Logo

Contd.

 

Mac OS 9.x

 

Klicka på "Skriv ut (Print)" knappen. Följande skärmdump visar dialogrutan för utskrift med Photoshop 7.

 

Figur 7 - Dialogrutan för utskrift

 

När skrivarens dialogruta för printerrutinen kommer upp välj då typ Medie (1) som vi skall använda. Därefter välj  "Custom" (2) och  "Avancerade inställningar (Advanced Settings)" (3).

 

Figur 8 - Epson Dialogruta för skrivaren - Huvud Fönstret (Main Window)

 

Välj den högsta Utskrifts Kvalitén (Print Quality) (4) som är kompatibel med den kombination av skrivare och det medie du kräver. Halvtonsraster (Halftoning) (5) bör ställas in för Hög Kvalitet (High Quality). Hög Hastighet (High Speed) (6) skall avmarkeras

Färginställningar (Colour Management) skall ställas in antingen för (Color Controls) , PhotoEnhance4, ColorSync eller läget för Ingen färgjustering (No Color Adjustment (7) Lägg märke till att läget för Ingen Färgjustering (No Color Adjustment) ENDAST är kompatibelt med Photoshop "when the user is in possession of media type profiles and has chosen to use same in Photoshop  (figure 6 on previous page). Att kunna använda lägena för Color Controls or ColorSyncfodrar att dialogrutan för Photoshop Skriva ut Förhandsvisa är konfigurerad enligt bild 5 på föregående sida . Såvida du inte har ett mycket bra skäl att välja annorlunda är min rekommendation att låta Gamma vara kvar på 1.8.

 

 

Previuos page     Page 2 of 2     Next Page

 

All Rights Reserved ILyons 2002