space9 medan det nu är namnet på medie profilen du väljer i Omvandla till profil (t.ex. Epson 1270 Premium Glossy PrinterProfile).

Spara som (Save As)

Till sist men inte minst, den nya dialogrutan för Spara som (Save As) ger oss en hel massa nya möjligheter. Kryssrutan för Embed Profile är mycket viktig och kommer att avspegla ditt val av Colour Management Policy. Du stänger det eller AV det efter ditt eget val. Det senare valet är i de flesta fall ett dåligt val. Lägg också märke till att dialogrutan till och med informerar oss om vilken profil som bäddats in.

Skärmdumpen som visas här nedanför visar hur dialogrutan ser ut i ett Windows 2000 system; Mac versionerna ser lite annorlunda ut men är funktionellt identiska.

 

 

De andra spara alternativen som finns i dialogrutan är dom associerade med Lager , Alfakanaler , Anteckningars, etc. Återigen, vi kan välja att avmarkera dom och således spara bilden utan lager etc.Lägg också märke till att möjligheten att Spara som en kopia (Save As a Copy) är ikryssad som förval så snart som du avmarkerar Lager. Detta kan faktiskt spara dig en hel massa hårt extraarbete.

Image

 

Jag hoppas att materialet i denna översikt har varit till nytta och ökat din förståelse av Photoshops sätt att hantera färger. Som nämnts flera gånger under resans lopp finns det ett stort material i detta ämne på internet. En enkel sökning med google.com där du fyller i sökorden "color management" eller sökordet "färghantering" kommer att ge dig mycket material att läsa vidare i.

 

 

     Page 8 of 8    

 

All Rights Reserved ILyons © 2002-2005