En färgreducerad bild (posterized, posteriserad )

Så här ser originalbilden ut

Nedanstående bild är gjord med hjälp av kommandot Bild--> Ställ in-->Tröskelvärde
Samma effekt kan man också få om man arbetar med en för stor färgrymd

Tillbaka