Färghantering vid utskrift i Adobe Photoshop CS2 på en bläckstråleskrivare

Copyright Lars Ekdahl
© 2004-

Övriga Tips & Tricks digitala bilder

| Arbetsrymder - Kulörrymder | Begreppen dpi, lpi och ppi | Bilders storlek och upplösning | Bitdjup |review and utvärdering av ColorVision Spyder 2 PRO Studio | En teoretisk redogörelse om olika RGB arbetsrymder/färgrymder | Brusreducering på bästa och enklaste sätt | FocalBlade Reviewverktyg för skärpning av bilder |Filstorlek och upplösning | Utvärdering av BreezeBrowser | Förbättra bildkvalitén 1. |Förbättra bildkvalitén 2. | färgrymder |Autokorrigera färger på ett fotografi i Photoshop 7/ |Korrekturläsning på skärmen | Minnesstorlek på dina inskannade bilder |Ny PhotoShop CS6 färghanteringssystem | PhotoShop 7 färghanteringssystem || Photoshop CS färghanteringssystem | Photoshop 7 & CS och Färghantering vid utskrift | Photoshop CS 3 Färghantering |Photoshop CS4 färghantering | Ordlista |sepia toning av fotografi |Gör om ditt färgkort till ett svartvitt |Skanning och upplösning | Skärpa bilden via lagermask |Skärpa bilden via FocalBlade plug-in | Skärpningsverktyget PK Sharpener plug-in | Ta bort röda ögon| |kalibrera bidskärmen |Utvärdering av Lightroom 2 |Utvärdering av Lightroom 3 Ny|Utvärdering av Lightroom 5

Logo
LOGO

A Computer Darkroom Tutorial
Translated into the Swedish language
September 2005, by Lars Ekdahl from the origional document

 

 

Jag läste någonstans att " du behöver inte vare någon expert i färghantering för att skriva ut bilder från Photoshop. Men det hjälper! "

 

Menyerna för utskrifter i Photoshop CS har fått en genomgripande ansiktslyftning. I denna genomgång kommer jag att diskutera dessa förändringar lite mer i detalj så när du läst dessa 3 sidor kommer du att vara en expert på att göra utskrifter från Photoshop och ha kontroll på färgerna. (Hoppas kan man ju göra i alla fall! )

Innan jag närmare går in på de olika inställningarna för Photoshop och utskriftshanterarens inställningar, behöver jag nog först förklara några saker som tydligen fortfarande verkar förvirrande för många användare av Photoshop.

 1. Bläckstråleskrivare från exempelvis Epson, Canon eller Hewlett Packard kan kanske använda sig av bläck av typ CMYK eller CcMmYK men detta gör dem för den sakens skull INTE till några CMYK-skrivare. I själva verket är dessa skrivare konstruerade för att skriva ut RGB-bilder. Så dina eventuella CMYK-bilder, som du så noggrant justerat till rätta färger, kommer automatiskt att bli konverterade till RGB innan de ens nått fram till drivrutinen för skrivarens utskrift. Ibland kanske du sett att dessa skrivare benämnts som ej-Postscript (Non-Postscript), fast oftare kanske som GDI-skrivare (i windows operativsystem) eller QuickDraw (i en Mac) Anledningen att jag poängterar detta, är att de drivrutiner som levereras med dessa skrivare inte är konstruerade för att tolka CMYK datan. Således kommer du att få dålig kvalitet på utskrifterna om du försöker att skriva ut en CMYK-bild på en bläckstråleskrivare

 2. Bilden som visas på en bildskärm, vare sig den är av typ CRT eller en platt LCD kan denna inte helt och hållet återges exakt som du ser den på skärmen i tryck. Vi kan visserligen komma ganska nära men en exakt återgivning är sällan möjlig.

Visserligen är den första skärmdumpen jag använder för denna genomgång baserad på en Mac OSX version av Photoshop CS2 bör den ändå ge tillräcklig vägledning för er som använder antingen Windows 2000 eller XP. Nu är det så att själva skärmdumpen för drivrutinen till skrivaren är specifik för det operativsystem man använder, så därför har jag tagit med skärmdumpar för såväl Mac som Windows versionerna. Följande instruktioner och skärmdumpar baserar sig antingen på en Epson Stylus Photo 2100 eller 2400 men bör vara tillämliga för de flesta modeller av Epsonskrivare.(översättarens anm: längre ner på sidan ser du en skärmdump från min skrivare Canon i865 och mitt operativsysten win2k. Ganska lika de andra skärmdumparna på denna genomgång tycker jag.)

Att skriva ut från en bläckstråleskrivare

Som jag nämnde i början så har Adobe gjort avsevärda ändringar i dialogrutan för utskrift. Tyvärr befarar jag att dessa ändringar inte kommer att ge mindre osäkerhet än tidigare försök att förenkla utskrifter från Photoshop

Photoshop CS2 har fem olika alternativ för utskrift: Utskriftsformat (Page Setup), utskrift med förhandsgranskning ( Print with Preview), skriv ut en kopia (Print One Copy), samt skriv ut on-line (Print Online). Alternativet skriv ut (print) öppnar dialogrutan för själva "operativsystemet" och innebär att inget av Photoshops färghanteringsalternativ för utskrift finns tillgängliga. Tänkte jag skulle nämna detta då du troligen inte skulle tro mig om jag talade om hur många som fortfarande kontaktar mig och frågar vart färginställningarna har tagit vägen. Hur som helst, denna genomgång kommer att koncentrera sig på alternativet "Skriv ut med förhandsgranskning" då det är här som färginställningarna för utskrift funnits hela tiden sedan version 7 av Photoshop.

Menyn för utskrift med förhandsgranskning kan endast väljas om man har en bild öppnad på ditt skrivbord, så se till att du öppnar en bild nu i ditt Photoshop program. Figur 1 här nedanför visar just standardmenyn du får upp för Utskrift med förhandsgranskning/Print with Preview.

Image

Figur 1 - Photoshop CS2 Utskrift med förhandsgranskning/Print with Preview

Om du arbetat med tidigare versioner av Photoshop märker du direkt att det nu finns mer omfattande och en helt annorlunda lista med olika alternativ. Olika inställningsmöjligheter för färghantering öppnas nu som förvald meny även om du kan ändra detta om du skulle vilja (rekommenderas dock inte).

För att göra det lite enklare kommer jag att endast fokusera på de inställningar som den röda linjen anluter till på ovanstående figur. Jag skall också förklara innebörden av varje alternativ så att du förhoppningsfullt får en bättre förståelse av varför vissa kombinationer fungerar och andra inte: -

Skriv ut (Print):

 • Document:kopplar ifrån ICC-profilen som är inbäddad i eller tilldelad till "käll(source)"-bilden/dokumentet. Exemplet som visas på bild 1 visar Adobe RGB (1998) men kunde ha varit vilket som helst av användarspecificerade alternativa arbetsrymder (t.ex. sRGB, ProPhoto RGB, ColorMatch). Om bilden redan skulle ha konverterats (man har använt kommandot för Konvertera till profil (Convert to Profile command)) till en skrivar/medie-profil skulle den nya färgrymden också ha dykt upp här.

 • Förhandsgranskning /Proof : this field will normally display as (Profile: N/A). Så fort man aktiverat detta alternativ instrueras Photoshop att ögonblickligen konvertera bilden/dokumentet från bildens/dokumentets "käll"-färgrymd till den ICC profil som visas inom parentesen. Man kan endast ändra destinationsprofilen (t.ex. skrivarprofilen) inifrån dialogrutan för förhandsgranskning (se menyn under " Photoshop View ". Kom också ihåg att du endast behöver använda detta alternativ om du tänker göra en kopia på förhandsgranskningen eller s. k. Match Prints (d.v.s. emulera mot en annan skrivare som exempelvis en tryckpress). Därför kommer jag inte att diskutera just detta arbetsflöde i denna genomgången.

Alternativ/Options:

 • Färghantering/Color Handling  - detta är den nya pop-up menyn  från vilken man väljer den metod för färghantering som man föredrar när man skall skriva ut inifrån Photoshop. Genom detta arbetssätt har Adobe har valt att skilja arbetsflödet för utskriften från valet av medie (t.ex. papperskvalitet). I teorin skulle detta kanske göra livet lite enklare för oss användare men endast tiden får visa om det också blir så. Det finns fyra olika valmöjligheter här: Låt skrivaren bestämma färger/Let Printer Determine Colors, Låt Photoshop bestämma färger/Let Photoshop Determine Colors, Separationer/Separations, och Ingen färghantering/No Color Management. Var och en av dessa alternativ har sina egna förinställda värden i dialogrutan för förhandsgranskning/Print with Preview. Allt för att hjälpa dig att undvika att ställa in fel

 • Printer Profil - som namnet anger är det från denna dialogruta du väljer den ICC-profil som hänför sig till den kombination av skrivare/medie du använder. Denna dialogruta är endast aktiv när du valt Let Photoshop Determine Colors i dialogrutan för färghantering

 • Återgivning och svartpunktskompensation/Rendering Intent and Black Point Compensation - återigen beroende på ditt val i Color Handling kan en eller båda av dessa inställningar synas svagt gråa vilket betyder att de inte går att ändra på här.

 • Korrekturinställning/Proof Setup Preset - denna dialogruta är normalt "utgråad" och kommer endast att aktiveras om man kryssat i alternativet Förhandsgranskning/Proof och på så sätt valt detta alternativ. Som jag nämnde tidigare användes detta alternativ normalt bara när man simulerar ett korrektur för andra utskriftsalternativ såsom en tryckpress .

 • Beskrivning/Description - detta är ett användbart tillägg till dialogrutan för utskrift med förhandsgranskning, då det ger bra förklaringar till varje inställning och alternativ. Själva beskrivningen triggas igång när man för musen över de olika knapparna och "popups" (t.ex.Färghantering , Återgivning/Intent, Svartpunktskompensering o.s.v.

Allt handlar om arbetsflöde/ It's all about Workflow

Det finns fyra eller fler noggranna alternativ för arbetsflöde inom dialogrutan för Färghantering/Color Handling pop-up. Dock kommer denna genomgång att koncentrera sig på tre av dessa och lämna det fjärde (i.e. Separations) till andra att förklara.

Arbetsflöde 1 för utskrift

Den förinställda konfigureringen för dialogrutan för utskrift med förhandsgranskning visa på nedanstående bild nr. 2. Lägg märke till att Färghantering/Color Handling är inställd på Låt skrivaren bestämma färger/Let Printer Determine Colors. Det passar då bra att kalla inställningen Print Workflow 1 - Let Printer Determine Colors.

Om du nyligen uppgraderat till Photoshop CS2 från en tidigare version då är Let Printer Determine Colors som troligen är den enklaste och mest säkra valet för en ny användare av Photoshop, som ännu inte hunnit bli helt familjär med hur man integrerar skrivar/mediaprofiler i sitt arbetsflöde.

När man väljerLet Printer Determine Colors talar du i själva verket om för Photoshop att bilden/dokumentet skall skickas direkt till skrivarens drivrutin tillsammans med den ICC profil som anges i parentesen efter Document (Översättarens anm. Om det nu finns en profil inbäddad i bilden/dokumentet förstås) Photoshop kommer inte att göra några justeringar av bildens/dokumentets färger. Ej heller kommer det att ta någon hänsyn till vilket medie/papperskvalitet man laddat sin skrivare med. Genom att bädda in ICC-profilen i bilden/dokumentet kommer Photoshop att ge skrivarens drivrutin all nödvändig information som behövs för att trygga en noggrann återgivning av färger från skrivarens drivrutin.

Image

Figur 2 - Arbetsflöde 1 för utskrift/Print Workflow 1

Tips: Lite beroende på vilken skrivare du har är det möjlig att Återgivning/Rendering Intent antingen är aktivt eller också inte för detta arbetsflöde. Även om det skulle vara aktiverat finns det en möjlighet att skrivarens drivrutin inte bryr sig om ditt val utan väljer Perceptual. Du behöver dock i detta fall oroa dig för vilket val som gjorts.

 

Arbetsflöde 2 för utskrift på en bläckstråleskrivare/Print Workflow 2

Detta arbetsflöde är mest lämpat för den mer krävande användaren av Photoshop och som behöver ha total kontroll över hur deras bilder/dokument återgivs vid utskrift.När man i Color Handling ställt in på Let Photoshop Determine Colors har man nu möjlighet att välja: Specifika ICC-profiler, Vilken återgivning/Rendering Intent man vill ha och om svartpunktskompensering/Black Point Compensation skall användas. Det är svårt att jämföra detta med tidigare versioner då det inte finns någon egentlig motsvarighet.

När man valt alternativet Låt Photoshop bestämma färger/Let Photoshop Determine Colors får man ögonblickligen tillgång till pop-up-menyn för Skrivarprofiler/Printer Profile. De förvalda profiler som visas är Working RGB profiler (tidigare definierade i Photoshops färginställningar), men man kommer ytterst sällan vilja ha Working RGB. Man väljer istället den Skrivarprofil/Printer Profile som bäst matchar det media tillsammans med den skrivare men kommer att använda. Absolut bästa kvaliteten får man om man använder den medie/papperskvalitet-profil som skapats för sin egen specifika skrivare. En sådan kan man skaffa med hjälp av en speciell hård- och mjukvara eller köpa från ett företag som specialiserat sig på detta.

Tips: Många Epsonskrivare levereras idag med en hel mängs olika medieprofiler. Dock kanske du först måste installera den Pim-drivrutin ( se CD-skivan du fick tillsammans med skrivaren) för dessa profiler skall bli tillgängliga.

Image

Figur 3 - Arbetsflöde 2 för utskrift

Lägg märke till att så fort man valt en printerprofil så aktiveras också Återgivning/Rendering Intent och Svartpunktskompensation/Black Point Compensation" (BPC). Oftast kommer du nog att använda Perceptual eller Relative Colorimetric och ha BPC markerad. Det är värt att notera att för de flesta av Epsons nyare modeller (t.ex. 2100, 2200, R800, etc.) så är detta det bästa valet för att få mer tilltalande bilder.

Tips: En viktig punkt att komma ihåg när det gäller detta arbetsflöde är att din skrivarrutin MÅSTE konfigureras så att ALLA möjligheter till färghantering därifrån är avmarkerade. Oftast kommer du att se i dialogrutan för skrivarens drivrutin, att detta arbetsflöde benämnas som No Color Adjustment (NCA). Dock kommer du att se lite senare i denna genomgång att Epson har gjort ändringar i sina senaste drivrutiner som kan göra "the NCA term obsolete."


Figur 3b - Exempel från Windows 2000

Översättarens anm.Denna skärmdump från Windows 2000 och Photoshop CS2 visar inställning för utskrift från översättarens kalibrerade skrivare typ Canon i865. Min bläckstråleskrivare Canon i865 är kalibrerad ihop med Canon Glossy Paper och det är således den skrivarprofilen jag själv väljer i ovanstående alternativ.


 

Arbetsflöde 3 för utskrift

Detta sista val av arbetsflöde är Ingen färghantering/No Color Management som vänder sig först och främst till de användare av Photoshop som skapar skräddarsydda ICC-medieprofiler eller "printing the multi-patch targets for others to create them on their behalf,". Därför rekommenderas INTE detta alternativ vid normal utskrift av bilder/dokument. Om du nyligen uppgraderat till Photoshop CS2 från en tidigare version är No Color Management direkt jämförbar med Samma som källan/Same As Source i Photoshop 7 och CS. I detta val skickar Photoshop helt enkelt bilden/dokumentet direkt till skrivaren drivrutin utan att göra några justeringar eller konverteringar. Ingen ICC-profil kommer heller att bäddas in i bilden så detta alternativ instruerar Photoshop, på ett effektivt sätt, att INTE färghantera haneringen av att skriva ut bilden/dokumentet

Image

Figur 4 - Arbetsflöde 3 för utskrift

Tips: Precis som för " Arbetsflöde 2" för utskrift är det här också viktigt att skrivarrutinen konfigureras så att ALLA möjligheter till färghantering är avaktiverade. Jag kommer att visa lite senare i denna genomgång hur man gör detta.

Så snart som dialogrutan för Skriv ut med förhandsgranskning/Print with Preview har konfigurerats enligt dina egna önskemål är det dags att trycka på knappen för Skriv ut/Print .

Tips: genom att trycka ner knappen Alt/Option på tangentbordet kommer du att upptäcka att knappen för "Done" ändras till "Remember". Genom att använda denna tangentbords modifierare så har du sparat dina inställningar för utskrift med förhandsvisning för kommande användning

Mer detaljerade instruktioner hur man konfigurerar skrivaren drivrutin hittar du på nedanstående länkar. Respektive länk tar dig till en mer specifik operativsystemberoende instruktion. Alternativt kan du trycka på högerpilen längs ner på sidan och gå vidare till nästa sida (Drivrutinen för Mac OSX diskuteras på sidan 2 medan motsvarande för Windows XP finns på sidan 2.) )

 1. Inställning av Epson drivrutinen för Mac OS X

 2. Inställning av Epson drivrutinen för Microsoft Windows

När vi ändå är inne på ämnet färghantering kan det vara värt att nämna en bok

"Color Management for Photographers" av Andrew Rodney (aka as the Digital Dog). Denna bok innehåller mängder av användbar information, tips och tricks samt "tutorials". Det bästa är att den är uppdaterad med senaste information om ändringar i Photoshop CS2. Jag hade förmånen att få läsa igenom den innan den publicerades och tvekar inte att rekommendera den till alla som vill lära sig mer om praktiska spörsmål när det gäller färghantering, speciellt för fotografer. Du kan köpa boken från Amazon
 

Home     Sidan 1 av 3     Next Page

© 2005 Ian Lyons. All Rights Reserved