Previous Page     Page 2 of 8     Next Page
Forts. från sidan 1.

 

Part 1 - Bildskärmskalibrering och Karakterisering

En noggrann kalibrering och karakterisering av sin bildskärm är faktiskt ett av de mest kritiska faktorerna när det gäller arbetsflödet i färghantering. Avsikten ät att kalibrera bildskärmen så att vi undviker oönskade färgstick så att vi får bästa möjliga förhållanden att se bilder under redigeringen av desamma. Vi behöver också karakterisera bildskärmen med hjälp av en ICC enhetsprofil. Denna är helt enkelt en datafil som inkluderar en beskrivning av vår bildskärms karakteristika. Bildskärmsprofilen kommer sedan att användas av Photoshop för att kompensera för begränsningar i bildvisningen. Photoshop optimerar automatiskt visningen av bilderna på skärmen genom att ha en direkt och omedelbar konvertering mellan bild/dokumentprofilen ( t.ex. och Adobe RGB, sRGB, ColorMatch) och bildskärmsprofilen. Denna konvertering ändrar på inga sätt något i den aktuella bilden .

Adobe ger inte längre möjlighet att använda Adobe Gamma med Mac versionen av Photoshop; dock, för Macsystem erbjuder dock Apple Display Calibrator Assistant som du hittar i System Preferences motsvarande möjligheter. En instruktion, som beskriver tillvägagångssättet att kalibrera en skärm med Apple Display Calibrator Assistant hittar du här.

För att kunna kalibrera och karakterisera sin bildskärm skall Windows- användaren öppna Adobe Gamma programmet eller ett 3:- parts alternativ om så önskas. För många användare är Adobe Gamma mer än tillräckligt och är dessutom gratis.

Översättarens anm.: Har också varit nöjd med att kalibrera bildskärmen med Adobe Gamma. Fram till jag började att skanna in många av min fars tavlor och då fodras att bildskärmen visar så rätt färg som möjligt. Detta för att ge rättvisa till tavlornas färger. Har därför nu kalibrerat den med hjälp av en s.k. kolorimeter,

Adobe Gamma hittar du i Control Panel som du enklast kommer till via My Computer > Control Panel. Innan man använder Adobe Gamma rekommenderas att först låta bildskärmen stå på i åtminstone 30 minuter. Det är också bäst att arbeta i en dämpad belysning när man kalibrerar sin bildskärm med Adobe Gamma. Ett annat bra tips är att ställa in färgen på sitt Skrivbord i datorn till en grå färg .

 

Image

 

Kalibreringen steg för steg

Steg 1

När verktygsprogrammet för Adobe Gamma först öppnas får du en fråga att göra ett val mellan metoderna "Steg för steg (Assistant)" och "Kontrollpanelen (Control Panel)". Det är troligen lättare att jobba med metoden "Steg för steg (Assistant)" tror jag.

 

bildskärmsprofil

 

Steg 2

Använd Load knappen och välj din bildskärmsprofil eller ta en som ligger nära. Är du osäker välj Adobe standard bildskärmsprofil eller också sRGB, det gör inte så stor skillnad eftersom allt vi gör är att definiera startpunkten.

 

Image

 

Innan vi fortsätter till nästa steg, se till att ge profilen ett unikt namn och inkludera gärna datumet. (mitt exempel visar Mitsubishi Diamond 31/3/02).

Steg 3

Ställ in bildskärmens kontrast till maximum och justera sedan ljusstyrkan (brightness) tills den inre grå fyrkanten precis blir synlig mot den svarta bakgrunden. Kisa med ögonen kan hjälpa liksom att ha rumsbelysningen på en låg nivå eller helt avstängd.

 

bildskärmsprofil

 

Step 4 

Om du använder tillverkarens medlevererade profil för ditt specifika fabrikat och modell, är sannolikheten hög att Fosforfärger blir angett som "Custom". Om så är fallet lämna det som sådant. Om du inte får upp en bildskärms specifik profil, för just din monitor, välj då antingen Trinitron eller P22-EBU. Man frågar mig ofta - "hur kan jag bestämma vad som är bäst för min bildskärm? " Sanningen att säga, det betyder inte så mycket, men för alla som är bestämt er för att göra det perfekta valet; du ser om du har en Trinitron bildskärm bara genom att titta på bildskärmsytan. En bildskärm av typ Trinitron har två svaga linjer "running across the display area approximately 1/4 from the top and 1/4 from the bottom." Om din bildskärm har dessa linjer välj Trinitron, i annat fall välj P22-EBU.

 

Image

 

Steg 5

Börja med att ha "Visa endast enkelt gammavärde " som förval. Kom dock ihåg att detta alternativ "ENDAST" tillåter dig att justera bildskärmens relativa intensiteten.

Justera glidreglaget tills den inre gråa fyrkanten blir så lika eller helst smälter samman med den yttre ramen. Här kan det hjälpa att kisa lite med ögonen. Avslutningsvis avmarkerar du kryssrutan för " Visa endast enkelt gammavärde" checkbox.

 

Image

 

 
Previous Page     Page 2 of 8     Next Page
Translated into the Swedish language by www.ekdahl.org All Rights Reserved ILyons © 2004-