Logo

Fortsättning från sidan 1.

 

Mac OS 9.x

 

Klicka på "Skriv ut (Print)" knappen. Följande skärmdump visar dialogrutan för utskrift med Photoshop 7.

 

Figur 7 - Dialogrutan för utskrift

 

När skrivarens dialogruta för printerrutinen kommer upp välj då typ > Media (1)(Typ av papper) som vi skall använda. Därefter välj  "Custom" (2) och   "Avancerade inställningar (Advanced Settings)" (3).

 

Figur 8 - Epson Dialogruta för skrivaren - Huvud Fönstret (Main Window)

 

Välj den högsta Utskrifts Kvalitén (Print Quality) (4) som är kompatibel med den kombination av skrivare och det papper du kommer att använda vid utskriften. Halvtonsraster (Halftoning) (5) bör ställas in för Hög Kvalitet (High Quality). Hög Hastighet (High Speed) (6) skall avmarkeras

Colour Management/Färghantering skall ställas in för antingen Color Controls, PhotoEnhance eller ColorSync(7). Att använda Color Controls eller läget för ColorSync är troligen det bästa valet för nybörjare av Photoshop och fodrar dessutom att dialogrutan i Photoshop för Print with Preview/Skriv ut med förhandsgranskning är konfigurerad enligt bild 5 på föregående sidan. Såvida du har ett mycket bra skäl att välja annorlunda, rekommenderar jag att lämna Gamma kvar på 1.8

Läget för Inga färgjusteringar/No Color Adjustment är ENDAST ett bra val när användaren har tillgång till en mediatyp-profil och har valt att konfigurera Photoshop enligt vad som visas i figur 6 (på tidigare sida). Dessa inställningar är bästa valet för alla medelduktiga eller avancerade användare av Photoshop.

Anm:

  • Mjukvaran Epson GreyBalancer är INTE förenlig ihop med läget för No Color Adjustment/ Inga Färgjusteringar - SE TILL ATT att detta läge helt har avmarkerats innan några försök med att använda mediaprofiler görs.
 

 

 

Previuos page     Page 3 of 3     Next Page

 

All Rights Reserved ILyons 2002-2005