Utskrift medfärg-
hantering i Photoshop CS?

   Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Övriga Tips & Tricks digitala bilder

| Arbetsrymder - Kulörrymder | Begreppen dpi, lpi och ppi | Bilders storlek och upplösning | Bitdjup |review and utvärdering av ColorVision Spyder 2 PRO Studio | En teoretisk redogörelse om olika RGB arbetsrymder/färgrymder | Brusreducering på bästa och enklaste sätt | FocalBlade Reviewverktyg för skärpning av bilder |Filstorlek och upplösning | Utvärdering av BreezeBrowser | Förbättra bildkvalitén 1. |Förbättra bildkvalitén 2. | färgrymder |Autokorrigera färger på ett fotografi i Photoshop 7/ |Korrekturläsning på skärmen | Minnesstorlek på dina inskannade bilder |Ny PhotoShop CS6 färghanteringssystem | PhotoShop 7 färghanteringssystem || Photoshop CS färghanteringssystem | Photoshop 7 & CS och Färghantering vid utskrift | Photoshop CS 3 Färghantering |Photoshop CS4 färghantering | Ordlista |sepia toning av fotografi |Gör om ditt färgkort till ett svartvitt |Skanning och upplösning | Skärpa bilden via lagermask |Skärpa bilden via FocalBlade plug-in | Skärpningsverktyget PK Sharpener plug-in | Ta bort röda ögon| |kalibrera bidskärmen |Utvärdering av Lightroom 2 |Utvärdering av Lightroom 3 Ny|Utvärdering av Lightroom 5

Logo
 
Logo
 

LOGO

A Computer Darkroom Tutorial

Translation into the Swedish language during May 2007 by Lars Ekdahl from the original document by permission of the author.

Anm. Denna instruktion har uppdaterats januari 2008 att också inkludera inställningar för Mac OSX 10.5 (aka Leopard).

 

När jag skrev motsvarigheten till detta dokument avseende Photoshop CS2 var det med förhoppningen om att Adobes ingenjörer i nästa version äntligen skulle ha tagit fram till en dialogruta för utskrift/print och inställningsalternativ som är begripligt för alla Photoshopanvändare vare sig man är nybörjare eller proffs.

Översättarens anm. Printing in CS3: The inside scoop Kanske vi kan hoppas på att det blir enklare i framtiden att få en utskrift som liknar det man ser på sin skärm. I alla fall ger John Nack denna förhoppning här på sin blogg.

15 november 2007 finns en uppdatering, Photoshop 10.0.1 att ladda ner från Adobes hemsida. Denna uppdatering skall avsevärt förbättra utskriften från Photoshop CS3 Anm: Beträffande CS2 hittade jag denna notering från John Nack. "We found that Photoshop CS2 and CS3 double color manages to some Epson printers causing a magenta or green color cast, even if the printer color management is turned off. Letting the printer manage colors works well as a workaround for CS2. For CS3 the 10.0.1 update resolves this problem."

Adobe's Russell Brown har också (12-2007) skapat tre nya instruktions-videofilmer om hur man skall få bästa resultaten vid utskrift från Photoshop CS3 (med nya uppdateringen 10.0.1 ) för några av de mest populära skrivarna. Du laddar hem dom från nedanstående länkar. Tar dock en liten stund så ha tålamod!

Printing to the Epson Stylus Pro 3800
Printing to the HP Photosmart Pro 9180
Printing to the Canon Pro9500

 

OK, så mina förväntningar och de anställda på Adobe med ansvar för sådana saker verkar ha varit en smula optimistiska eftersom dialogrutan i Photoshop3 är annorlunda än mot den i CS2. På många sätt är den bättre men i en del fall finns det utrymme för förbättringar. På första sidan av denna genomgång/tutorial kommer jag att diskutera skillnaderna i detalj. Förhoppningsvis kommer du också att vara en expert att skriva ut i Photoshop när du är klar med läsningen av detta. ;-)

I vilket fall som helst, innan jag ger mig in på att beskriva de olika inställningarna för Photoshop och skrivaren vill jag först klargöra lite mer beträffande två olika sätt att göra utskrifter som fortfarande verkar förvirra många användare av Photoshop:

 1. Bordskrivare från Epson, Canon, Hewlett och Packard och även andra fabrikat kanske använder CMYK- eller CcMmYK-färgat bläck men detta gör dom inte till några CMYK-skrivare. Då och då kan man se dessa typer av skrivare även kalla Non-Postscript men mest beskrivs dom som GDI (Windows plattform) eller QuickDraw (Mac plattform) skrivare. Anledningen att jag trycker på detta så mycket är att drivrutinerna till dessa skrivare inte är konstruerade för att ge CMYKtryck direkt från en bords/bläckstråleskrivare. Så tänk på det. Alla försök att göra utskrift med CMYK direkt från en bordsskrivare kommer att leda till besvikelse.

 2. Bilden som visas på en datorskärm, vare sig den är av typ CRT eller LCD kan inte fullt ut återges i tryck. Visserligen kan du komma ganska nära men en exakt motsvarighet är sällan eller aldrig möjligt.

Lägg märke till att, även om den första skärmdumpen som jag använder för denna genomgång kommer från en Mac OSX version av Photoshop CS3 kommer den ändå att ge tillräcklig vägledning för er som använder Windows XP eller Vista. Skrivarrutinens dialogruta är däremot specifik för operativsystemet så därför har jag inkluderat en separat instruktion för såväl Mac som Windows XP. Dessa instruktioner och skärmdumpar gäller för en Epson Stylus Photo R2400 men bör vara i överensstämmelse för de flesta andra av Epsons nuvarande modeller.

Skapa en utskrift

Som jag nämnde i inledningen så har Adobe gjort en del betydande ändringar till arbetssättet i Utskrift/Print . Tyvärr fruktar jag att många av dessa ändringar kommer att leda till lika stor förvirring som tidigare försök att förenkla utskrift inifrån Photoshop. Hur som helst, och med en kanske mer positiv ton så har Photoshop CS3 endast 3 menyval. CS2 hade ju 5) när det gäller utskrift: Page Setup, Print, Print One Copy och Print Online. Den gamla Utskrift med förhandsgranskning/Print with Preview har försvunnit men misströsta inte för du har fortfarande en förhandsgranskning.

Kom ihåg att menyalternativet Utskrift/Print endast finns att tillgå när en bild är öppnad på ditt skrivbord/desktop. Så One Copy and Print Online. Om du tänker läs denna genomgång samtidigt du följer med i Photoshop föreslår jag att du öppnar en bild nu. Figur 1 här nedanför visar dialogrutan för Utskrift/Print som den ser ut i sitt förinställda/default läge.

 

Image

Även om du skulle ha använt en version av Photoshop i en så sen version som CS2 kommer du nu omedelbart att upptäcka att dialogrutan för UrskriftPrint genomgått en radikal omarbetning. Vi har nu fått en mer omfångsrik och mycket annorlunda lista på tillgängliga alternativ.  Du kommer också att lägga märke till att Färghantering/Color Management fortfarande är förhandsvisningen för denna dialogruta. Fast förhandsfönstret är nu helt och hållet färghanteringsbart med förmågan att nu korrekturläsa bilder.  Alltnog, för att göra det hela enkelt kommer jag att fokusera endast på de inställningar som faller inom området för Urskrift/Print and Alternativ/Options i figur 1 här ovanför. Jag kommer också att ge en kort sammanfattning av varje alternativ och förhoppningsvis ge dig en bättre syn på vilka kombinationer som är bäst lämpliga för bestämda utskriftsuppgifter:

Utskrift/Print:

 • Document: denotes the ICC profile embedded within or assigned to the source document. Exemplet som visas i figur 1 visar ProPhoto RGB, men det kunde vara vilket som helst av användarspecificerade alternativ. (t.ex. sRGB, Adobe RGB (1998), ColorMatch). Om dokumentet redan har konverterats nbsp; till en skrivar/media-profil med hjälp av kommandot Konvertera till profil/Convert to Profile, så kommer printerprofilen färgrymd att avspeglas här.

 • Korrektur/Proof: Detta fält kommer normalt att visas som (Profile: N/A). Så snart det blivit aktiverat via radioknappen instrueras Photoshop att konvertera/convert dokumentet i farten från källdokumentets färgrymd till ICCprofilen som visas inom parentesen till vänster. Du kan endast ändra destinatinsprofilen inifrån dialogrutan för Inställningar för korrekturläsning/Proof Setup (see: Photoshop View menu). Notera också att enda gången du någonsin behöver använda detta alternativ är om du har för avsikt att göra Hard Proofs eller Match Prints (t.ex. efterlikna en annan utskriftsenhet såsom en tryckpress).emulating another printer such as a press). Därför avser jag inte att på ett mer ingående sätt gå igenom detta arbetsflöde.

Options:

 • Färghantering/Color Handling  - detta är rullgardinsmenyn från vilken man väljer den fäghanteringsmetod man föredrar vid utskrift från Photoshop CS3. Genom att anta detta tillvägagångssätt så har Adobe separerat arbetsflödet med utskrift från själva medievalet ( Övers. anm.: t.ex. typ av papper). Detta börjades första gången att användas i CS2 och tanken den gången var att det skulle vara mycket mer intuitivt. Hur som helst, jag är inte helt övertygad att detta uppnåddes. Alltnog, det finns fortfarande fyra olika färghanteringsalternativ men namnen som användes i CS3 är lite annorlunda från CS2. Notera också att var och en har sin förinställda, associerade konfigurering inom dialogrutan för Utskrift/Print. Detta för att hjälpa användaren att undvika felaktiga inställningar

 1. Skrivaren hanterar färger/Printer Manage Colors - i detta alternativ instruerar Photoshop skrivaren att utföra konverteringen mellan dokumentets färgrymd och den av skrivartillverkaren föredragna färgrymden. Photoshop kommer inte att ändra (konvertera) dokumentet vid val av detta alternativ. Detta alternativ är också det med lämpliga i de fall du inte har en egen ICC media-profil för din egen särskilda skrivar/media kombination

 2. Photoshop färghanterar/Photoshop Manages Colors - när man valt detta alternativ så kommer Photoshop dokumentet till den skrivar/media-profil som du valt i rullgardinsmenyn för Printerprofil/Printer Profile. Många bordsskrivare levereras idag standard/generic-profiler. Mycket mer noggranna utskrifter kan uppnås om man använder en skräddarsydd profil. Dock, för att detta val skall fungera på rätt sätt måste färghanteringen stängas av i dialogrutan för skrivarens drivrutin.

 3. Separations - detta alternativ användes när man skall hantera varje kanal separat för CMYK-bilder. Om ditt dokument är en RGB-bild så kommer detta alternativ att gråas ut.

 4. Ingen färghantering/No Color Management - Med ett viktigt undantag är detta alternativ nästan samma som alternativet Skrivaren hanterar färghantering/Printer Manages Colors som beskrivits här ovan. Skillnaden med detta alternativ är att Photoshop inte kommer att instruera skrivaren att konvertera dokumentet. Detta alternativ är till för speciella fall som att skriva ut skräddarsydda målprofiler som kräver att färghanteringen av dokumentet är avstängt såväl i Photoshop som i skrivarrutinens dialogruta.

  Själva rullgardinsmenyn är endast aktiv när man valt
 • Skrivarprofiler/Printer Profile - som namnet antyder så är detta den rullgardinsmeny från vilket du väljer den ICC-profil som är associerad med den skrivar/mediakombination du tänker använda. Denna rullgardinsmeny är endast aktiv när du valt Photoshop hanterar färger/Photoshop Manages Colors i rullgardinsmenyn Färghantering/Color Handling. I sitt förinställda läge kommer den i själva verket att visa dokumentets färgrymd, så se till att du inte glömmer att välja lämplig skrivar/media-profil innan du trycker på Skriv ut/Print-knappen.

 • Återgivning och Svartpunktskompensation/Rendering Intent and Black Point Compensation- återigen beroende på hur du valt i Färghantering/Color Handling kommer en eller bägge inställningarna att & gråas ut". Oavsätt om det gråas ut eller inte så kommer de flesta bords-fotoskrivare (bläckstråle) att ignorera dessa två inställningar när man valt Skrivaren hanterar färger/Printer Manages Colors från rullgardinsmenyn Färghantering/Color Handling

 • Inställning för korrekturläsning/Proof Setup - i sitt förinställda läge kommer denna rullgardinsmeny att vara & utgråad " och endast bli aktiverad när man valt radioknappen Korrektur/Proof. Som nämnts här ovan användes detta alternativ normalt vid simulering eller göra korrektur på andra utgångsenheter såsom tryckpress. Simulate Paper Color och Simulate Black Ink arbetar på samma sätt som de gör i dialogrutan för Customize Proof Condition som beskrivits här ovan i avsnitt 5. Emellertid är det viktigt att notera att de är knutna till utskrift av Korrektur/Proof så förvänta inte att de finns tillgängliga när man valt Dokument/Document

 • Beskrivning/Description - detta är ett användbart tillägg till dialogrutan Utskrift/Print på det sätt att det ger en kort beskrivning för varje inställning och alternativ. Själva beskrivningen triggas igång när du för musen över de olika knapparna och rullgardinsmenyerna.(t.ex. Färghantering/Color Handling, Återgivning/Rendering Intent, Svartpunktskompensation, o.s.v.).

Det sista jag vill nämna är nytt och mycket välkommet. Ifyllningsrutan för Match Print Colors som du hittar lite undanstoppad längst ner i dialogrutan för Utskrift/Print . När denna ruta är aktiverad kommer dialogrutan för Förhandsvisning/Preview visa en korrekturjusterad bild av dokumentet - förhandsvisningen som visas dialogrutan för Utskrift/Print är nu färghanterat.

Det hela handlar om Arbetsflöde/Workflow

Som sammanfattats här ovan fins det fyra valmöjligheter eller fler gällande noggranna alternativ för arbetsflöden som kan hittas i rullgardinsmenyn för Färghantering/Color Handling Dock kommer denna genomgång endast att diskutera tre av dessa och lämna det fjärde (Separation) till andra att diskutera. Det mesta som följer har kopierats från min motsvarande genomgång för Photoshop CS2. Därför kommer säkert dom som redan läst den att känna igen sig.

Arbetsflöde 1 för utskrift

Den förinställda konfigureringen för dialogrutan för utskrift med förhandsgranskning visa på nedanstående bild nr. 2. Lägg märke till att Färghantering/Color Handling är inställd på Låt skrivaren bestämma färger/Let Printer Determine Colors. Det passar då bra att kalla inställningen Print Workflow 1 - Let Printer Determine Colors.

När man väljerLet Printer Determine Colors talar du i själva verket om för Photoshop att bilden/dokumentet skall skickas direkt till skrivarens drivrutin tillsammans med den ICC profil som anges i parentesen efter Document (Översättarens anm. Om det nu finns en profil inbäddad i bilden/dokumentet förstås) Photoshop kommer inte att göra några justeringar av bildens/dokumentets färger. Ej heller kommer det att ta någon hänsyn till vilket medie/papperskvalitet man laddat sin skrivare med. Genom att bädda in ICC-profilen i bilden/dokumentet kommer Photoshop att ge skrivarens drivrutin all nödvändig information som behövs för att trygga en noggrann återgivning av färger från skrivarens drivrutin.

 

Image

Figure 2 - Print Workflow 1

Tip: Depending upon your printer model it is possible that Rendering Intent may not be active for this workflow. Even if it is active there is every possibility that the printer driver will ignore your choice and use Perceptual, but don't worry either way.

 

Arbetsflöde 2 för utskrift på en bläckstråleskrivare/Print Workflow 2

Detta arbetsflöde är mest lämpat för den mer krävande användaren av Photoshop och som behöver ha total kontroll över hur deras bilder/dokument återgivs vid utskrift.När man i Color Handling ställt in på Let Photoshop Determine Colors har man nu möjlighet att välja: Specifika ICC-profiler, Vilken återgivning/Rendering Intent man vill ha och om svartpunktskompensering/Black Point Compensation skall användas. Det är svårt att jämföra detta med tidigare versioner då det inte finns någon egentlig motsvarighet.

När man valt alternativet Låt Photoshop bestämma färger/Let Photoshop Determine Colors får man ögonblickligen tillgång till pop-up-menyn för Skrivarprofiler/Printer Profile. De förvalda profiler som visas är Working RGB profiler (tidigare definierade i Photoshops färginställningar), men man kommer ytterst sällan vilja ha Working RGB. Man väljer istället den Skrivarprofil/Printer Profile som bäst matchar det media tillsammans med den skrivare men kommer att använda. Absolut bästa kvaliteten får man om man använder den medie/papperskvalitet-profil som skapats för sin egen specifika skrivare. En sådan kan man skaffa med hjälp av en speciell hård- och mjukvara eller köpa från ett företag som specialiserat sig på detta.

Tips: Många Epsonskrivare levereras idag med en hel mängd olika ICC medieprofiler. Dock kanske du först måste installera den Pim-drivrutin ( se CD-skivan du fick tillsammans med skrivaren) för dessa profiler skall bli tillgängliga.

Image

Figur 3 - Arbetsflöde 2 för utskrift

Lägg märke till att så fort man valt en printerprofil så aktiveras också Återgivning/Rendering Intent och Svartpunktskompensation/Black Point Compensation" (BPC). Oftast kommer du nog att använda Perceptual eller Relative Colorimetric och ha BPC markerad. Det är värt att notera att för de flesta av Epsons nyare modeller (t.ex. Pro3800, SP2100, SP2200, R1800, R800, etc.) så är detta det bästa valet för att få mer tilltalande bilder att välja Relative Colorimetric .

Tips: En viktig punkt att komma ihåg när det gäller detta arbetsflöde är att din skrivarrutin MÅSTE konfigureras så att ALLA möjligheter till färghantering därifrån är avmarkerade. Oftast kommer du att se i dialogrutan för skrivarens drivrutin, att detta arbetsflöde benämnas som Ingen färghantering/No Color Adjustment (NCA). Dock kommer du att se lite senare i denna genomgång att Epson har gjort ändringar i sina senaste drivrutiner som kan göra "the NCA term obsolete."


Figur 3b - Exempel från WindowsXP PRO

Översättarens anm.Denna skärmdump från WindowsXP PRO och Photoshop C3 visar inställning för utskrift från översättarens kalibrerade skrivare typ Canon i865. Min bläckstråleskrivare Canon i865 är kalibrerad ihop med Canon Glossy Paper och det är således den skrivarprofilen jag själv väljer i ovanstående alternativ. Genom att använda utdataenhetens profil (Canon i865) översätts dokumentets numeriska värden till färgvärdena för utdataenheten så att korrekta färger skrivs ut.

Arbetsflöde 3 för utskrift

Detta sista val av arbetsflöde är Ingen färghantering/No Color Management som vänder sig först och främst till de användare av Photoshop som skapar skräddarsydda ICC-medieprofiler eller "printing the multi-patch targets for others to create them on their behalf,". Därför rekommenderas INTE detta alternativ vid normal utskrift av bilder/dokument. Om du nyligen uppgraderat till Photoshop CS3 från en tidigare version är No Color Management direkt jämförbar med Samma som källan/Same As Source. I detta val skickar Photoshop helt enkelt bilden/dokumentet direkt till skrivaren drivrutin utan att göra några justeringar eller konverteringar. Ingen ICC-profil kommer heller att bäddas in i bilden så detta alternativ instruerar Photoshop, på ett effektivt sätt, att INTE färghantera hanteringen av att skriva ut bilden/dokumentet.

Image

Figure 4 - Print Workflow 3

Tip: As with Print Workflow 2 it is important that your printer driver is configured so that ALL color management features are disabled. I'll show this can be achieved later in the tutorial.

Tip: by holding down the Alt/Option keyboard button you will find that the Done button changes to Remember. Using this keyboard modifier will allow you to save the document specific print settings for future use.

Once the Print dialog has been configured to suit your requirements it's time to press the Print button.

For more details on how to configure the printer driver you should follow one of the links shown below. Each link will take you to an Operating System specific set of instructions. Alternatively you can simply press the arrow button at the bottom of the page and progress to the next page (the Mac OSX driver is discussed on page 2 and the Windows XP driver on page 3)

 1. Epson Printer Driver Settings för Mac OSX 10.4.x (Tiger)

 2. Epson Printer Driver Settings för Mac OSX 10.5.x (Leopard)

 3. Epson Printer Driver Settings för Microsoft Window XP

 

Home     Page 1 of 4     Next Page

© 2007 Ian Lyons. All Rights Reserved