Previous Page     Page 4 of 8     Next Page
Forts. från sidan 3.
 

Del 2 - Photoshop CS Färginställningar

Nu börjar proceduren med att konfigurera Photoshop. Detta utförs genom dialogrutan för "Färginställningar " som du hittar under menyknappen "Redigera " (Windows and Mac OS9.x) eller Photoshop menyn (Mac OSX).

Dialogrutan för färginställningar är själva kontrollrummet för Photoshop CS färghanteringssystem (colour management system), och som för alla kontrollrum kan verka komplicerat. Med Photoshop CS har vi nu fått ett nytt standardvärde för färginställningar kallat North America General Purpose Defaults. För speciellt nya användare är detta förinställda värde mycket bättre än det som Adobe använde tidigare. Men ändå inte det bästa valet enligt min mening. Vilket är då detta och hur gör man de nödvändiga ändringarna?

Jag kan svara på ovanstående fråga genom att helt enkelt fastslå US Prepress Defaults, men att bara göra så förklarar inte varför. Därför kommer jag att arbeta mig igenom varje sektion i tur och ordnig i dialogrutan för färginställningar

Lägg märke till avsnittet " Beskrivning " längst ner. När du för musen över de olika rullgardinsmenyerna etc., kommer du här att se en informativ beskrivning om vad varje meny gör. Prova gärna. Observera också kryssrutan "Avancerat läge ", längst upp till vänster. Tycker du redan nu skall markera denna genom att klicka med musen i rutan. På så sätt kommer du att se allt som "Färginställningar" har att erbjuda. Troligen kommer en del av detta att vara relevant, endast för de mest avancerade användarna av Photoshop.


    (Översättarens anmärkning:
  • 1. Obs! Förväxla inte färghantering med färgjustering och färgkorrigering. I ett färghanteringssystem korrigeras inte en bild som har sparats med ton- eller färgbalansproblem. Systemets syfte är att ge dig tillgång till en miljö där du tillförlitligt kan bedöma hur bilder kommer att se ut på den färdiga utskriften. I Photoshop används ett arbetsflöde för färghantering som är baserat på de konventioner som utvecklats av International Color Consortium (ICC). Följande komponenter och begrepp är viktiga delar i ett färghanterat arbetsflöde.
  • 2.Kommandot Färginställningar bestämmer inte bara hur Photoshop hanterar bilder på skärmen, utan också hur programmet läser inbäddade profiler. Här kan man göra alla de inställningar som påverkar hur Photoshop bearbetar kulörer. Att separera bilder med hjälp av ICC-profiler är idag det vanligaste sättet. Under Färghanteringsprincip talar du om på vilket sätt befintliga kulörer och profiler ska hanteras.

  • 3) Beträffande avancerat läge kan det vara bra att har den markerad under denna övning. Men när du är klar med färginställningarna se till att Perceptuell är markerat på snabbmenyn Återgivning. Avmarkera sedan Avancerat läge, klicka på OK och sätt aldrig din fot där igen.

  • 4) Inget kulörsystem uppfyller både att vara anpassat efter hur vi upplever kulörer och samtidigt vara fysikaliskt exakt. Läs gärna denna utmärkta informationsfolder. om färghantering i pdf-format från ColorCenter som du kan ladda hem här. Denna broschyr är en introduktion till färghanteringssystem och förklarar dess ökande betydelse i den grafiska branschen. (602Kb).)

 

Image

 

Det första avsnittet är benämnt "Inställningar (Color Settings)"; och är en dialogruta med ett antal rullgardinsmenyer. Här kan du bläddra bland fördefinierade Photoshop inställningar. Här kommer du också att hitta de inställningar du själv kommer att lägga in och spara senare? Du behöver dock inte bekymra dig så mycket om detta avsnitt ännu

 

Image

 

Om det är så att du uppgraderat från Photoshop 6 eller 7 är det en enkel sak att bara välja dina tidigare inställningar. Lägg märke till att Adobe har behållit alternativet Colour Management Off för de användare som finner hela detta ämne för komplicerat. Jag rekommendera dock inte att välja detta alternativ även om jag inser att en hel del nya användare av Photoshop och som också arbetar i PC Windows miljön, finner det enklast att hoppa över denna dialogruta.

Arbetsrymd

Nästa avsnitt handlar om Arbetsrymd/kulörrymd, och som jag diskuterade tidigare kommer det att bestämma arbetsrymden för vissa bilder (nämligen de 3 typerna jag nämnde i Del 1)

 

Image

 

Det finns fyra olika färgmodeller, även kallat arbetsrymder/färgrymder i Photoshop( En färgrymd kan se ut så här). RGB, CMYK, Grått and Dekorfärg (Spot). För just denna övning kommer jag i huvudsak att koncentrera mig på arbetsområde för RGB. De andra tre är inte lika viktiga om du skall skriva ut bilder på en vanlig bläckstråleskrivare typ Epson/Canon/HP. Konfigureringen för dessa följer annars i stort sätt samma mönster.

RGB - Arbetsrymd/Kulörrymd/Working Space

Klickar du på rullgardinsmenyn för RGB får du upp en lista med olika ICC-profiler liknande den du ser här nedanför. Jag väljer nu "Adobe RGB (1998)" mest på grund av att det är samma arbetsfärgsrymd jag valde när jag arbetade med Photoshop 5. Lägg också märke till att Adobe RGB (1998) finns i en grupp med 4 olika arbetsområde, var och en apparatoberoende och allmänt använda bland Photoshop användare. "sRGB" används av de som enbart är intresserade av webbproduktion. "ColorMatch" är ett populärt val bland många Mac-användare medan "AppleRGB" vänder sig speciellt till de som jobbar med Mac och Webbdesign.

(Översättarens anm.; RGB definierar vad du ser på skärmen. I stället för att begränsa sig till färgerna som denna kan visa, kan man arbeta med en större och mer omfångsrik färgmiljö, fylld med teoretiska färgalternativ som fungerar med bilden när den visas på andra skärmar eller skall skrivas ut/tryckas. Såvida man inte uteslutande ska arbeta med webbilder och aldrig skapar bilder som ska skrivas ut är rekommenderad profil ett utmärkt val. (RGB Working Space Information)

 

Image

 

Lägg märke till att strax ovanför de fyra kulör/färgrymderna (Monitor RGB) har vi "Monitor RGB" (grön asterisk i skärmdumpen), och då jag jobbar i ett Mac system har jag här också ett lämpligt färgsystem "ColorSync RGB". "Monitor RGB" däremot är helt enkelt det färgsystem till din bildskärm som skapades av Adobe Gamma (eller en 3:e parts mjukvara/hårdvara kombination om du använt en sådan istället).

Photoshop CS har inget tydligt sätt att informera användaren om vilken bildskärmsprofil som verkligen användes just nu. Emellertid, en snabb kontroll av " Monitor RGB" i rullgardins kommer att lugna dig. Om Monitor RGB visar något annat än den profil du skapade tidigare när du kalibrerade din bildskärm måste du undersöka varför och göra erforderliga ändringar. (lätt att identifiera då vi ju angav datum tillsammans med profilnamnet som du kanske erinrar dig) Det är möjligt att här välja din bildskärms profil , som arbetsrymd, till Photoshops färgsystem men det är verkligen ingen bra idé. "ColorSync RGB" är ENDAST tillgänglig för Mac användare och kommer ju att avspegla de val vi gjorde när vi ställde in ColorSync.

Den aktuella listan av tillgängliga alternativ för att välja ett färgsystem skiljer sig huruvida vi aktiverat avancerat läge. Prova gärna själv.

Har du tidigare använt en annan profil som "BruceRGB" kommer den att dyka upp om du aktiverar avancerat läge. Om inte kan du skapa arbetsfärgsrymden/profilen själv genom att välja "Egen" (gul asterisk på skärmdumpen). Du får upp dialogrutan här nedanför och du skriver helt enkelt in värdena som visas under " Egen. " Kom också ihåg att ge denna nya profil ett namn och klicka "OK".

 

Bruce RGB

Beskrivning av BruceRGB

 

 

     Page 4 of 8    
Translated into the Swedish language by www.ekdahl.org. All Rights Reserved ILyons © 2004-