Contd.

 

Mac OS X 10.5 (aka Leopard)

De allra första styckena på denna sida är samma som motsvarande avsnitt i arbetsflödena för utskrift som beskrivits tidigare. När man trycker på knappen för Utskrift/Print (d,v,s i nedersta högra hörnet på dialogrutan för Photoshop Utskrift) får man upp dialogrutan för Utskrift/Print i själva operativsystemet. (Se bild 5) Precis som för dialogrutan för "system utskrift " i Tiger, kan dialogrutan för Leopard uppfattas rätt komplicerad på det sättet att det innehåller meyalternativ för skrivarinställningar som bättre hanteras i själva Photoshop. Speciellt skall du undvika att använda alternativ som : "Layout, Scheduler, Paper Handling, ColorSync, och Cover Page". Jag kan inte tillräckligt trycka på hur viktigt det är att utföra konfigureringen av skrivarrutinen/printerdriver i exakt den ordning som jag beskriver. Annars är risken stor att inställningen återgår till Epsons förinställda värden.

 

Image

Figur 5 -Dialogrutan för "System" utskrift

 

Tryck på popup-menyn märkt Layout Då den delvis är gömd i ovanstående skärmdump har markerat den genom en en röd symbol intill densamma. I nästa steg väljer man Skrivarinställning/Print Settings från listan med alternativen. Menyn för Skrivarinställning/Print Settings (figur 6 här nedanför) dyker då upp.

 

Image

Figure 6 - Epson Dialogruta för utskrift/Printer Dialog - Main Window

 

De läsare som känner igen sig från Epsons drivrutin för utskrift från Tiger noterar säkert omedelbart att alla alternativen de behöver för sina inställningar nu finns samlade i en menypanel. Jag vill i denna genomgång konsentrera mig på typ av Val av utskriftspapper/Media Type (1), Färginställning/Color Settings (2), Utskriftskvalitet/Print Quality (3) samt skrivarspecifika alternativ (4) such as speed and detail. såsom hastighet m.m. ör att få så bra resultat som möjligt skall man se till att inställningarna för Media Type (1) är inställd på att matcha det papper man kommer att skriva ut på. Utskriftskvalitet/Print Quality (3) ställs oftas in på den högsta tillgängliga upplösningen som är möjlig med den skrivar/media kombination som kommer att användas. Vanligtvis bör   High Speed (4) avmarkeras

De återstående styckena på denna sida diskuterar de möjliga alternativen som finns för Color Settings (2) och är indelade i två avsnitt. Det första handlar om Arbetsflödet för utskrift/Print Workflow 1 och det andra om Arbetsflödet för utskrift/Print Workflow 2 och 3.

När Apple utvecklade nya drivrutiner kompatible till Leopard verkar det som dom tagit intryck av mycket av kritiken som riktats mot tidigare drivrutiner T.ex. har , Färginställningar/Color Settings (2) nu endast två alternativ Color Controls och Off (No Color Adjustment), this workflow only uses the former. Kom ihåg att när man valt detta alternativ skall Photoshops dialogruta för Skriv ut/Print konfigureras som visas i Print Workflow 1 på sidan 1.

Arbetsflöde 1 för utskrift.(forsts. från sida 1.

 

Image

Figur 7 - Epson Skrivarrutin/Print Driver: Arbetsflöde 1 vid utskrift

 

Bland de fyra under-alternativen som hittas under /färgkontroller/Color Controls tycker jag att Epson Standard (sRGB) och Adobe RGB är de bästa när man skriver ut sina fotografiska bilder.

Jag rekommenderar inte att man använder glidkontakterna för justering av Avancerade färginställningar/Advanced Color Settings. Dock har jag tagit med att visa dessa, mer som en information. Det är bäst att lämna dessa med sina förinställda värden och i stället göra sina ton-färgjusteringar inne i Photoshop. Ger nog bättre resultat då man där också har tillgång till förhandsvisning/preview av justeringarna. Att använda dessa justeringskontakter här fodrar vanligtvis flera upprepningar och utskrifter innan allt är justerat.

 

Image

Figur 8 - Advanced Color Control Panel

 

Print Workflow 2 and 3 (Contd. from page 1)

Det andra alternativet för Färginställningar/Color Settings är här Av/Off (Ingen färgjustering/No Color Adjustment) (2) och är ENDAST lämpligt när man använder "application color (d.v.s. då man valt en ICC media profil i popup-menyn för "Photoshop Printer Profile or printing the targets required for creating ICC media type profiles.". Med andra ord. Du skall endast använda dessa inställningar om du valt att konfigurerar Photoshops dialogruta för Skriv ut/Print som visas i Print Workflow 2 eller Print Workflow 3 på förra sidan. Detta alternativ ger utan tvekan den bästa utskriftskvaliten. Det är också värt att nämna att om man tycker att de slutgiltiga utskrifterna ser ljusa eller magenta ut är chansen stor att man av misstag valt FärgkontrollerColor Controls

 

Image

Figur 9 - Epson Print Driver: Print Workflow 2 and 3

 

När man en gång har konfigurerat drivrutinen för det mest lämpliga pappret, utskriftskvaliten samt inställningar för färghantering kan det vara lämpligt att spara dem för framtida behov. Det gör man genom att öppna Förinställningar/Presets (red (röda bläckstänkssymbolen som visas på figur 10) och sedan välja Spara som/Save As - Välj nu ett lämpligt namn så att, nästa gång du gör en liknande utskrift, du lätt hittar detta typ av media bland din lista av förinställningar/Presets

 

Image

Figure 10 - Saving your settings as Presets

 

Nästa sida handlar om Epson skrivardrivrutin för Microsoft Windows XP.

Windows XP på sidan 4

Previuos page     Page 3 of 4     Next Page
© 2007 Ian Lyons All Rights Reserved