Previous Page     Sidan 3 of 8     Next Page
Forts. från sidan 2.

 

Steg6

Det är i detta steg vi neutraliserar eventuell obalans som kan vara "medfött" i din bildskärm. Justera var och en av skjutreglagen i tur och ordning på samma sätt som tidigare. Tills den färgade inre fyrkanten förenar sig bäst med den yttre ramen. Även här kan kisa hjälpa lite att hitta rätt. Den gröna färgen är oftast den svåraste att få rätt, men hålla ut. Ju närmare en perfekt överensstämmande du lyckas här ju mer noggrant kommer din slutliga profil att bli.

 

Image

 

Steg 7

Beroende på vilken dator du har så väljer du antingen " Windows Standard" eller "Mac Standard" gamma. I realiteten är detta val inte lika viktigt som det en gång var så du kan faktiskt välja vilket som helst av alternativen i vetskapen om att Photoshop ändå kommer att göra lämpliga korrektioner om så behövs.

 

hårdvaruvitpunkt

 

Steg 8

Att välja " hårdvaruvitpunkt " för din bildskärm är numera en ren formalitet. Även de mest inbitna teoretikerna är numera överens om att 6500oK är det bästa värdet för de flesta bildskärmar.

Du har kanske redan ställt in Hårdvaru -vitpunkten, via knapparna, på din bildskärm? De flesta bildskärmar har ofta ett förinställt värde på 9300oK, så det är bäst du kontrollerar vad din skärm nu är inställd på.

Att välja 6500oK ger såväl den renaste som ljusaste vitpunkten som också är den som mest överensstämmer med dagsljus. Känner du dig riktigt säker på vad du gör, kan du istället välja "Mät" alternativet. Var dock beredd på en kamp! Du kan då exempelvis välja 5000oK, men detta värde ger vanligtvis en något mörkare och mer gulaktig vitpunkt.

 

Image

 

Steg 9

I allmänhet är det bättre att lämna inställningen förJusterad Vitpunkt(Adjusted White Point)kvar på sitt standardvärde- "Samma som Hårdvara (Same as Hardware)".  Inte desto mindre används detta alternativ för att välja en arbets - vitpunkt för bildskärm om det skiljer sig från hårdvarans vitpunkt som ställdes in i sista steget.

Om din hårdvaruvitpunkt endast kan ställas in på 6500oK, men du vill ha den inställd på 5000oK då detta närmast motsvarar den omgivning man normalt kommer att betrakta bildskärmen i kan du ställa in din Justerad vitpunkt (Adjusted White Point) till 5000oK, och Adobe Gamma Adobe Gamma kommer att justera skärmen därefter : Var dock medveten om att tillvägagångssättet också starkt påverkar grafikkortets s k färg-LUT (gäller Mac). Lite beroende på vilket grafikkort du har kan skärmen se riktigt ful ut på vissa system. Ställ nu därför in "Samma som hårdvaran " för att undvika problemet som just beskrivits.

Översättarens anm.: (Grafikkorten på även en PC har supportat den så kallade LUT = Look Up Table animationen, åtminstone de senaste 2 åren, troligen längre. Dock inte med operativsystemet Win95 om nu någon råkat att använda detta fortfarande. Denna s.k. LUT instruerar videokortet hur färgerna skall visas på bildskärmen. Om man inte kan justera denna s.k. LUT så kan man inte kalibrera sin bildskärm korrekt.

 

Image

 

Steg 10

Då skall allt var klart. Om vi fyllt i rätt skall du nu ha optimala inställda värden för ljushet, kontrast samt färginställning för din bildskärm.

Gör en snabb kontroll genom att klicka på Före" och "Efter" radio-knapparna. Om du tycker det ser bra ut tryck på mittersta knappen "Slutför" och sedan högra knappen "Spara" för att spara profilen. När den väl är sparad kommer profilen att vara tillgänglig att användas av såväl ditt operativsysten som av Photoshop .

 

Image

 

22 May 04

(Valfria steg)

Slutligen kanske du vill kontrollera att din nyskapade bildskärmsprofil  har hamnat i sin systemmapp och där blivit förvald. För att göra detta öppna nu Kontrollpanelen  via
Start --> Inställningar -->Kontrollpanelen.
Dubbelklicka sedan på ikonen för Bildskärm. En dialogruta liknande nedanstående kommer att öppnas. Klicka sedan på Inställningar/Settings

 

Klicka sedan på knappen Avancerat/Advanced.  Nästa dialogruta du skall ta upp är är en som har en text med namnet på tillverkaren av ditt grafikkort liknande det på nedanstående skärmdump. Sista steget är nu att klicka på fliken märkt Färghantering/Color Management. Om allt fungerat som det skall bör du här hitta din just skapade bildskärmsprofil som här satts som förvald

 

Nyttig information om var du hittar   ICC/ColorSync Profilerna

Photoshop CS fungerar endast ihop med operativsystemen Windows 2000 och XP för en PC plattform och OSX 10.2.x eller högre på en Mac plattform. En fördel nu är att denna förändring gör att det är lättare att hitta ICC och ColorSync profilerna.

Var hittar man bildskärmsprofilerna?

Windows 2000 och  XP - i en undermapp kallad system32/spool/drivers/color

Mac OSX - ColorSync profilerna hittar man i Library/ColorSync/Profiles folder

 

Alternativa hardvarubaserade kalibreringsenheter för bildskärmar

Det finns flera 3:e parts alternativ till Adobe Gamma som kan köpas från företag typ GretagMacbeth, ColorVision, Monaco Systems or Integrated Color Solutions (ICS).

Dessa företag kan kontaktas via nedanstående lista på URL-adresser: -

GretagMacbeth - http://www.gretagmacbeth.com or http://www.i1color.com

ColorVision - Har utvärderat Colorvision Spyder 2PRO

ICS - http://www.icscolor.com

 

 

 ColorSync profiles
Previous Page     Page 3 of 8     Next Page

 

Translated into the Swedish language by www.ekdahl.org. All Rights Reserved ILyons © 2004- Uppdaterad 2005-02-17