<

Logo

Fortsättning.

 

Tryck på "Skriv ut " knappen. Följande skärmdump visar dialogrutan för Photoshop 7 skriv ut.

 

Image

Figure 7 - Print Dialog

 

Tryck nu på knappen för Egenskaper När fönstret för skrivarrutinen dyker upp välj då den typ av Media (1) som skall användas. Därefter väljer du "Anpassat" läge (2).Den sista inställningen man bör göra i denna dialogruta är att trycka på Advanced-knappen (3).

 

Image

Figure 8 - Epson Printer Dialog - Main Window

 

Välj det högsta alternativet för Utskrifts kvalité (4) för den skrivare/media kombination som du kräver Halftoning skall ställas in för High Quality/Hög Kvalitet. High Speed (5) bör avmarkeras.

För er som är nybörjare i Photoshop skall nog ställa in Color Management/Färghantering (6) för antingen Color Controls, PhotoEnhance eller ICM. Använder man Color Controls, PhotoEnhance eller ICM-läget fodrar detta att dialogrutan för Photoshop Print Preview är konfigurerad enligt vad som anges på figur5 på föregående sida. Såvida du inte har ett mycket bra skäl att välja annorlunda rekommenderar jag att lämna Gamma-värdet på 1.8.

No Color AdjustmentInga Färgjusteringar-läget är INTE kompatibelt med Photoshop om användaren har tillgång till en mediaprofil och valt att använda densamma i Photoshop   (figur 6 på förra sidan).Denna inställning lämpar sig bäst för lite mer avancerade användare av Photoshop.

Anm:

  • Bli INTE frestade att använda dialogrutan för Epson Print Preview då resultatet kommer att se förskräckligt ut och dessutom blir du bara förvirrad och undrar vad som hänt. Epsons Print Preview är INTE kompatibel med ICC mediaprofiler.
  • Mjukvaran för Epson GreyBalancerär INTE kompatibel ihop med No Colour Adjustment-läget - Övertyga dig ordentligt att denna funktion har avmarkerats helt och hållet innan du försöker använda dig av mediaprofiler.

Image

Figur 9 - Epson Skrivarrutin - Avancerade inställningar (Advanced Settings)

 

Anm:: Om du använder en skrivare typ Epson Stylus Photo 750 eller 1200 är sannorlikheten stor att du i själva verket använder dig av fel ICC-profil. Nettoeffekten på grund av felet i profilen för 750/1200 är det gör att utskriften tenderar att bli för mörk och för mättad. För att alla som använder Epson 750/1200 till sina utskrifter skall dra fördel av ovanstående arbetsflöde rekommendera jag er att ladda ner de ersättningsprofiler ni kan ladda ner här nedanför. Zipfilen innehåller även en textfil, readme, som ni absolut också bör läsa igenom. Ladda ner profilerna HÄR!

I avsaknad av bra, högkvalitative mediaprofiler är min personliga preferens ICM läget då detta kopplar ur justeringsfunktionen för de 6 glidkontakterna och avlägsnar de mesta av Epsons egen interna färg/kontrastförfarande. Till slut, tryck (två) på knappen för OK   och återvänd till dialogrutan för Print/Utskrift i Photoshop 7/CS Print.

Mediaprofilerna har tillhandahållits av olika källor inklusive installations CD:n från Epson UK eller Epson Australia . Dom kan laddas ner genom att musklicka på printernamnet :

Nedladdningsbara Epson ICC Media Profiler

Epson Stylus Photo 1290 - (fungerar också med modellen 1280)

Epson Stylus Photo 890

Epson Stylus Photo 895

Epson Stylus Photo 810 - (fungerar också med modellen 820)

Epson Stylus Photo 1270 (install cd-rom)

Epson Stylus Photo 2000P

Epson Stylus Photo 2100 (fungerar också med modellen 2200)

Profilerna är komprimerade med hjälp av WinZip och skall efter nerladdning avkomprimeras och därefter kopieras till mappen windows/system/color(Windows 98,98SE and Me) eller tillmappen system32/spool/drivers/color (Windows 2000 and XP).

Översättarens anm: Även om många foto- och grafikrelaterade produkter levereras med generella ICC_profiler är det naturligtvis bättre att bygga exakt uppmätte profiler för just din enhet. När det gäller att kalibrera och optimera alla bildenheter i ditt digitala fotolab kan du av förståeliga skäl inte uppnå perfektion. Framförallt gäller det överensstämmelsen mellan skärm och utskrift. Däremot kan du komma ganska nära förutsatt att också bildskärmen är kalibrerad förstås. Det är faktiskt så att det är den som man skall kalibrera först.

 

 

Previuos page     Page 3 of 3     Next Page

 

All Rights Reserved ILyons 2002-2005