Forts.

 

Mac OS X

De allra första styckena på denna sida är samma som motsvarande avsnitt i de tre arbetsflödena för utskrift som beskrivits tidigare. När man trycker på knappen för Utskrift/Print (t.ex. i översta högra hörnet på dialogrutan för Utskrift med förhandsvisning/Print with Preview)får man upp dialogrutan för UtskriftPrint i själva Windows operativsystem. (Se bild 5). Det är viktigt att man konfigurerar skrivarens drivrutin i den ordning som jag beskriver annars finns det en stor chans att någon av inställningar återgår till Epson förinställda värde.

Image

Figur 5 - Dialogrutan för Utskrift/Print "i operativsystemet"

Tryck på popup-menyn märkt Copies and Pages (som visas i skärmdumpen med en röd asterisk ). Välj nu Skrivarintsällningar/Print Settings från listan med olika alternativ. När dialogrutan för Skrivarinställningar/Printer Settings (figur 6) dyker upp så väljer man nu vilken typ av Medie/Media (1) man kommer att använda vid utskriften. Nästa val är läger för Avancerat/Advanced (2) .

Image

Figur 6 - Epson skrivardialogrutan - Main Window

Här väljer manBästa foto/Best Photo eller Photo RPM för högsta Utskriftskvalitet/ Print Quality (3) alternativ som stämmer för den kombination av skrivare/medie (printer/media )man här kräver. Också för att vara säker på att få högsta utskriftskvalitet skallHigh Speed (4) avmarkeras.

Gå nu tillbaka till popup-menyn märkt Skrivarinställningar/Print Settings (5) och välj där Färghantering/Color Management. Resten på denna sida är uppdelad i två avsnitt. Den första handlar om Print Workflow 1 och den andra om Print Workflow 2 and 3.

Arbetsflöde 1 för utskrift/Print Workflow 1 (forts.)

När det gäller färghanteringen (se figur 7 här nedanför) har vi tre alternativ (radio buttons): Color Controls, ColorSync och AV/OFF (Ingen färgjustering/No Color Adjustment).

Image

Figur 7 - Epson drivrutin för utskrift: Arbetsflöde 1 för utskrift

De två första alternativen är avsedda för att automatisera hanteringen av färghanteringen av skrivaren och du kan välja mellan Color Controls eller ColorSync (6). Jag rekommenderar nog att välja att du undviker ColorSync då det visat sig att detta alternativ kan ge mycket otillfredställande resultat för en del skrivarmodeller. Jag är också övertygad om att Color Controls är det bästa valet för nybörjare. Kom också ihåg att när dessa inställningar gjorts måste också konfigurerar dialogrutan Utskrift med förhandsvisning/Print with Preview i Photoshop enligt Arbetsflöde 1 för utskrift/Print Workflow 1.

I de senaste skrivarrutinerna för skrivare typ Stylus Photo R800, R1800 och R2400 kommer du att hitta 3 lägen av vilka Color Controls Läge/Mode inställt på Epson Vivid är bästa val. Slutligen, om du nu inte har mycket goda skäl att välja annorlunda så rekommenderar jag att lämna inställningen för gamma på 1.8

Arbetsflöde 2 och 3 för utskrift Print Workflow 2 and 3 (forts.)

Den tredje alternativet för inställning av färghanteringen är AV/Off (Ingen färgjustering/No Color Adjustment) (6a) och är endast på sin plats att användas när man använder ICC medieprofiler i Photoshop eller när man skriver ut referensbilden man skall använda för att kalibrera sin kombination av skrivare och medie (papper). Med andra ord så skall du endast använda dessa inställningar när du har konfigurerat dialogrutan för Utskrift med förhandsvisning/Print with Preview som du hittar på Print Workflow 2 eller Print Workflow 3. Dessa inställningar är de absolut bästa för de lite mer avancerade användarna av Photoshop. Det är också värt att nämna i detta sammanhang att om du tycker att dina utskrifter är ljusa eller magenta så är chansen stor att du valt fel på någon av de två inställningarna eller att du inte konfigurerat skrivarrutinen i exakt den ordning jag beskrivit har ovanför.

I följande skärmdump kan du se om man väljer Av/Off (Ingen färghantering/No Color Adjustment)  (7) så resulterar det i, som du ser i denna pop-up-meny, att Gamma och justeringkontakterna tagits bort från dialogrutan för utskrift. Grips dock inte av panik när dom nu försvunnit. Det skall vara så-

Image

Figur 8 - Epson Print Driver: Print Workflow 2 and 3

När man nu har konfigurerat dialogrutan för skrivarens drivrutin för sina val av papperskvalitet, utskriftskvalitet och färghanteringsinställningarna, kan det vara en bra ide att nu spara dessa så att man kan använda dom senare igen. Det gör man genom att öppna popup-menyn Presets (7) och välja "Spara som/Save As"- se bara till att du använder ett lämpligt namn så att du hittar igen. Så nästa gång du skall skriva ut på samma sätt är det bara att välja i din lista över Förinställda/Presets. I exemplet som visas i figur 9 kan du se att jag har inställningar för Epson Enhanced Matte and Semi Gloss medie.

Image

Figur 9 - Spara dina inställningar som Förinställda/presets

Nästa sida handlar om Epson drivrutin för Windows 2000 och XP.

Contd.

Previuos page     Page 2 of 3     Next Page
© 2005 Ian Lyons All Rights Reserved