forts..
 

Windows XP

Precis som på sidan för Mac OS X kommer du att finna att inledningen på denna sida är gemensam för alla tre arbetsflöden för utskrift jag tidigare beskrivet När du trycker på knappen Skriv ut/Print (i.e. längst upp i högra hörnet av dialogrutan för Utskrift med förhandsvisning/ Print with Preview) får man upp dialogrutan , som ses i figur 10, "System" Print

Image

Figur 10 - Dialogruta för utskrift i operativsystemet

 

Tryck på knappen för Egenskaper/Properties. Så snart dialogrutan för skrivarens drivrutin (Figur 11) öppnas välj den typ av Medie (1) som kommer att användas. Välj sedan antingen  Photo eller Best Photo avseende Quality Type (2).Sista inställningen man väljer i denna dialogruta är knappen för Advanced (3).

(3).

 

Image

Figure 11 - Epson Basic Printer Dialog - Main Window

Arbetsflöde 1 för utskrift/Print Workflow 1

För Color Management/Färghantering (5)hittar vi ett antal alternativ. De flesta faktisk verkar mer förvirrande och är egentligen helt onödiga. Även för denna genomgång bryr jag mig inte om Advanced B&W då detta endast finns på Epson Stylus Photo R2400 .

På följande skärmdump (Figur 12) så är det där vi gör de viktiga valen. För bästa utskriftskvalitet bör man avmarkera High Speed (4).

(4).

 

Image

Figur 12 -Arbetsflöde 1 för drivrutinen till Epson skrivare /Epson Print Driver: Print Workflow 1

 

De två första valen är avsedda att automatisera förloppet av färghanteringen för skrivaren . Man kan här välja mellan Color Controls eller PhotoEnhance. Bägge dessa alternativ är bäst lämpade för nybörjare till Photoshop. Dock avråder jag till alternativet PhotoEnahnce då detta innebär ytterligare bearbetning och skärpning av bilden som kan ge otillfredsställande resultat på en del skrivarmodeller.   Således föreslår jag att man håller sig till Epson Standard för Color Mode (6)Kom också ihåg att när man väljer denna inställning skall dialogrutan för Utskrift med förhandsvisning/Print with Preview i Photoshop konfigureras på följande sätt. Arbetsflöde 1 för utskrift/Print Workflow 1. Slutligen, om du nu inte har mycket goda skäl att välja annorlunda rekommenderar jag att lämna inställningen för Gamma setting på 1.8.

Översättarens anm. Normalt brukat man ju ha ett gammavärde på 2.2 för PC. Ställde frågan till Ian Lyons som gav detta svar. - Skrivare har ingen gammakurva.Värdet är i själva verket en "s.k. TRC (Technical Reference Code)" och resulterar i en ökad kontrast. The default value is and always has been the best. -

 

Image

Figur 13 Skrivarrutinen för Epson : Arbetsflöde 1 för utskrift (ICM-läge)/ Epson Print Driver: Print Workflow 1 (ICM Mode)

 

Genom att välja ICM (5a) (see Figur 13 här ovanför) får man tillgång till Epsons färghanteringssysten för dess skrivarrutin. (t.ex. Applied by Printer Software) och inställningen AV/ Off ( Ingen färgjustering/No Color Adjustment). Det senare sättet (t.ex. Ingen ffärgjustering/No Color Adjustment) är INTE överensstämmande med Arbetsflöde 1 för utskrift och skall INTE väljas. När den tidigare(Applied by Printer Software) väljs, använder drivrutinen automatiskt Epsons medieprofiler, men gör det på ett sätt "that means their selection in Photoshop should be avoided." I själva verket är det så att om man väljer en ICC medieprofil både i Photoshop och i drivrutinen för Epsons skrivare, så leder detta till dubbel profilering och den slutliga utskriften kan komma att se hemsk ut. Således för att få bästa resultat från detta speciella förfaringssätt kan du konfigurera på det sätt som visas på Arbetsflöde 1 för utskrift från skrivare /Print Workflow 1.

Arbetsflöde 2 och 3 för utskrift från skrivare/Print

Den tredje inställning för färghantering är Av/Off (Ingen färghantering/No Color Adjustment) (7) och är ENDAST tillämpligt när man använder ICC medieprofiler i Photoshop eller skriver ut referensbilden, som skall användas för att kalibrera sin skrivare ihop med det papper man valt. Med andra ord så skall du endast använda denna inställning om du valt att konfigurerar dialogrutan för Utskrift med förhandsvisning/Print with Preview i Photoshop på följande sätt Print Workflow 2 eller Print Workflow 3. Dessa inställningar är utan tvekan de bästa för de lite mer avancerad användarna av Photoshop. Det är också värt att nämna att om du tycker dina slutliga utskrifter är ljusa eller fått ett magenta färgstick, så är chansen stor att du valt fel på någon av de två inställningarna eller att du inte konfigurerat skrivarrutinen i exakt den ordning jag beskrivit tidigare.

 

Image

Figur 14 -  Epson Print Driver: Print Workflow 2 and 3

 

Tips: I ovanstående skärmdump kan du se att om man väljer Av/Off (Ingen färghantering/No Color Adjustment)  (7) så resulterar det i, som du ser i denna pop-up-meny, att Gamma och justeringkontakterna tagits bort från dialogrutan för utskrift. Grips dock inte av panik när dom nu försvunnit. Det skall vara så .

 

Översättarens Anm. Numera (Sommaren 2010) gör jag all utskrift från Lightroom 3. Detta program är helt överlägset när det gäller utskrift på en bläckstråleskrivare

Previuos page     Page 4 of 4     Next Page
© 2007 Ian Lyons All Rights Reserved