Fortsättning från sidan 1.

 

Mac OS X

Tryck på knappen "Print/Skriv ut". Följande skärmdump dyker då upp och visar dialogrutan för Photoshop 7/CS print/Utskrift. Det är viktigt att du konfigurerar drivrutinen i den ordning jag visar. Annars är chansen stor att någon av inställningarna återgår till det förutbestämda standardvärde som Epson själva valt.

 

Image

Figur 7 - Dialogrutan för utskrift

 

Tryck/musklicka på Copies and Pages i rullgardinsmenyn. Välj sedan Print Settings. När sedan dialogrutan för skrivarrutinen dyker upp välj då den typ av Media (1) som kommer att användas (typ av papper). Välj sedan "Advanced Settings/Avancerade inställningar" (2).

 

Image

Figur 8 - Epson Printer Dialogruta - Main Window

 

Välj den högsta Print Quality/Utskriftskvalitet (3) som motsvarar den kombination av skrivare/media du kräver. Halftoning (4)skall ställas in på High Quality. High Speed (5) bör avmarkeras.

Gå tillbaka till rullgardinsmenyn märkt Print Settings/Skrivarinställning (6)och välj Color Management/Färghantering.

Colour Management/Färghantering skall ställas in för antingen Color Controls/Färgkontroller eller ColorSync (7). Att använda läget för Color Controls eller ColorSync är nog det bästa alternativet för nybörjare och kräver dessutom att dialogrutan för Photoshop Print Preview är konfigurerad såsom anges i figur 5 på förra sidan. Om inte du har ett mycket bra skäl att välja annorlunda, så rekommenderar jag att lämna Gamma-värdet på 1.8.

Läget för No Color Adjustment/Inga färgjusteringar (7) är ENDAST lämpligt om du har tillgång till "media type profiles" och har valt att konfigurera Photoshop  enligt figur 6 (på föregående sida). Denna inställning är bästa valet för lite mer kunniga eller för de mer avancerade användarna av Photoshop.

 

Image

Figur 9 - Epson Print Driver - Advanced Settings/Avancerade inställningar

 

I frånvaro av högkvalitativa mediaprofiler kommer min personliga preferens och rekommendation att bli läget för Color Controls då detta automatiskt använder sig av Epsons interna mediaprofiler.

Anm.: Vet inte varför Epson valt att gömma sina egna mediaprofiler i "/Library/Printers/EPSON/SPyyyy.plugin/Contents/Resources/ICCProfiles/" ( där yyyy är ditt skrivarnamn). Detta betyder rent praktiskt att medan printerns drivrutin hittar dessa enkelt när så behövs är det värre för användaren. I vilket fall är det inte enkelt. The actual profiles are buried within a Printer Plugin (e.g. SP1270.plugin) but you can access them by using the OSX Show Package Contents option (List View) and then digging down through the list of folders until you reach ICCProfiles. Once found simply drag the folder to the Users/xxxxx/Library/ColorSync/Profiles folder (xxxx is your name). The profiles will now be available for direct use from within Photoshop.

Till slut, tryck på OK knappen. Om du använder Photoshop 7 kan följande varnings-dialogruta att dyka upp. Om så tryck bara på OK and the print should be spooled to the print centre.

 

Image

 

 

Previuos page     Page 3 of 3     Next Page

 

All Rights Reserved ILyons 2002-2005