Fortsättning från sidan 1.

 

Det är i den kommande dialogruta där saker och ting nu börjar bli lite mer intressanta. Jag har försökt att förklara innebörden av varje alternativ och på så sätt ge användaren en bättre förståelse varför vissa kombinationer fungerar medan andra inte gör det alls.

 • "Source space/Källområde: Dokument/Document" anger den aktuella färgrymden för "käll-/source" bilden/dokumentet för bilden som skall skrivas ut. Exemplet här nedanför visar Adobe RGB (1998), men det kan vara vilken färgrymd som helst som specificerats tidigare av användaren (av bilden) (t.ex. sRGB, ProPhoto, ColorMatch).Om bilden redan har konverterats till en printer/medieprofil, (genom att använda Photoshops kommando Konvertera till profil/Convert to Profile du hittar under under Bild >Läge), kommer dess profilnamn att återges här.

 • "Källområde: Korrektur/Proof" instruerar Photoshop att konvertera bilden/dokumentet källans färgrymd till den ICC-profil som specificerats i dialogrutan för Korrekturinställningar/Proof Setup (se i Photoshop menyn Visa/View ).

 • " Print Space/Utskriftsområde: Profil" är stället där vi vi väljer vilken metod vi föredrar att hantera "the colour output" från Photoshop. Vi har här ,klart och tydligt, tre olika alternativ. Var och en har sin specifika konfigurering i skrivarens drivrutin.

  Så blanda inte ihop dessa tre alternativ. Det kommer bara att sluta i besvikelse ochtårar - läs igenom och lär dig förstå skillnaden mellan var och en av dessa tre alternativen.

 1. "Samma som källa/Same as source" (figur 4 här nedanför): Photoshop låter här bilden/dokumentet passera direkt till skivarens drivrutin utan någon som helst konvertering. Ingen ICC-profil kommer att bäddas in, så detta alternativ instruerar eftertryckligt Photoshop att INTE färghantera förloppet att skriva ut bilden/dokumentet.

Översättarens anm: Citerar Don Lashier: Vad jag själv har förstått när det gäller perceptual är att denna återgivning kommer att mappa om färger för att anpassa källfärgrymden till målrymden, oberoende av det verkliga filinnehållet.

Detta är tvärtemot relative colorimetric som mappar färger så nära som möjligt (med vitpunktsanpassning) och skalar av färgerna som inte får plats i målrymden. Nackdelen är förstås att det kan se onaturligt ut om det är mycket färger som hamnar utanför.

Jag finner för den typ av fotografering jag sysslar med , att om jag använder högkvalitativt papper tillsammans med en bra profil är det mycket sällan som jag har några färger som inte passar in i målrymden (colors out of gamut.) Så oftast provar jag först med relative colorimetric.

PixelGurun Bruce Fraser säger i en artikel: "När man använder perceptuell återgivning, tillämpar färghanterings-
systemet samma färgrymdskompression för alla bilderna, även om bilderna inte skulle innehålla några större synliga eller estetiska färger som ligger utanför målrymden (significant out-of-gamut colors). Till exempel för pastellbilder så kommer perseptuell återgivning att applicera onödig färgrymdskompression, medan relative colorimetric rendering/relativ kolometrisk återgivning kan tänkas ge ett resultat som är mer troget originalet.
Och kom ihåg, färghanteringssystemet vet absolut ingenting om innehållet i själva bildfilen."

Detta alternativ väljs vanligtvis när man skall skriva ut "the special multicolour patch targets that are used with ICC printer profiling applications" och rekommenderas INTE när man skall skriva ut normala bilder.

 

Image

Figur 4 - Same as Source/Samma som källan (detta betyder i praktiken att - färghantera inte -

 

 1. "Färghantering av skrivare" (figur 5 här nedanför): - Väljer man detta alternativ instruerar man Photoshop att bilden/dokumentet skall skickas vidare till skrivarens drivrutinen tillsammans med den profil som angetts för Källområde/Source Space:" inbäddad i bilden. Genom att bädda in profilen ger Photoshop all nödvändig information till skrivarens drivrutin, för att tillförsäkra en noggrann färgåtergivning. Färghanteringen av bilden/dokumentet sker av bara farten och hanteras helt automatiskt av skrivarens drivrutin. Detta alternativ är troligen det bästa valet för alla nybörjare när det gäller Photoshop.

 

Image

Figur 5 - Automatisk Färghantering av skrivaren (Bästa valet för alla nybörjare när det gäller Photoshop)

 

 1. "ICC-Profil" (figur 6): - det är i detta sista alternativ vi väljer en specifik ICC-profil, anpassad för den skrivare/papperkvalitet/typ av bläck vi kommer att använda vid utskriften. Lägg märke till att så fort vi valt ICC-profil så blir kryssrutan för Intent/Återgivning" och "Use Black Point Compensation" (BPC) aktiverade. Vanligtvis vill du säkert använda Perceptual eller Relative Colorimetric/Relativt Färgvärde och ha BPC ikryssad. Det är, i detta sammanhang, värt att notera att för många av de nyare skrivarna från Epson (t.ex. 2100/2200 och 1290S) får man mer tilltalande utskrifter om man väljer Relative Colorimetric.

 

Image

Figur 6 - Använda Media- (pappers-) profiler (Intermediate and Advanced Photoshop Users)

 

När väl dialogrutan för Skriv ut med förhandsgranskning/Print with Preview har konfigurerats för att passa dina krav är det bara att välja Skriv ut/Print (övre högra hörnet av dialogrutan för Print with Preview dialog/ Skriv ut med förhandsgranskning) och du kommer åter att vara tillbaka till välkända trakter igen.

Ytterligare uppgifter om hur man konfigurerar själva skrivaren drivrutin hittar du, när du här nedanför väljer lämplig länk för det operativsystem du använder.

 

 1. Epson Printer DriverSettings when using Microsoft Windows 2000 and XP

 2. Epson Stylus Photo 2200 Settings when using Microsoft Windows 2000 and XP uppdaterad

 3. Epson Printer Driver Settings when using Mac OS X

 4. Epson Printer Driver Settings when using Mac OS 9

 

Har du skaffat dig en mycket noggrann bildskärmsprofil, noggranna skrivarprofiler med det papper du avser att skriva ut på, och vet hur man gör en korrekturavläsning, med bildskärmen, på bilden man skall skriva ut? Om inte, då har du inte heller inte sett vad som är möjligt att göra med en noggrann färghantering. Bildskärmen och dess profil är den i särklass viktigaste aspekten i ditt pixelbetraktningssystem.

Översättarens anm: Från sajten luminous-landscape.com citerar jag: The leading cause of confusion, anxiety and martial disharmony among photographers concerns printer settings. "What the hell are the correct settings for the dozens of buttons and dialogs in both the image editing program and printer driver?" This is the the most common question that I'm asked at seminars, and by e-mail (though usually somewhat more politely than this). But it does mirror the frustration that most people feel when confronted with the seemingly endless setting choices available

 

 

All Rights Reserved ILyons © 2002-2005