Previous Page     Page 7 of 8     Next Page
Forts. från sidan 6.

 

Del 3 - Kontrollera utskriften med hjälp ett bildskärmskorrektur (Soft Proofing)

En av de mest vanliga frågorna jag får är " varför matchar inte mina utskrifter det jag ser på min bildskärm" Vanligtvis beror det helt enkelt på alltför bristfällig kalibrering av bildskärmen, men det kan också lika gärna bero på att man har orealistiskt höga förväntningar på vad som kan skrivas ut. Ännu värre kan vara att man gjort fel val i dialogrutan man får när man i Photoshop öppnar Arkiv > Skriv ut --> Egenskaper.

Detta avsnitt kommer därför att beröra de inställning som hänför sig till Photoshop CS och Soft Proof och förhoppningsvis kommer detta att ge svar på frågan här ovanför. Jag har inte inkluderat några hänvisningar för inställningar av specifika skrivarrutiner då jag skrivit tidigare om detta i en vägledning (tutorial) helt tillägna detta ämne; se: Hantera färger vid utskrift 

" Översättarens anm. Snygga utskrifter kräver bra förarbete. För att få snygga färgutskrifter måste du göra rätt från början. Skit in - skit ut är en gammal sanning inom pre-pressbranschen. Detta gäller även när du vill skriva ut förstoringar från familjealbumet på din bläckstråleskrivare. Men med rätta kunskaper kan du få ett bättre resultat även om originalbilden inte skulle vara helt perfekt. "

I huvudsak är korrekturläsning soft "proofing" inget annat än att helt enkelt använda din bildskärm som ett verktyg för att betrakta ditt utfallsprov. För att göra en noggrann korrekturläsning är man beroende av kvalitén och noggrannheten på sin bildskärmsprofil som jag beskrev i avsnitt 1. Man behöver också en högkvalitativ "medie" profil för skrivare/papper/bläck kombination.

Vi måste också förbereda Photoshop för korrekturläsning och det gör vi via menyn, vi hittar, under Visa (View) > Proof Setup > Custom och som du ser en skärmdump av här nedanför.

 

Image

 

Även om Korrekturinställningar (Proof Setup) endast kommer att påverka den nuvarande eller" aktiva" bilden på ditt datorskrivbord så MÅSTE du konfigurera korrekturinställningar via Egen Custom) menyn alternativet och UTAN (No) att ha någon bild öppen. Om du skulle försöka konfigurera Korrekturinställningar med en bild/dokumentet öppet kommer Photoshop, oavsett vad du skriver in, att behålla sina ursprungliga standarvärden som sina "förvalda"- inställningar (default).

De olika korrekturalternativen är :

  • Aktuell (Working) CMYK - ger ett bildskärmskorrektur med det CMYK-färgsystem som du ställt in i dialogrutan för Färginställningar.
  • Med kommandona Aktuell cyanplåt, Aktuell magentaplåt, Aktuell gulplåt och Aktuell svartplåt eller Aktuella CMYK-plåtar får du ett skärmbildskorrektur av specifika CMYK-tryckfärger med de aktuella värdena du tidigare ställt in i dialogrutan för Färginställningar.
  • Med Macintosh RGB and Windows RGB får du ett skärmbildskorrektur av färgerna i en bild med ett simulerat korrekturprofilsystem för en standardbildskärm Mac OS respektive Windows (i.e. Apple RGB and sRGB respectively). Inget av alternativen är tillgängliga för CMYK-dokument
  • Med kommandot Bildskärms (Monitor) RGB får du ett skärmkorrektur i ett RGB-dokument med bildskärmens aktuella färgsystem som korrekturprofilsystem. Om bilden nu ser dålig ut med detta alternativ vet du helt klart att det är något fel på din bildskärmsprofil och den behöver återskapas. (hårdvarumässigt eller som beskrevs i Avsnitt 1 på sidan 2 tidigare.
  • Med kommandot Simulera vitt papper förhandsvisar du vilken specifik vit nyans som du får med det utskriftsmaterial som definierats i ett dokuments profil. Det här alternativet är inte tillgängligt för alla profiler och är endast tillgängligt för skärmkorrektur, inte för utskrift. Detta alternativ fodrar en mycket noggrann tillverkad profil annars kan det vita på bilden komma att upplevas avsevärt mer blå/gul än det borde.
  • Med kommandot Simulera svart tryckfärg förhandsvisar du det faktiska dynamiska omfång som definierats i ett dokuments profil. Det här alternativet är inte heller tillgängligt för alla profiler och är endast tillgängligt för skärmkorrektur, inte för utskrift. -

Skärmdumpen här nedan visar en typisk bild på dialogrutan Korrekturinställningar (Proof Setup) för en simulering av 1270 bläckstråleskrivare. Genom denna dialogruta kan vi enkelt välja, konfigurera och spara vår egen "customised soft proofing" inställning för vilket antal som helst av olika skrivarprofiler. Kom ihåg att kontrollera att du INTE har någon bild öppen när du går igenom detta förfarande att definiera denna egna standardprofiler för Soft Proof

 

Image

 

Vi börjar arbetet med att välja Profile; i exemplet här ovan har jag valt Epson profilen för pappret Premium Glossy . Detta val kommer att bli profilen för det papper (medie) vi valt att simulera för på bildskärmen.

Bevara Färgnummer (Preserve Color Numbers)

Detta alternativ kommer endast att vara tillgängligt om bilden och profilerna är synkroniserade, d.v.s. båda är RGB eller båda är CMYK. Att markera i kryssrutan för Bevara Färgnummer kommer vanligtvis att resulterar i en förskräcklig bild. Men så skall det vara. Vad vi i själva verket gör är ju att simulera hur bilden/dokumentet kommer att bli om den inte konverteras till aktuell apparat/enhetsprofil (device profile).

Ett syfte med detta alternativ är att göra det möjligt för dig att se hur bilden skulle skrivas ut om inte medie-profilen hade valts i rullgardinsmenyn för Profile. Det finns uppenbart andra, men dessa är över min fattningsförmåga. Normalt sett är det bäst att låta denna kryssruta vara omarkerad.

Använda svartpunktskompensering (Use Black Point Compensation)

Jag beskrev på förra sidan om att Använda svartpunktskompensering  i samband när vi diskuterade Omvandlingsmotorer (Conversion Engines). Normalt är det bäst att låta den vara förkryssad.

Återgivning (Intent)

Återgivning (Intent) beskrev jag också på förra sidan när vi diskuterade Konverteringsalternativ (Conversion Engines). När man skriver ut fotografiska bilder är det bäst att hålla sig till Relative Färgläge och Perceptual.

Simulering (Simulate)

Du hittar vid denna rubrik, i dialogrutan för Proof Setup, två alternativ (eller kryssrutor). Den första Vitt Papper (Paper White) gör det möjligt för dig att, på bildskärmen, simulera nyansen/färgen av vitt papper. Den andra Svart Bläck (Ink Black) ger dig möjligheten att, på bildskärmen simulera, det dynamiska område som bestämts av medieprofilen ( dvs. hur svart kommer att synas på det medie du skriver ut på). Lägg märke till att när du kryssat för Vitt Papper (Paper White) kommer också kryssrutan för Svart Bläck (Ink Black) automatiskt att kryssas för samt bli gråfärgad.(Går inte att ändra) Alla profiler stöder dock inte bägge alternativen.

Det resulterande, på bildskärmen simulerade, utfallsprovet, kan komma att bli ganska frustrerande på så sätt att färgerna i bilden kan komma att se komprimerad ut eller få ett lätt färgskift (t.ex. vitt får ett blått färgstick). Detta kan ofta hända om man använder sig av skrivarprofiler avsedda för skannrar. I sådant fall är det bäst att avstå ifrån att använda sig av Vitt Papper (Paper White) och då det är HÖGST osannolikt att detta kommer att ge en noggrann korrektursimulering (soft proof). Utan tvekan kommer det att bli bättre på denna punkt allteftersom tillverkare av profileringsmjukvaror uppdaterar sina program att bli kompatibla med denna egenskap i Photoshop

För att nu spara din egen konfigurerade korrekturinställning tryck helt enkelt på Spara (Save) knappen och profilen ett namn som klart anger för vilken kombination av skrivare/papper den skall användas för. Namnet på en sparad profil kommer att läggas till längst ner på listan, omedelbart under Simulera Svart Bläck (Simulate Ink Black).

 

Image

 

De sparade korrekturprofilerna kommer att sparas på följande platser i din dator:

Windows

- Program Files/Common Files/Adobe/Color/Proofing folder

Mac OSX

- ~Library/Application Support/Adobe/Color/Proofing folder

En mer omfattande "vägledning" som beskriver denna teknik hittar du här Texten och skärmdumparna är visserligen baserade på Photoshop 6 men gäller även för Photoshop CS.

 


    Översättarens anm.:
  • Färgprofiler: I ett ICC-arbetsflöde används färgprofiler för att ange hur färgnummer i ett dokument ska konverteras till faktiska färger. I en profil beskrivs systematiskt hur färgnummer överförs till ett visst färgsystem, vanligtvis det i en enhet av typen bildläsare, skrivare eller bildskärm. Genom att associera ett dokument med en färgprofil (förse det med formatanvisningar, engelska=tag) anger du en definition på faktiska färgutseenden i dokumentet. Om du ändrar den associerade profilen ändras färgernas utseende. (Information om hur du visar det aktuella profilnamnet i statusraden finns i Visa fil- och bildinformation) Dokument utan associerade profiler kallas för dokument utan formatanvisningar och innehåller bara färgnummer i råformat. När du arbetar med dokument utan formatanvisningar används i Photoshop den aktuella färgsystemprofilen för att visa och redigera färger.
  • Tänk också på att skärmkorrekturets tillförlitlighet är mycket beroende av bildskärmens kvalitet, bildskärmsprofilen och belysningen kring arbetsstationen Om du ser ett ton- eller färgstick när du laddar in din bildskärmsprofil i Korrekturinställningar (Proof Setup,) beror detta antagligen på att du har andra inställningar i Korrekturinställningar (Proof Setup) än i den normala arbetsrymd-till-bildskärmskonverteringen. Om du kryssat för "Bevara färgnummer" ("Preserve Color Numbers") kommer detta att åstadkomma en stor färgändring då programmet nu återkonverterar färgnummren som Bildskärms-RGB i stället för Adobe RGB --- man simulerar en Tilldela Profil snarare än att Omvandla till Profil (Convert to Profile). Återgivningen, svartpunktskompensering, och möjligen använd "Dither" kan också orsaka diskrepans

 

     Page 7 of 8    
Translated into the Swedish language by www.ekdahl.org. All Rights Reserved ILyons © 2004-