Fortsättning.

 

Epson Stylus Photo 2200 , ett specialfall

Tryck på Print/Skriv ut (knappen i översta högra hörnet på dialogrutan för Preview/Förhandsgranska) Följande skärmdump (Figur 7) visar dialogrutan för Photoshop 7/CS print/utskrift.

 

Image

Figur 7 - Dialogrutan för Print/Utskrift

 

Tryck nu på knappen Properties/Egenskaper.När dialogrutan för skrivarrutinen dyker upp (Figur 8) välj den typ av Media (här typ av papper)(1) som kommer att användas. Sedan väljer du antingen läget för   "Photo eller Best Photo" (2). Den sista inställningen man skall välja i denna dialogruta är knappen för Advanced (3).

 

Image

Figur 8 - Epson 2200 Standard Dialogruta för Utskrift - Main Window

 

I följande skärmdump (Figur 9) är platsen vi gör de viktiga valen. Välj nu alternativet för den högsta Print Quality/Utskriftskvaliten (4) som passar för den kombination av skrivare och papperskvalitet du kräver. High Quality. High Speed (5) bör avmarkeras.

 

Image

Figur 9 - Epson Print Driver Advanced Settings

 

När det gäller Color Management/Färghantering (6) hittar vi där en hel mängd olika alternativ, av vilka många är helt onödiga och ställer bara till med förvirring för en del av oss.

Om du valde att konfigurera i dialogrutan för Photoshop Print with Preview/Utskrift med förhandsgranskning   som visas i Figur 5 (Printer Colour Management/Färghantering) kan man ställa in drivrutinen Epsonskrivaren till antingen Color Controls/Färgkontroller eller PhotoEnhance. Dessa alternativ är bäst lämpade för nybörjare när det gäller Photoshop.

Genom att välja ICM (6a) får du tillgång till det interna färghanteringssystemet för Epson skrivare samt alternativet No Color Adjustment/Ingen färgjustering (NCA). Läget ICM använder sig automatiskt av Epson mediaprofiler men gör det på ett sådant sätt att man faktiskt bör undvika detta val i Photoshop. För att få ut det bästa resultatet från detta speciella sätt av hantering bör du konfigurera Photoshops dialogruta för utskrift såsom visas i Figur 5 på föregående sida. Återigen är detta läge bäst lämpat för nybörjare i Photoshop.

 

Figure 10 - ICM Läge

 

NCA mode also facilitates the use of the Epson media type ICC profiles but requires that the Photoshop Print dialog is configured as shown in Figure 6 on the previous page. By choosing NCA mode you are leaving colour management to Photoshop. This mode is best left to intermediate and advanced Photoshop users.

 

Figure 11 -  No Colour Adjustment Mode

 

Note:

  • No Color Adjustment mode is ONLY compatible with Photoshop when the user is in possession of media type profiles and has chosen to select same in the Photoshop print dialog.
  • Don't be tempted to use the Epson Print Preview screen since the results will look terrible and cause you no end of confusion and frustration. The Epson Print Preview is NOT compatible with ICC media profile.
  • Epson GreyBalancer software is NOT compatible with the use of No Colour Adjustment mode - if you have ever installed it you should  ENSURE that it has been completely disabled before attempting to use media profiles.

 

 

Previuos page     Page 3 of 3     Next Page

 

All Rights Reserved ILyons 2002-2005