Ordlista när du arbetar med digitala bilder, speciellt i Photoshop, Bridge och Lightroom 1-5.

- Engelska till Svenska -

Copyright Lars Ekdahl
© 2004-

Övriga Tips&Tricks digitala bilder

|Arbetsrymder - Kulörrymder | Begreppen dpi, lpi och ppi | Bilders storlek och upplösning | Bitdjup |Utvärdering av BreezeBrowser |Filstorlek och upplösning | Färgkorrigera med iCorrect EditLab 5 | Förbättra bildkvalitén 1. |Förbättra bildkvalitén 2. | färgrymder |Korrekturläsning på skärmen | Minnesstorlek på dina inskannade bilder | PhotoShop 7 färghanteringssystem || Photoshop CS färghanteringssystem | Photoshop 7 & CS och Färghantering vid utskrift | Ordlista |sepia toning av fotografi |Skanning och upplösning | Skärpa bilden via lagermask | Skärpa bilden via FocalBlade plug-in | Skärpa bilden via PK Sharpener plug-in | Ta bort röda ögon| |webbilder | Bildskärmskalibrering |Utskrift i CS3 med färghantering

  

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ordlista
- Engelska till Svenska -
Ordlista när du arbetar med digitala bilder, speciellt i Photoshop, Bridge och Lightroom 2.
Har även inkluderat lite utförligare förklaringar ibland

Acronyms in Digital Imaging  =   Akronymer inom ämnet Digital bildbehandling

Action= Funktionsmakro/Händelser
Händelsepaletten spelar in allt som händer, förutom ändringar av inställningar (som att byta förgrundsfärg) och placerar det sedan på en lista. T.ex. ett funktionsmakro för att ta bort " röda ögon"

Actual Pixels= Faktiska pixlar

Acuire = Hämta in

Adaptive dithering = En gittermetod
(där programmet undersöker en 16- eller 24-bitars bild att simulera bästa färger (de som inte finns i paletten) när bilden omformas till en 8-bitars eller mindre palett.)

Additive colors = Additiv färg
Eftersom RGB-färger kombineras för att skapa vitt kallas de också för additativa färger. När man lägger ihop all färger bildas vitt, dvs. allt ljus återspeglas tillbaka till ögat. Användes för ljussättning, video och för bildskärmar.

Additive Primary Colors = Additativa primärfärger
(Ljusets primära färger, från vilka alla andra färger kan göras -- rött, grönt och blått. Blandar man 100% av alla tre ger detta vitt ljus, med lägre intensiteter ger olika färger. Om man kombinerar 100 % av två additativa primärfärger ger detta en subtraktiv primärfärg. Additativa färger användes för ljussättningen, video och bildskärmar.)

Adjustments = Justeringar
(T.ex. För att digitala fotografier skall ge bra kvalitet vid utskrift eller tryck måste man många gånger korrigera deras tonomfång, exponering, färgåtergivning mm. Photoshop CS4 har en ny panel kallad "Justeringar" som ger dig en bekväm tillgång till alla funktionerna för korrigering av bilder.)

Adjustment Brush = Justeringspensel

Aligne = Justera

Aligne to Selections = Justera mot markering
(t.ex. Lager > Justera mot markering)

Amount = Mängd
En av 4 inställningar för skärpning i Camera Raw 4.1 eller högre som mörkar eller ljusar upp kanterna i bilden. Anger hur mycket mörkare eller ljusare man vill göra kanterna i bilden.

Anti-Aliasing = Kantutjämning
(Rundar av ojämna kanter på en markering genom att göra färgövergångarna mellan kant- och bakgrundspixlar mjukare. Mjukar alltså upp färgövergångar utan att detaljer går förlorade. Effekterna blir mer märkbara ju högre siffervärde du anger. Är användbart när du klipper, kopierar och klistra.

Apperture Value = Bländarvärde
Bl.a. filteralternativ i Bridge

Aqua = Turkos
(bl.a. reglage i Lightroom i menyn för NML/Färg/Gråskala)

Aquire = Hämta in

Arbitrary = Fritt val

Artifacts (any artificial glitch or blemish inadvertently created in or by the digital process. = Ofullkomlighet eller defekter i en bild orsakad av en digital behandling. Typ kompression eller reducering av antal färger i en bild)

Artistic -->Cutout= Konstnärliga -->Stansa ut
(Ett filter i Photoshop)

Ascending order = Stigande ordning

Asign (Tag) = Tilldela/Bädda in
Genom att tilldela/bädda in en färgprofil i bildfilen (förse den med formatanvisningar) anger man en definition på faktiska färgutseenden i dokumentet. Om man ändrar den inbäddade profilen ändras färgernas utseende. En slags översättningstabell hur siffrorna i pixlarna skall tydas

Aspect = Proportioner
Inställning för verktyget Beskär övertäckning i bl.a. Lightroom

Autocolor = Autofärg

Autocontrast = Autokontrast

Autolevels = Autonivåer
Då och då händer det att färgerna i en bild inte alltid blir som man hade tänkt sig. Det kan bero på flera saker, men oftast är det kamerans vitbalans som blir lurad. Är man lat kan man använda detta kommando (Kortkommando = Autonivåer. Alt + Skift + Ctrl + L)

Till överst på sidan

B

Background Eraser Tool = Bakgrundssuddgummi
Ett av tre suddgummin i verktygslådan

Banding (Posterizing) = Posterisering
Posterisering/Banding kan uppstå vid stora förändringar av rena ytor - ex en himmel. Det syns tydligt vid utskrifter som tjocka band där färgerna verkar ha delat upp sig. Posterisering/Banding är oftast inte ett problem på foton för webben där luddigheten hos en datorskärm tar bort det mesta av effekten. Men på papper är det supertydligt. Bar = Fält
T.ex. Menyraden Optionsbar = Alternativfältet

Basic = Grundläggande
(Menyval i Lightroom och Camera Raw)

Batch = Gruppera

Batch rename = Döp om i grupp

Bevel = Avfasning
Bl.a. ett blandningsalternativ i lagerstilar i ett justeringslager

Beziergraphic = Beziergrafik
Kallas även objektgrafik, eftersom det är grafik som är uppbyggd som matematiska objekt i ett tänkt koordinatsystem. Baseras på kurvor och exakta konturer, snarare än på räta linjer (vektorgrafik) och pixlar (bitmappgrafik).

Bit depth = Bitdjup
även kallat pixeldjup eller färgdjup. Är antalet bitar som används för att representera tonstegen eller färgerna i datorn. En bit är den minsta minnesenheten i datorn och kan ha värdet 0 eller 1. Om man kan ange ett tonvärde med 8 bitar innebär det att man kan kombinera 0 och 1 i åtta olika positioner. Då är det möjligt att i en sådan skala ha 256 steg eftersom det finns just så många unika kombinationer av 0 och 1. I en färgbild måste en kanal användas för varje grundfärg. Oftast är detta rött, grönt och blått eller cyan, magenta, gult och svart. En RGB-bild med 8 bitar i varje kanal har 24 bitars djup (8+8+8) eller 16,7 miljoner färger(256x256x256 =16777216)En CMYK-bild har 32 bitars djup (8+8+8+8)

Bitmapped graphics = Grafik som är punktuppbyggd
(rasterbilder eller bitmappar) till skillnad från vektorgrafik som är uppbyggd av matematiska definierade linjer och kurvor som kallas för vektorer. (Skapas t. ex i Adobe programmet Illustrator.)

Black = Svart
(Frånvaro av allt ljus. Den färg som produceras när ett objekt absorberar allt ljus.)

Black matte = Svart mask
 

Black point = Svartpunkt
Ett fotos svartpunkt är den prick i fotot där fotot är som absolut mörkast. Denna behöver nödvändigtvis inte vara helt svart.

Blacks = Svärta
Reglage i Camera Raw 4 och högre samt i Lightroom. Ökar kontrasten

Blend = Tona
(Med kommandot Tona kan du ändra opaciteten och blandningsläget för alla filter, målningsverktyg, raderverktyg eller färgjusteringar. Blandningslägena för kommandot Tona utgör en del av blandningslägena för målnings- och redigeringsverktygen (utom lägena Lägg bakom och Radera).)

Blow Out = Kritat ut
Ljushetsvärderna hamnat på 255 och man tappat nyanser. Om stora ytor i en bild ligger i yttersta kanten av ton/färg-skalan pratar man om att utkritade partier

Blue = Blå
en av de tre additativa primärfärgerna, centrerad runt en våglängd på cirka 436 nanometer.

Blur Tool = Oskärpa
Ett av verktygen i verktygslådan

Bold = Fet
T.ex göra en text fetare

Boolean filtering = Boolesk filtrering

Bridge = Bridge
Adobe Bridge CS3 fungerar som ett kontrollcenter för Adobe Creative Suite 3. I Bridge går det att ordna och dela filer, och det utgör en central plats varifrån du får tillgång till projektfiler, program och inställningar. Själv startar jag här med att döpa om mina filer jag laddar ner från kameran, öppnar och justerar sedan mina bilder, även Jpeg, i Camera Raw innan jag går vidare till Photoshop.

Brightness = Intensitet eller Klarhet, (Kan också sägas vara en subjektiv beskrivning av luminans)
(Den relativa mängden ljus eller mörker i en färg. En intensitet på noll är detsamma som svart. Full intensitet i kombination med full mättnad ger den klaraste versionen av alla nyanser. Detta färgattribut användes i färgmodellen HSB (Hue, Saturation, Brightness)) )

Brush Strokes = Penseldrag
Penseln är ett av verktygen i verktygslådan

Brush Tip Shape = Form på penselspets

Burn Tool = Verktyg för efterbelysning
(Mörkar ner när du målar.)

Till överst på sidan

C

Camera Raw = Raw formatet
är den digitala versionen av ett fotografiskt negativ

Canvas = Bildyta/Arbetsyta
Att canvas är översatt med arbetsyta är väl OK så länge man talar om själva dokumentytan. Men när man ska lägga på målardukstextur är canvas också översatt till arbetsyta. Hmmm, arbetsytestruktur… Hur känns det? Texturen ändrar man för övrigt i "Textureraren" - ännu ett härligt svenskt ord.Tycker i alla fall Anders på moderskeppet

Calibration (The process of returning a device to known color conditions. Commonly done with devices that change color frequently, such as monitors (phosphors lose brightness over time) and printers (proofers and other digital printing devices can change output when colorant or paper stock is changed).)= Kalibrering
(Åtgärden för att justera en enhets beteende enligt en känd specifikation. Till exempel bildskärmar är kalibrerade till en specifik färgtemperatur, gammavärde och svart och vit luminans. En typisk kalibrering kan utföras genom att mäta en enhets beteende med hjälp av en kolorimeter eller densitometer, och sedan jämföra de uppmätta värdena mot standarder mot vilken enheten kalibreras emot. Sedan justerar men enheten så att den uppför sig enligt denna standard. Jämför Characterization:)

Cast Shadow = Skugga
(inställning i bildspel i Lightroom)

Character = Tecken
I optionsbar finns de flesta inställningar för text om de inte räcker finns ytterligare ett fönster såsom Character/Tecken

Channel Mixer = Kanalblandaren
(Anta att den blå kanalen är hemsk, men att den röda och gröna är i bra skick. Du kan då använda kanalblandaren för att blanda ut kanaler med varandra. Välj Bild > Ställ in > Blanda kanaler och tryck på Ctrl + 3 för att växla över till den blå kanalen. Höj värdarna för den röda och gröna källkanalen och sänk värdet för den blå kanalen för att ur blandningen av de tre ska en ny, bättre blå )

Characterization (The process of creating a profile that describes the unique color conditions found on a particular device. For monitors, this includes colorimetric descriptions of its phosphors and the color temperature of its white point. For printers, this includes descriptions of the inks, paper stock, and line ruling. In a CMS, you characterize the calibrated monitor by creating an ICC device profile.)= Karakterisering
(Sättet att beskriva en enhets beteende med hjälp av mjukvara. Vid karakterisering får man reda på hur en enhet tolkar färger. Resultatet av karakteriseringen blir en profil, den profilen som sedan anpassar färgerna så att de blir rätt vid utskrift, skärmvisning eller inläsning. Typ bildskärmskarakterisering )

Chroma = Kroma
(Egenskapen på en färg som får den att se mättad ut. Svart, vitt och grått har ingen Kroma. En röd tomat har högt kroma. Se även Saturation)

CIE = Commission Internationale de lÉclairage
(Kommissionen definierade ett standardiserat koordinatsystem för att beskriva alla färger ögat kan se)

Clarity = Klarhet
(Klarhet ger djup/stuns till en bild genom att öka kontrasten i mellantonerna och bilden verkar att ha fått sina mellantoner en aning skärpta. Det är detta som ger mer djup och stuns åt bilden. När man använder denna inställning är det bäst att zooma in till minst 100%. För att maximera effekten öka inställningen tills du ser haloeffekter när kantdetaljerna på bilden och reducera sedan inställningen lite granna. (När Adobe utvecklade inställningarna tänkte dom faktiskt först kalla justeringsinställningen för "Punch". Kan kanske här översättas som "Stuns" ungefär.) Clarity
Man kan även testa med ett negativt värde för detta reglage om man vill mjuka upp ett ansikte t.ex. (Egenskap i Camera Raw 4.1 eller högre samt i Lightroom 2)

Clippboard = Urklipp

Clipping
Clipping occurs when the color values of a pixel are higher than the highest value or lower than the lowest value that can be represented in the image. Overbright values are clipped to output white, and overdark values are clipped to output black. The result is a loss of image detail
= Klippa
Inträffar när färgvärdet för en pixel är högre än det högsta möjliga , alltså blir då helt vitt, eller utbrändt/utkritat som det också kallas.(värdet 255 i histogrammet, klippa högdagrar ) eller det lägsta (0) som kan finnas i bilden.

Clipping Mask = Urklippsmask
( Layer>Create Clipping Mask/Lager>Skapa urklippsmask )

Clockwise = Medsols

Clone Stamp Tool = Klonverktyg
(En pensel som kopierar ett annat område av bilden istället för att måla med färg)

Clone Source = Klona källa
(Den nya panelen, Klona källa, erbjuder flera nya funktioner som underlättar arbete med retusch av bilder. Panelen är avsedd att användas tillsammans med verktyget Klonstämpel, som målar en kopia av ett angivet område på valfri plats i den aktiva bilden. Innan man börjar måla med klonstämpeln måste man först ange provkälla, d v s var i bilden du vill hämta från, genom att klicka med Alt-tangenten nertryckt.)( Från version Photoshop CS3 och senare)

Clute = Clute
Color Look-Up Table. Den palett webbläsaren använder och ur vilken den väljer färgerna som skall visas på skärmen. Netscape har en palett med 216 färger (clut). Använder du en färg som inte finns med i paletten, väljs den blandfärg som passar bäst. Blandningen innebär att olikfärgade pixlar läggs till en grundfärg. På håll blir blandningen bra, men nära skärmen ser färgen grynig ut. Det är detta som kallas "dithering" eller "gittrande färger". En pensel som kopierar ett annat område av bilden istället för att måla med färg)

CMM (Color Matching Method, also called a Color Engine) = CMM ( Färghanteringsmodulen, även kallad Färghanteringsmotorn.
Är den del i färghanteringssystemet som läser och konverterar färger mellan olika färgsystem.

CMY = CMY
Cyan (Ljusblå-turkos), magenta (Cerise-violett)), och yellow (gul) -- de subtraktiva primärfärgerna -- eller en färgrymd som beskriver färgerna i termer av deras komponenter av cyan, magenta, och gul.

CMYK = Cyan-Magenta-Yellow-blacK

Förkortning för de fyra processfärgerna Cyan, Magenta, Gul och Svart som används vid fyrfärgstryck. Bilder som skall tryckas måste omvandlas från RGB-läge till CMYK-läge. En CMYK-bild kräver drygt 33% mer lagringsutrymme än motsvarande RGB-bild.

(Subtraktiv färgmodell, där varje färg tilldelas ett procentvärde. 100:0:0:0 är rent cyan (ljusblå); 100:100:100:100 är rent svart.
CMYK-modellen är baserad på tryckfärgens ljusabsorptionsförmåga när den är tryckt på papper. När vitt ljus träffar tryckfärgen reflekteras en del av ljuset tillbaka till ögat.
Teoretiskt sett borde pigmenten av ren cyan (C), magenta (M) och gult (Y) utgöra en kombination som absorberar alla färger och skapar svart. Därför kallas dessa färger subtraktiva färger. Eftersom all tryckfärg innehåller vissa orenheter producerar de tre färgerna en brun färg och måste kompletteras med svart (K) tryckfärg för att skapa en äkta svart färg.)

 

Coated = Bestruket
Bestruket papper har en yta som jämnats ut med en särskild smet för att erhålla goda tryckegenskaper. Bestrykningsmedlet består av bindemedel {stärkelse eller latex} och pigment {finfördelad kaolinlera eller kalciumkarbonat}

Collectiona = Samlingar
Menyval i bl.a. Lightroom

Color = Kulör (Färg)
Den färg som uppfattas av ögat. Skiljer sig från paint (målarfärg) och ink (tryckfärg).På Moderskeppet kan du läsa om färger och killars benämningar på olika färgnyanser

Color Balance = färgbalans>
(Många digitalkameror har svårt att återge färgerna på ett riktigt sätt. Med kommandot färgbalans kan man öka eller minska olika färger i bilden. Öppna bilden som skall “fixas till”.
I menyn välj “Bild - Justeringar - Färgbalans”.)

Color burn = Efterbelys med färg
(Denna inställning använder färgerna på det aktiva lagret för att minska ljusvärden. Det resulterar i en grundligt mörkare effekt. Se prov på detta här. Är ett av Photoshops 17 fantastiska blandningslägen. Du har tillgång till alla blandningslägen direkt från tangentbordet.( Skift + Alt + en bokstav ) i detta fall.

Color Cast = Färgstick
Ett foto som har en förskjutning åt någon färg har ett färgstick. DVS, då en färg dominerar och inte stämmer överens mot originalet. Kan korrigeras med hjälp av kunskap om färghjulet eller exempelvis ett program som iCorrect EditLab4

Color dodge = Färgskugga
(När du tillämpar detta blandningsläge i Lagerstil blir varje färg på lagret en ljusvärdesmultiplikator. Ljusa värden som vitt producerar den bästa effekten med svart ger ingen effekt alla. Fungerar som att bleka tyg med blekningsmedel. Kortkommando Skift + Alt + D)

Color Halftone = Färgraster
(Ett filter i Photoshop)

Color Management = Färghantering
(En samling av mjukvaruteknologier som har till uppgift att matcha färgerna från starten t.ex. scannern, digitalkameran via bildskärmen till utskriftsenheterna, genom att referera deras färgers uppträdande till en känd standard med hjälp av enhetsprofiler. Signalen som varje enhet tar emot kommer att justeras på ett sådant sätt att de upplevda färgerna förblir överensstämmande.) OBS: Förväxla inte färghantering med färgjustering och färgkorrigering. I ett färghanteringssystemkorrigeras inte en bild som har sparats med ton- eller färgbalansproblem. Systemets syfte är att ge dig tillgång till en miljö där du tillförlitligt kan bedöma hur bilder kommer att se ut på den färdiga utskriften,

Color Management Engine = Färghanteringsmotor
(Olika företag har utvecklat olika sätt att hantera färg. I ett färghanteringssystem kan du välja en färghanteringsmotor utifrån vilken metod du vill använda. Färghanteringsmotorn, som även kallas färghanteringsmodulen (CMM), är en del i färghanteringssystemet som läser och konverterar färger mellan olika färgsystem.

Color Management Module (CMM) =Färghanteringsmodul (CMM)
Kallas också för färgmotor. Ett specifikt program i färghanteringssystemet som utför konverteringar mellan systemets enheter med hjälp av respektive enhets ICC-profil

Color Management Policies = Färghanteringsprincip
(Ett kulörhanteringssystem där man tar hänsyn till skannrar, skärmar, skrivare, förprovtryck och tryckets kulöregenskaper.)

Color Mode = Färgläge
Bildens färgläge bestämmer hur många färgkanaler som skapas. En RGB-bild har t.ex. en kanal för varje färg (rött, grönt och blått) och en sammansatt kanal som används för redigering av bilden.

Color Model = Färgmodell
(Ett sätt att specificera färger numeriskt, vanligtvis i form av varierande mängder av primärfärger. Exempel på sådana är HSB (Hue, Saturation, Brightness, dvs nyans, mättnad, intensitet. Bygger på den mänskliga varseblivningen av färger.); RGB (Red, Green, Blue, dvs rött, grönt, blått), CMYK (Cyan, Magenta; Yellow, Black, dvs cyan, magenta, gult, svart) och CIE L*a*b'. I Photoshop ingår också lägen för specialiserad utskrift, t ex Indexerad färg och Duplexfärger. )

Color Numbers = Färgnummer
( Varje pixel i ett bilddokument har en uppsättning färgnummer som anger pixelns placering i ett visst färgläge - exempelvis röda, gröna och blåa värden för RGB-läget. Pixelns verkliga utseende kan emellertid variera när den skrivs ut eller visas på olika enheter, eftersom varje enhet har sitt särskilda sätt att konvertera numren till visuell färg.)

Color Overlay = Färgövertäckning

Color Profiles = Färgprofiler
( I ett ICC-arbetsflöde användes färgprofiler för att ange hur ett färgnummer i ett dokument ska konverteras till faktiska färger. I en profil beskrivs systematiskt hur färgnummer överförs till ett visst färgsystem, vanligtvis det i en enhet av typen bildläsare, skrivare eller bildskärm. Du vill ju att bilden du skannat in, ser på din bildskärm och sedan printrar ut, skall se lika ut på alla enheterna.)

Color Space = kulörrymd, kulörsystem - Exempelvis RGB, CIE Lab.
( En tredimensionell presentation av färger som kan produceras av en färgmodell. Den värld av färger en färgmodell kan producera. Varje enhet, (bildskärm,skrivare etc.) har sitt eget kulörområde, antalet färger som kan återges med de grundfärger och egenskaper som enheten har. En tydlig skillnad på färgrymden ser man om man betraktar en färgbild tryckt på tidningspapper och samma bild tryckt på ett bestruket papper. Ju större kulörrymd ett kulörsystem har desto fler olika kulörer kan man skapa i just det systemet. Vanliga färgrymder är sRGB, Apple RGB och Adobe RGB. Om man byter färgrymd ser bilden annorlunda ut, trots att RGB-värdena för varje pixel är desamma.)

Color Range = Färgområde
( Med kommandot Färgområde markerar du en angiven färg eller delmäng av färger inom en befintlig markering eller i en hel bild)

Color Replacement Tool = Färgersättningspenseln
En av de tre penslarna i verktygslådan

Color Table = Färgkarta

Complementary colore = Komplementfärg
( Två färger som tillsammans kan skapa vitt ljus kallar man komplementfärger. Grönt och magenta är t.ex. komplementfärger. Färghjulet visar komplementsfärgernas förhållande )

Composite = Sammansatt
( )

Contact Sheet = Kontaktkarta
(Choose File > Automate > Contact Sheet II= Arkiv-Automatisera- Kontaktkarta II, vilket öppnar en dialogruta med detta namn. I dialogrutans område Dokument ställer du in önskad storlek hos kontaktkartan samt erforderlig Upplösning hos bilderna. Om kontaktkartan skall skrivas ut på A4-papper är det lämpligt att begränsa bredden till ca 18 cm så att det finns plats för hålning till vänster på pappret. )

Content (Panel) = Innehåll
Bl.a. menynamn i arbetsytan för Bildbandsalternativet i Bridge

Content-Aware Scale = Redigera-Skala för innehållsmedvetenhet
( Låter dig skala om längd eller bredd hos en bild utan att de viktigaste delarna hos motivet förändrar sitt utseende speciellt mycket.)

Context Menu = Ram meny-
I Lightroom en undermeny ( )

Contract = Dra samman
(Hittar du bl. a. under verktyget Refine Edge i alternativfältet eller under Select>Refine Edge (markera > förfina kant) i Photoshop f.o.m. version CS3. )

  Contrast = Kontrast
Graden av skillnad mellan ytor med olika ljusstyrka i t.ex. ett fotografi, det vill säga skillnaden i ljusstyrka mellan ljusa och mörka områden. När skillnaden mellan svart och vitt är stor sägs kontrasten vara hög, och när den är liten sägs kontrasten vara låg. En låg kontrast ger en mycket grå bild med en hög kontrast har stor skillnad mellan ljust och mörkt).

Copy Merged= kopiera sammanslagna
(Tips: edit>copy merged (redigera > kopiera sammanslagna) så kopieras alla synliga pixlar istället, utan att du behöver slå samman några lager. Ett enkelt tips, men väldigt bra att känna till. Kortkommandot är shift+ctrl+C.)

Craquelure = Krackelering
Ett filter i Photoshop

Creator = Skapad av
Metadatavärde i Bridge

Chromaticity = Kromaticitet
(Renheten, mättnaden eller intensiteten hos en kulör.)

Chromatic Aberration = Kromatisk avvikelse

Crop = Beskära
( Om man vill beskära en stor del av bilden användes beskärningsverktyget i verktygslådan. Beskärningsverktyget erbjuder också numera även en bekväm möjlighet att rotera bilder som av någon anledning blivit sneda och behöver rätas upp. Placera då muspekaren utanför något av hörnen hos det markerade området, klicka och dra i önskad riktning tills bilden får en lämplig rotationsvinkel. För att genomföra beskärningen klickar du sen som vanligt på tangenten Enter.)

Crop Guide Overlay = Beskär stödlinjeövertäckning
I Lightroom 5 ( )

Crop Ratio = Beskärningsproportioner
I Lightroom en undermeny ( )

Crop Tool = Beskärningsverktyget
(Hittar man i verktygslådan)

Crosshatch = Korsstreck
(T.ex. Brush Strokes>Crosshatch / Penseldrag>Korsstreck). )

Cursor = markör

Curves= Kurvor
(Kommandot kurvor (Ctrl + M) Om du vill kunna avbilda vilket ljushetsvärde som helst på en bild till vilket annat ljushetsvärde som helst, behöver du kommandot Kurvor. Du kan justera hela tonomfånget i en bild (högdagrar, skuggor, mellantoner))

Custom shape tool = Egen form

Cut out = Stansa ut
( filtret Artistic>Cutout (konstnärliga>stansa ut)

Cyan = Cyan
( En av grundfärgerna i det subtraktiva färgsystemet. Ljusblå-turkos)

Till överst på sidan

D

D50= D50
(Den belysningsstandard enligt CIE som representerar en dagsljuskorrelerad färgtemperatur på 5000 grader Kelvin. Mycket använd som en standard för betraktningsskåp inom tryckeribranchen)

Darken = Mörkare

Default (value)= Grundinställning/Standardvärde/Återställningsknappen

Define pattern = Ange mönster

Defringe = Fylla ut överstrålning

Delite Hidden Layers = Radera gömda lager

Desaturate = Tunna ut
(Bild > justeringar > tunna ut)

Description Writer = Beskrivningsförfattare
(Kod bland metadata)

Deselect = Avmarkera

Despeckle = Ytutjämning
Filter i Photoshop

Detail = Detaljer.
En av 4 inställningar vid skärpning av bilden i bl.a. Camera Raw 4.1 eller högre. Detta värde anger hur stort område som skall skärpas. Vid värdet 0 skärps bara de mest kontrastrika kanterna som hittas. Vid värdet 100 så letar programmet efter många fler detaljer att skärpa. För ett fotografi brukar värden mellan 20 och 35 vara helt OK

Develope settings = Framkallningsinställningar

Diffuse Glow = diffus glöd
(Filter i Photoshop. Distort>Diffuse Glow/Förvräng>Diffus glöd)

Discard = Kasta bort
(T.ex kasta bort ett lager i papperskorgen )

Disolve = Lös upp
(Är ett av blandningslägena i Lagerstil i lagerpaletten)

Displace = Förskjutning
(Ett filter i Photoshop )

Distort = Förvrängning
(Under Filter hittar du ett antal sådana)

Distort-->Diffuse Glow = Förvrängning -->diffus glöd
Det kan användas som ett alternativ till Softfokus-effekter, främst på porträtt eller landskap.

Dithering = Interpolation av "Gittrande färger"
Interpolerar positionen av olika färgpunkter från en 256 färgers palett eller mindre, för att simulera en färg som inte finns i paletten. Då använder du gitter som skapar punkter i olika mönster och storlekar som lurar ögat att se olika nyanser. En sådan bild ser dock oftast lite brusig ut.

D-Max= D-Max
("Dmax och Dmin: maximum och minimum densitet. The most (in)famous numbers for a scanner... Their use has been completely wild over the last years, and most often inapropriate. Marketing idiots have sometimes replaced the Dmax by the Dyn(dynamic range) on the scanner specs, which look better usually, but this is dishonest. These numbers come from the time when the density of a film was measured with a microdensitometer (it is now seldom the case), and is related to the number of silver grains in a standardized section of the processed emulsion. In the following, I assume the definition of the Fuji "Professional Data Guide" documentation. Dmin is the maximum "transparency" of the film, while Dmax is the maximum "opacity".")

Dodge Tool =Verktyg för skugga
(Ett av verktygen i verktygslådan. Ljusar upp mer när du målar.)

DPI = DPI
(dots per inch, är en måttenhet på upplösning hos en utskriftsenheten. Upplösning kan ofta väljas i utskriftsdialogen. Används ibland även om digitala bilder, fast den korrekta termen där är ppi, pixels per inch)

Drop Shadow = Skugga
(en gråskalebild som skrivs ut med två bläck)

Duotone = Duplexfärger
(en gråskalebild som skrivs ut med två bläck)

Duplicate Layer = Duplicera lager
(Lager > Duplicera lager)

Duration = Varaktighet
(t.ex. en kryssruta, bildens varaktighet, under bildspel i Lightroom)

Dust and Scratches = Damm och repor
(ett filter i Photoshop

Dye = Färgämne
(En färg som kan lösas upp, till skillnad från pigment som är olösliga. Dessa färger kan producera klarare färger än vad pigmentfärger kan men är inte lika stabila och bleknar också snabbare över tiden. )

Dynamic Range = Dynamiskt omfång
(Med dynamiskt omfång menas den största skillnaden mellan ljust och mörkt i bilden som bildsensorn kan återge utan att det blir över- eller underexponering. )

Till överst på sidan

E


Edge= Kontur

Edit= Redigera

Edit in quick mask = Redigera i snabbmaskläge

Elliptical marquee tool = Elliptisk markeringsram
Hittar du i verktygslådan. Ett av de 4 markeringsverktygen

Embed= Bädda in
Begreppet "bädda in " betyder att Photoshop lägger till en liten snutt kod i bildfilen, som talar om var den senast redigerades. Med färgrymden sRGB, RGB eller någon annan kulörrymd.

Emboss= Relief
Bl.a. ett blandningsalternativ i lagerstilar i ett justeringslager eller i Filter-->Stilisera -->Relief

Enable layer mask = Aktivera lagermask

EPS= Encapsulated Postscript
Ett vanligt förekommande filformat för digitala bilder.PostScript är också ett sidbeskrivningsprogram inom Adobe som är standard för grafiska utskrifter.

Essentials = Grundläggande
Menyval i Bridge, bl.a.

Equalize = Utjämna

Eyedropper= Pipetten

Expose= Exponering

Exposer= Inställning i Camera Raw 4.1 eller högre
Jag använder detta reglage ihop med att hålla ner ALT-tangenten (ger perfekt resultat utan att riskera att min högdagar blir helt vitt och utan några detaljer som helts detaljer kvar i det vita.) Skärmen går mot svart och genom att skjuta reglaget lite fram och tillbaka ser jag till att inga färger dyker upp under justeringen

Extrude = Djup
Hittar man under filtret Stilisera / Stylize

Till överst på sidan

F

Fade = Tona

Feather = Ludd
(Observera att Feather/Ludd)numera finns på två ställen i CS3 och CS4)

Feathering = Göra luddig
(För att göra en kanterna i en markering kanterna mjukare kan man ange hur mycket ludd som skall användas. Man gör kanterna mer och mer diffusa. )

File = Arkiv

File Extension = Filtillägg

File handling = Filhantering

Fill light = Fyllnadsljus
Ett skjutreglage i Camera Raw 4 och högre som fungerar ungefär som Photoshops Shadow & Highlight. Du får här fram detaljer ut ur skuggorna.

Filmscanner = Filmskanner
(Skanner för inläsning av negativ och positiv film.)

Film grain = Filmkorn

Filmstrip = Bildband
Menyalternativ i Bridge, bl.a.

Filter Bar = Filterfält
Meny i Lightroom

Fit in screen = Anpassa till skärm

Flash = Blixt
( bl.a. metadatavärde i Lightroom)
Flatbed scanner = Flatbäddsskanner
(Skanner för inläsning av påsiktsorginal, alltså pappersbilder.)

Flatten image = Gör till ett lager

Flip Horizontal=Vänd horisontellt

Focal Length= Brännvidd
Bl.a. filteralternativ i Bridge

Folders = Mappar

Font family = Teckensnittsfamilj
(Exempelvis antikvor, linjärer eller skripter. )

Fonts = Teckensnitt
(Utseende på bokstäver, en uppsättning tecken kännetecknad av ett speciellt utseende. Även kallat typsnitt.)

Fragment = Högdagerstuds
Filter i Photoshop

Frame Offset = Bildruteförskjutning
Hittar man i dialogrutan för klona källa

Framerate = Bildhastighet

Free Transform = Omforma fritt
Finns under Redigera --> Omforma fritt

Fuzziness = Överstrålning
Bl.a. ett skjutreglage i dialogrutan för Color Range/Färgomåde

Till överst på sidan

G

Gamma = Gamma
(har att göra med den mängd av korrigering för att omvandla den färgsignal som genereras inuti skärmen (låt oss kalla den för x) till den färg du ser på skärmen (y) Tänk dig ett enkelt diagram med insignalen x på x-axeln och Y lodrät. Ett gammavärde på 1,0 skulle ge en diagonal linje från nedre vänstra hörnet till det övre högra. Ett högra gammavärde drar i mitten av linjen så att den kommer att bukta snett nedåt. Ju längre du drar kurvan nedåt ju mörkare skärm får du. Så en typisk Mac-skärm med gamma=1,8 är ljusare än en typisk PC-skärm med gamma 2,2

Gamut, (the range of colors in a color space is known as the color Gamut) = Kulöromfång/Tonomfång
(En tredimensionell skala av färger som matematiskt räknar ut färger som går att visa eller skriva ut.) Omfånget, eller med andra ord, intervallet av färger och toner som en enhet eller en färgrymd är i stånd att registrera eller reproducera. Det mänskliga ögat kan uppfatta fler färger en som kan återges på en databildskärm i färgrymden RGB. Det mänskliga ögat har alltså ett större kulöromfång än den bildskärmen har. Ju större kulörrymd att kulörsystem har, desto fler olika kulörer kan man skapa i detta system

Färgomfånget är alltså den mängd färger som kan reproduceras eller avbildas på något form av material. Det material som kan återge det största tonomfånghet är diafilm. Därför används ofta diapositiv som bildoriginal vid inläsning eftersom det innehåller mesta möjliga bildinformation. Tonomfånget anges i densitetsenheter - maximal kontrast mellan det ljusaste och mörkaste partiet.
När tryckare och grafiker talar om detta menar man det färgomfång, d.v.s. det färgspektrum som deras utrustning kan visa eller trycka.

(Anm. Orden arbetsrymd/kulörrymd/färgrymd/ får i Sverige lite slarvigt ofta beskriva egenskaperna hos såväl filformat som egenskaperna för digitala och analoga system. Typ skrivare och bildskärmar. Detta medför problem för oss, eftersom vi måste kunna skilja mellan olika tekniska enheters färgbeskrivningsförmåga och egenskaperna hos olika matematiska baserade färgsystem.
         På engelska är det lättare att hålla isär begreppen. Där använder man working space för att beskriva olika filformats färgbeskrivningsstandarder (vilket förstås inbegriper gränserna för färgåtergivning) , medan olika analoga och digitala systems kulöromfång betecknas med ordet gamut . Alltså översätter jag Gamut till Kulöromfång medan working space översättes till arbetsrymd/ kulörrymd)

Gamutmapping = Färgmappning/Färgkonvertering
(När käll- och målfärgrymden skiljer sig åt måste en färgkonvertering utföras. Syftet med färgmappning är att transformera färger från en färgrymd till ett annan med ett så originallikt utseende som möjligt. Även om den nya färgrymden är mindre än den ursprungliga ska bilden/grafiken återges så likt originalet som möjligt. Det finns fyra olika sätt att göra färgmappning (återgivning), perceptuell, absolut, colorimetric och relativ. Oavsett vilken metod som används gäller att:
- gråa färger skall bibehållas
- största möjliga ljushetskontrast
- så få färger som möjligt utanför målfärgrymden)

Gamut warning = Tryckbarhetsvarning
Om en viss kulör ligger utanför det tänkta kulörområdet (T. ex. Ett färgsystems tryckbarhet är det intervall av färger som kan visas eller skrivas ut. En färg som kan visas i RGB- eller HSB-modeller kan ligga utanför tryckbarheten för CMYK och därför vara omöjlig att skriva ut med dina CMYK-inställningar. Kan också varna rent allmänt att en viss kulör ligger utanför det tänkta kulöromfånget. (Läs mer i Färgomfång i Photoshop användarbok))

Gaussian blur = Gaussisk oskärpa
Bl.a. ett filter (Filter > Oskärpa > Gaussisk oskärpa).


GIF = GIF
Graphics Interchange Format
Glossy = Glättat
T.ex. typ av papper vid utskrift
Gradient (fade) = Övertoning
(Med övertoningsverktygen skapar du en gradvis blandning av flera färger. Du kan välja bland befintliga övertoningar eller skapa egna. )

Gradient Map = Övertoningskarta
Funktionsmakro bl.a.

Gradient Tool = Övertoningsverktyget
Hittar du tillsammans med färgpytsen i verktygslådan

Grain = Korn
(Fotografisk film är belagd med ett kornigt material. Ju ljuskänsligare film ju större kornstorlek. Också ett filter i Photoshop)

Grayscale = Gråskala
(en gråskalebild innehåller pixlar som kan anta toner från 0 till 100 procent av en kulör. Tonskalan från vitt (0 procent) till svart (100 procent) delas in i en skala om ett antal steg, oftast 256.)

Grid View = Stödrastervisning
(visningsläge i Lightroom och Camera Raw)

Grow = Utvidga
(hittar man under markering = Select)

Guides = Stödlinjer
(bl.a. menyrad under utskrift i Lightroom)

Till överst på sidan

H

Halftone = Halvton
( En bild som innehåller olika toner av grått. Det när en gråskalebild, t.ex. ett fotografi, omskalas till olika stora bildpunkter. Varje punkt har en solid färg, men storleken ger illusionen av olika nyanser.)

Halftone = Halvtonsraster
( Inom tryckeribranchen) (Består av punkter som avgör hur mycket tryckfärg som avges på olika ställen på bilden i en tryckpress eller skrivare. Genom att variera punkternas storlek och täthet skapas en illusion av variationer i gråtoner och färgövergångar. Ju bättre rastertäthet desto bättre bildåtergivning.)

Healing Brush Tool= Lagningspenseln
Healing brush (lagningspenseln) funkar likt kloning men man kopierar inte hela området utan bara strukturen. Därför är det bra för att retuschera bort fläckar, linjer rynkor etc.

Headline = Rubrik
Metadatavärde i Bridge

Headline Writer = Beskrivningsförfattare
Metadatavärde i Bridge

Highlights = Högdagrar/Ljushet
(De ljusa partierna i en bild benämns bland tryckare för högdagar/högdager. Hur ljus en kulör är på skalan mellan vitt och svart)

Highpass = Högpass
(Ett professionellt sätt att skärpa är att använda "Highpass".)

Histogram = Histogram eller Graf
Det visar antalet bildpunkter med olika ljushet från kolsvart till kritvitt. Bildens pixlar kan ha värden mellan 0 och 255. Hur dessa 256 tonsteg fördelas bland bildens pixlar kan visas med en typ av diagram som kallas histogram eller på svenska graf (I Photoshop se Bild--Histogram eller Bild--Ställa in--Nivåer) Det är ett stapeldiagram där varje stapel representerar ett tonvärde och höjden på stapeln hur många pixlar i bilden som har just det tonvärdet.

History = Händelser
En av de två specialpenslarna.

History Brush Tool = Händelsepenseln

HSB Color Model= HSB Färgmodell
( En färgmodell som beskriver färger i form av " hue, saturation, and brightness")

Hue = Nyans
(färgton, kulörton, färgnyans, färgvalör, m.m. och anger alltså vilken färg det är: himmelsblått, rött, olivgrönt, o.s.v. Var i spektrumet en kulör befinner sig )

Till överst på sidan

I

ICC-profile = ICC.profil
(En standard för att beskriva kulöregenskaper hos skannrar, skärmar, skrivare, förprovtryck och tryck. Används av de flesta kulörhanteringssystem. Profilerna kan vara allmänna eller specialtillverkade.

Allmänna/generella profiler är skapade av enhetens tillverkare. De beskriver karaktären hos en grupp enheter betraktade under samma förhållanden.

Speciella profiler/Skräddarsydda skapas för en specifik enhet under specifika förhållanden med hjälp av en profileringsprogramvara och mätinstrument såsom en spektrofotometer eller kolorimeter.

ICC-profilen består egentligen av en tabell med värden som beskriver hur färgmotorn ska kompensera för just den enhetens svagheter på ett sådant sätt att färgåtergivningen blir bra.)

Image maps = Bildkartor
(En variant av klickbara bilder som innebär att du kan låta olika delar av bilden, så kallade hot spots länka vidare till andra ställen. Denna funktion kräver att du först har definierat dessa "heta" områden i ett bildredigeringsprogram. )

Image Backdrop = Bildbakgrund
(bakgrundsfärg i Camera Raw menyn )

Image Processing = Bildsampling
(Att ändra storlek på bilder är ett vanligt moment när du förbereder bilder med olika storlekar för publicering på webben. Du kan automatisera detta genom att köra ett funktionsmakro)

Image Size = Bildstorlek
( I menyn Bild -->Bildstorlek kan du ändra upplösningen via en dialogruta med olika bildinställningar där man också kan ändra den fysiska storleken hos bilden.)

ImageWarping = Bildtänjning
(Skapa enkelt förpackningsmodeller eller andra flerdimensionella effekter genom att svepa en bild runt en form av något slag eller dra ut, rulla ihop eller böj bilder med tänjningsfunktionen.)

Indexed colour = Indexerad färg (Dekorfärg)
(En bild i indexerat läge rymmer upp till 256 olika kulörer, vilka är definierade i en palett där varje palettruta innehåller en kulör och har ett nummer. Detta innebär att bildens alla pixlar får ett värde mellan 1 och 256 efter vilken palettkulör den har. Bilden innehåller därför endast en pixelbild med samma minnesstorlek som en gråskalebild, samt en palett.)

Ink = tryckfärg
(Till skillnad från "Paint" som i detta sammanhang betyder målarfärg;)

Intent = Återgivning
(Hittar du under Färginställningar och konverteringsalternativ)

Interlaced = sammanflätad visning:
Med kommando Arkiv --> Spara som , kan du spara punktuppbyggda bilder, gråskalebilder eller indexerade färgbilder i GIF-format och ange en sammanflätad visning. En sammanflätad bild visas gradvis med ökad skärpa medan den läses in från WWW. Bör ej användas ihop med formatet GIF89a, transparant bakgrund

Interpolation = Medelvärdesberäkning (interpolation)
(Teknik för att räkna om informationen i en digital bild, exempelvis vid förändring av upplösning eller rotation av bild. )

Inverse = Omvänd

Invert = Invertera
(t.ex. Bild > Justeringar > Invertera)

IPTC Subject Code= IPTC motivkod
Rubrik i Metadata info i bl.a. Bridge

Till överst på sidan

J

JPEG = JPEG
(Joint Photographic Experts Group. En förstörande komprimeringsmetod för bilder som dessutom fungerar som ett eget bildformat. Samma på alla datorplattformar.)

Till överst på sidan

K

Kelvin = Kelvin
(1 Kelvin definieras som 1/273,16 av den termodynamiska temperaturen vid vattens trippelpunkt. Eller med andra ord 0 oK= - 273,16 oC. Denna temperaturskala används bland annat för att beskriva temperaturen på ljuskällor. Oftast kalibreras bildskärmar för 6500oK)

Kerning = Tillriktning
( Typografisk fackterm för mellanrummet mellan bokstäverna i ett ord. En ändring av tillriktningen kallas "kerning" och att krympa avståndet mellan samtliga bokstäver i ett ord kallas "knipning" eller "tracking". )

Keyboard Shortcuts = Kortkommandon (Tangentbordskommandon)
()

Keyword List = Nyckelordslista
(Menyrad i bl.a. Lightroom 2)

Keyword Sets = Nyckelordsuppställning
(Menyrad i bl.a. Lightroom 2)

Keyword Suggestions = Nyckelordsförslag
(Menyrad i bl.a. Lightroom 2)

Till överst på sidan

L

Label = Etikett
Bl.a. sorteringsordning i Bridge

Layer -->Align = Lager -->Justera

Layer Edges = Lagerkanter
T.ex. View>Show>Layer edges/Visa>Visa>Lagerkanter).

Layer Style = Lagerstil
Att kopiera en uppsättning lagerstilar från ett lager till ett annat är enkelt i Photoshop.

Layer Visibility = Lagersynlighet

Lasso Marquee = Markeringslassot

Layout Engine = Layoutmotor
Bl.a. menyrad i utskrift i Lightroom

Leading = Radavstånd

Lens Correction = Optisk objektivkorrigering
Korrigerar enkelt vanliga objektivfel, t.ex. geometrisk distorsion, samt åtgärdar kromatisk abberation och vinjettering

Lens flare = Linsöverstrålning

Lens correction = Optisk objektivkorrigering
Korrigera enkelt vanliga objektivfel, t.ex. geometrisk distorsion, samt åtgärda kromatisk abberation och vinjettering. Hittar man även i Camera Raw

Lens Vignetting = Linsvinjetter
Avbildningsfel hos objektiv, särskilt vidvinkelobjektiv, som innebär att hörnen blir mörkare än mitten av bilden.

Levels = Nivåer
( Med hjälp av nivåer kan du förändra ljuset i exempelvis ett foto genom att förflytta ljusets spridning i histogrammet.)

Light = Ljus
(Den lilla del av det elektomagnetiska spektrat vars våglängd ligger i området 380 till 720 nanometer och därför kan uppfattas av det mänskliga ögat.)

Lightness = Ljushet
(Hittar du under Bild > Nyans/Mättnad. Eftersom detta värde alltid ändrar alla ljusnivåer på en bild på samma sätt, oavsett om kryssrutan "Färga") är markerad eller inte, kommer detta kommando att permanent släta ut högdager och skuggor. Undvik som pesten att använda detta kommando utan förlita dig istället på kommandona Nivåer eller Kurvor för att redigera ljus och kontrast.

Lineart = Streckteckning
( Photoshop kallar en sådan bild för punktuppbyggd vilket verkat ologiskt tycker jag!)

Liquify = Göra flytande

Load = Läs in
T.ex Load Selektion= Läs in markering

Lock Guides = Lås stödlinjer

Lock transparent pixles = Lås genomskinliga pixla

Loupe = Luppverktyget
Vid förhandsgransking i Camera Raw i bl.a. CS4

Low resolution image = Lågupplöst bild
(Bild med låg upplösning, ofta 72 ppi. Kräver lite lagringsutrymme. Används ofta som markeringsbild för att sedan manuellt eller automatiskt bytas ut mot en högupplöst bild vid utskrift av till exempel film. Se även författarens anm.)

LPI = LPI
(användes för att beskriva linjetätheten eller upplösningen på en dia, påsiktsbild eller i en tryckprocess. Lpi beskriver hur många punktlinjer som ryms inom varje linjär tum. Vilka värden som är möjliga bestäms av tryckpressen och papperet som användes. Kallas även rastertäthet och anger antalet rasterlinjer per tum.)

Luminance = Luminositet
( Den fysikaliska måttenheten för ljushet (cd/m2). Kulörernas intensitet, även kallad luminans. Hur ljus en kulör är på en skala mellan svart och vitt. Kallas även för Ljusintensitet (Photometric brightness är en gammal term för luminans) Luminance takes into account the fact that the human eye is more sensitive to green light than red or blue light. )

Till överst på sidan

M

Magic Eraser Tool = Magiskt suddgummi
Ett av tre suddgummin i verktygslådan

Magic Wand = Trollspö
När man vill markera områden som har snarlik färg så är trollstaven ett mycket bekvämt verktyg. Prova gärna med olika värden på Tolerans i Alternativfältet. Ju lägre värde som används desto noggrannare blir markeringen. Om man håller ner Skift-tangenten utökas markeringen successivt med de färger som man klickar på.

Magenta = Magenta
(En av grundfärgerna i det subtraktiva färgsystemet. Cerise-violett. Magenta absorberar allt grönt ljus medan det reflekterar rött och blått. )

Magnetic Lasso Tool = Magnetlasson
(Magnetlasson hos Photoshop lämpar sig bäst för motiv med stor färgskillnad mellan omgivningen och den motivdel som skall markeras. Själva markeringen utförs annars nästan som med den vanliga lasson men skillnaden är att programmet automatiskt söker sig till kanter med tydlig färgskillnad. För att få bästa möjliga resultat är det oftast nödvändigt att fintrimma verktyget genom att i dess Alternativfält (området omedelbart under menyraden) ändra värdena för Bredd och Kantkontrast. Ju lägre värden som används desto noggrannare blir markeringen.)

Make Clip Path (selection) = Skapa urklippsbana (markering)
Bl.a. ett funktionsmakro

Make Layer Visibility Changes Undoable = Gör så att ändringar i lagersynlighet kan ångra

Masking = Maskning
(En av 4 inställningar för skärpningsverktyget i bl.a. Camera Raw 4.1 eller högre. Skyddar områden från att skärpas. T.ex. huden i ett porträtt där man bara vill skärpa ögonen. Se till att bilden är i visningsläge 1:1. Håll ner alt-tangen(PC) och dra i maskningsreglaget. Alla vita områden skärps medan svarta skyddas. Ju längre till höger ju mindre del i bilden skärps)

Media Type = Medietyp
Bl.a. val av papper i Utskrift i Lightroom. T.ex. matt eller glättat

Memory = Minne
(Uttryck för en rad saker, bl.a. datorns arbetsminne (RAM) och för olika lagringsmedia, t.ex. hårddiskar, disketter och CD-ROM. )

Merge = Blanda, lägga ihop
(t.ex olika lager)

Metadata = Metadata
Metadata är standardiserad information om en fil, bland annat författarnamn, upplösning, färgrymd, copyright och nyckelord som används i den. Information om en bild som man förr skrev på baksidan av ett foto. De flesta digitalkameror kopplar viss grundläggande information till en bildfil, till exempel höjd, bredd, filformat och den tid när bilden togs. Du kan använda metadata för att effektivisera arbetsflödet och ordna dina filer.

Midtone = Mellanton

Mode = Läge
(Se underhuvudmenyn och bild>Läge) (Kan också vara blandningsläge (en rullgardinsmeny) i dialogrutan för nytt lager

Modify = Ändra

Moiré = Ett mönster
(Ett rasterfenomen som ger störande interferensmönster i bilder och tonplattor. Motsvarande fenomen uppträder i TV, exempelvis när man visar en rutig kavaj. Är resultat av att punkter överlappar varandra. T ex för färgseparationer måste man ange en vinkel för varje färgraster. Genom att ange olika vinklar för varje raster ser man till att punkterna för de fyra rastren placeras så att de skapar naturliga färgövergångar och så att inga moirémönster uppstår)

Motion Blur =Rörelse Oskärpa
(Hittar du under filter)

Move Tool = Flyttningsverktyget
När du vill flytta hela bilden på din bildskärm för att se mera av bilden. När bilden är större än vad som kan visas på bildskärmen

Till överst på sidan

N

Navigator = Överblick
bl.a. menyval i Lightroom under Bibliotek

NCC, Natural Color System = NCC Färgsystem
(är ett logiskt färgsystem som bygger på hur människan ser färg. Med NCS kan alla tänkbara ytfärger beskrivas och ges entydiga NCS-beteckningar. De sex rena färgerna, som är grunden för människans inbyggda förmåga att karakterisera olika färger, är vitt W, svart S, gult Y, rött R, blått B och grönt G - de sex elementarfärgerna.)

Noice Reduction = Brusreducering
Exempelvis snygga till digitala foton tagna med hög ljuskänslighetsinställning (ISO) med hjälp av avancerad brusreducering samt korrigering av förstörande JPEG-komprimering

Till överst på sidan

O

Offset = Förflyttning

Opacity = Opacitet
Man kan exempelvis minska ett överliggande lagers opacitet, så att det delvis blir genomskinligt.

Optionsbar = Alternativfältet

Ocean Ripple= Vattenringar class="small"> Filter i Photoshop

Out of Gamut = Utanför kulöromfånget
(The phrase "out of gamut" refers to a range of colors that cannot be reproduced within the CMYK color space used for commercial printing.) = Färger som inte kan ses eller reproduceras. Alltså inte finns. Ligger utanför färgrymdens triangel. Exempelvis en RGB bild innehåller säkert färger som inte är tryckbara som CMYK. (Se även Gamut warning(

Output = Utdata

Overlays = Övertäckningar
bl.a. menyval under bildspel och utskrift i Lightroom eller ett blandningsläge i Photoshop i dialogrutan för lager

Till överst på sidan

P

Page Set Up = Utskriftsformat
Pantone = Pantone
Ett standardiserat sätt att definiera färger. Se PMS-colours här nedanför

Paint =Måla, målarfärg
(Till skillnad mot Ink= Tryckfärg och Coulor= Upplevelsen av färg.)

Paint Bucket = Färgyts
Ett av verktygen i verktygslådan

Paragraph = Stycke
(I optionsbar finns de flesta inställningar för text om de inte räcker finns ytterligare ett fönster såsom Patagraph/Stycke )

Paste = Klistra in
( )

Patch tool = Lagningsverktyget
Likt Healingbrush. Istället för att pensla så markerar du och korrigerar större ytor på en gång.

Patchworke = Lapptäcke
(filter i Photoshop)

Paths = Banor
 

Path selection tool = Banmarkering
Verktyg i verktygslådan

Pattern maker = Mönsterskaparen
( )

Perceptual Rendering = Perceptual färgmappning
(En av de fyra återgivningssätten, specificerade av ICC, som användes för att matcha färger som råkar hamna utanför en färgrymd. Perceptuell återgivning försöker komprimera området av färgerna inom den ursprungliga färgrymden till färgområdet inom målrymden (den man vill omvandla till), på ett sådant sätt att de övergripande relationerna mellan färger --- och således bildens övergripande utseende--- bevaras. Detta även om färger kan ändras under processen. .)

PDF = PDF
(Portable Document Format. Ett plattformsoberoende filformat som utvecklats av Adobe. Med en särskild plug-in, Akrobat Reader, kan du läsa sådana filer på Internet. Det fiffiga med PDF är att en text ser likadan ut som författaren avsåg, eftersom alla typsnitt och inställningar följer med i själva filen.)

Pen Tool = Ritstift
Ett av verktygen i verktygslådan

Perspective = Perspektiv
( t.ex. Edit>Transform>Perspective/Redigera>Omforma>Perspektiv

Perspective correction = Räta upp perspektivet
Olika reglage i fliken Objektivkorrigeringar i Lightroom 5

Till överst på sidan

Pict = Pict
(PICTure är ett bildformat som framförallt används i Mac. Är ett mellanting mellan bitmapp- och vektorgrafik och saknar helt komprimering.)

Pin point = Markeringsöga
(I Camera Raw 5 After you've painted over the image, a pin is displayed to mark the editable stroke eller i Lightroom 2, lokal korrigering)

Pinch = Knipning
Ett filter i Photoshop. Filter -->Förvrängning -->Knipning.

Pixels = Pixlar = Bildelement
(Kommer från engelskans picture elements (bildelement) Den digitala bildens minsta beståndsdel. Pixeluppbyggda bilder består av ett antal fyrkantiga bildelement. Att bilden består av ett visst antal pixlar innebär att dess kvalitet i viss mån bestäms av detta. Du kan inte hur som helst förstora eller förminska bilden och förutsätta att kvaliteten förblir oförändrad. Antalet pixlar som får plats efter varandra utefter en viss sträcka kallas upplösning. Vanligaste enheten är fortfarande pixlar/tum)

Pixel Graphics = Pixelgrafik
(Bild som är uppbyggd av pixlar till skillnad från en objektbaserad bild som är uppbyggd av geometriska objekt och matematiska kurvor. En pixelbaserad bild bör inte förstoras mer än 15-20 procent från optimal upplösning. Pixel är den digitala bildens minsta beståndsdel. Kallas också för bildpunkt.)

Pixelate = Förvandla pixlar/Pixelering
Filter i Photoshop

Place = Montera
Kommando i Photoshop

PMS-colours = PMS-färger
(Pantone Matching System, bygger på blandningar av nio olika färger. Används främst för dekorfärger i tryck. PMS-systemet har en mycket större färgrymd än CMYK-systemet och därför skall man vara medveten om att man inte kan återskapa PMS-systemets alla kulörer vid separation från PMS till CMYK)

Polygonal Lasso Tool = Lassopolygonen
Detta alternativ, jämfört med vanliga lassoverktyget, är rätt lätt att använda eftersom man successivt klickar, släpper och flyttar vilket skapar ett antal raka linjer kring motivet. Om man sedan även håller ner Alt-tangenten medan man flyttar så får man istället en frihandskontur för den senaste delen i markeringen.

Pointillize = Skapa fläckara
Filter i Photoshop

Post Crop Vignetting = Vinjett efter beskärning
Menyval i Camera Raw för exempelvis Bridge CS4 och Lightroom 2

Posterizing = Posterisering (Färgreduktion)
När man ska göra väldigt drastiska korrigeringar så drabbas du ibland av något som kallas posterisering. Oftast drabbar det stora rena ytor så som en blå himmel eller en stor grön gräsmatta. Posterisering ser ut som tjocka band som löper över fotot.

Posterize = Färgreduktion
(Kommandot finns under Bild > Ställ in > Färgreduktion och är Tröskelvärdets mer framstående kusin. När Tröskelvärdet decimerar en bild till bara två färger, kan Färgreduktion behålla så många färger du vill.
Också den effekt man får när man visar eller skriver ut en fotografisk bild med för få färger eller gråskalor. T ex. om man visar färgfotografier med endast 16 färger får man en påtaglig färgreduktion men motiven är ändå urskiljbara. Vid 256 färger är fortfarande hudfärgen lite färgreducerad. För verklighetstrogna ansiktsfärger fodras det 16M färger. )

Postscript = Postscript
(Ett vektorbaserat sidbeskrivningsspråk utvecklat av Adobe. Har länge betraktats som en standard i den grafiska branschen för kommunikationen mellan dator och skrivare. Många teckensnitt har således PostScript-format, även om TrueType kanske numera blivit vanligare i persondatorer. Det finns PostScript-versionerna 1-3. )

PPI = PPI
(pixlar per tum. Begrepper ppi användes här när det gäller upplösning eftersom en bildläsare/skanner inte registrerar punkter utan pixlar och en bildskärm visar pixlar och inte punkter) Beskriver således bilders, bildskärmars och skannrars upplösning. T.ex. angivelse om hur tätt pixlarna packas vid utskrift.

Presense = Närvaro
(Menu under Basics i Lightroom och Camera Raw)

Preferences = Inställningar
 

Presets = Förinställningar
menyrad i bl.a. Lightroom och Camera Raw  

Preview = Förhandsgranska
 

Printer Driver = Skrivardrivrutin
 

Print Jobb = Utskriftsjobb
menyrad under utskrift i bl.a. Lightroom

Printing inks set-up = Tryckfärger
 

Profile = Profil
En datafil som beskriver hur färger uppför sig hos en fysisk enhet (såsom en skanner, bildskärm eller skrivare) eller som definierar färger i en abstrakt färgrymd (såsom Adobe RGB 1998 eller ColorMatch RGB) i form av en apparatoberoende färgmodel (som CIELAB eller CIE XYZ). Används t ex av Photoshop 6 färgsystem för att definiera och matcha färger.

Proof Colors = Korrekturfärger
 

Proof Setup = Korrekturinställningar
 

Punche = Sting,snärt
T.ex. More punch in the image --> Mera stuns i bilden (T.ex öka kontrasten)

Purge = Rensa bort
T.ex. Edit>Purge /Redigera>Rensa). Välj all om du vill få tillbaka maximalt med minne. Då rensas allting, inklusive tidigare åtgärder. Din möjlighet till undo försvinner alltså, men datorn blir garanterat snabbare igen.

Purple = Lila
 

Till överst på sidan

Q

Quick Develope = Snabbframkallning
Menyrad i Lightroom

Quick Mask = Snabbmask

Quick selection tool = Snabbmarkeringsverktyget
Trollstaven har f.o.m. version CS3 i Photoshop fått ett kraftigt förbättrat komplement som benämns Snabbval. För att göra noggranna markeringar målar man med detta verktyg i den del av motivet som skall markeras. Närliggande områden som har snarlik färg markeras då automatiskt. Genom att hålla ner tangenten Alt kan man under pågående målning ta bort områden medan tangenten Skift lägger till områden till markeringen.

Quit = Avsluta

Till överst på sidan


R

Radial blur = Radiell oskärpa
Filter i Photoshop

Radius = Radie
Inställning i bl.a. Camera Raw 4.1 eller högre, när man skärper en bild. När skärpningsmjukvaran hittat en kant att skärpa så anger värdet för radien hur långt ut man skall gå. 1 pixel eller längre. För porträtt är oftast värdet 1 helt OK medan 3 kanske är väl högt

Rating = Värdering
Menyval i Bridge

Rating Stars = Klassifieringsstjärnor
inställning bl.a. i Lightroom

Raw Format = Råformat
Innehållet från en bildsensor (t.ex. en digital kamera) som sparas direkt på minneskortet utan att bilden gjorts om till jpeg eller tiff. Kräver efterbehandling i dator. Alla kameratillverkare har olika råformat. Tack vare stöd för ett stort antal digitalkameror kan du i Photoshop CS2 automatiskt justera inställningar, konvertera till DNG-format (Digital Negative) och utföra icke-förstörande redigering på bilder batchvis

Recovery = Återställning
Återställning av högdagrar i Camera Raw. Om den Exposure/Exponering du önskar på hela fotot får vissa deltaljer att bränna ut (utkritade, blir för ljusa) kan du med Recovery/Återställningsreglaget i Camera Raw 4, plocka tillbaka bara dem igen. Alltså att få det vita att se mindre uttvättat ut.

Red Eye Tool = Ta bort röda ögon
Man kan nu neutralisera röda ögon i en handvändning med ett verktyg som har stöd för 16-bitarsbilder och i vilket du kan ställa in pupillstorlek och mörkhetsgrad. Det räcker således med att klicka en gång i varje öga för att ersätta den röda färgen med angränsande ögonfärg. Se även denna instruktion

Reject = Ignorera
Menyval i Bridge

Reduce Noise = Minska brus
Du hittar detta filter under Filter-->Brus-->Minska brus.( Brusreducera i kanaler så skyddar du bilden)

Refine Edge = Förfina kant
Refine Edge hittar du i alternativfältet eller under Select>Refine Edge (markera>förfina kant).

Refine (Menue) = Förfina (menyn)
I Bridge

RGB = RGB
(Rött, Grönt, Blått. Additivt kulörsystem som används i exempelvis bildskärmar och skannrar. En bild i RGB-läge består tekniskt sett av tre separata pixelbilder i gråskaleläge som representerar respektive röd, grön och blå. Det innebär också att en RGB-bild upptar tre gånger så mycket minne som en gråskalebild i samma storlek och upplösning. Används 24 bitars färg har man 256 möjliga värden (0-255). 255:0:0 är en rent röd färg; 255:255:255 är helt vitt.)

Rektangular Marquee Tool = Rektangulär markeringsram
Ett av de 4 markeringsverktygen i verktygslådan

Rendering = Rendering
Rendering är det begrepp som används främst för att beteckna den process som en dator gör på egen hand för att framställa en bild eller film (sekvens av bilder). Det vill säga att från den datafil med objekt och rörelser, lägga på skuggor, reflektioner, refraktioner, ytor, material (plast, trä, metall, tyg), skärpedjup, rörelseoskärpa, linsöverstrålning och så vidare. Vid större renderingar används datorkluster för att göra processen snabbare. (Rendera är väl lite fritt översatt framkalla eller generera)

Render behind imge = Återge bakom bild
(Kryssruta under Slidshow/bildspel i menyn för Overlays/övertäckning)

Rendering intent (The method a CMM uses for converting (i.e., mapping) colors from one device's gamut to another.The three methods are called Perceptual, Saturation, and Relative Colorimetric.) = Återgivningsmetod/Renderingsmetod
(När du mappar färger förloras alltid lite i hanteringen. Konsten är att förlora så lite som möjligt och detta är syftet med Återgivning) Denna rullgardinsmeny i Photoshop tillåter användaren att välja mellan fyra olika mappnings-alternativ, nämligen Perceptual, Mättnad, Relativt färgläge och Absolut färgläge (Absolute Colorimetric). De flest användare kommer nog att välja mellan antingen standardinställningen Relativt färgläge eller Perceptual.)

Resampling = Ändra bildupplösning
( Använd kommandot Bild" Storlek på bild, och se till att " Ändra bildupplösning" är markerad. När du ändrar bildupplösningen ändras bildens pixeldimensioner. (och därmed också dokumentstorleken) När du minskar (sample down) antalet pixlar tas information bort från bilden. När du ökar upplösningen (resample up) skapas ny pixelinformation baserad på färgvärdena för de befintliga pixlarna. Du kan också välja interpolationsmetod. När man ändrar upplösningen på en bild använder programmet en interpolationsmetod för att tilldela nya pixlar färgvärden, baserat på färgvärderna för de befintliga pixlarna. Bildupplösning syftar således på tätheten av pixlar i en bild per tum (ppi). Om en bild har till exempel 72 ppi, betyder det att en kvadrat tum av bilden innehåller 5184 pixlar (72 pixlar bred x 72 pixlar hög= 5184). Ju högre upplösning desto fler pixlar finns det i bilden. En 3 x 3 tum stor bild med en upplösning av 72 dpi innehåller 46 656 block med färger. Samma bild med en upplösning på 300 ppi skulle ha 810 000 pixlar med färger. Högre upplösning ger mer detaljrikedom och mjukare färgövergångar.)

Reselect = Markera igen

Reset Tool = Återställ verktyg
(Du hittar menyn om du högerklickar på ikonen längst till vänster på Tool options-panelen (Verktygsalternativ) högst upp, precis under menyerna.)

Resolution (image) = (Bild) upplösning
(Bildupplösningen avser tätheten av pixlar i en bild. Den mäts i pixlar per tum ; ppi (points per inch). En kvadrattum av en bild med upplösning 100 ppi innehåller 10 000 pixlar (100x100). En 3x3 tum stor bild innehåller 90 000 pixlar.
Ökas upplösningen till 300 ppi får bilden rejält många fler pixlar, nämligen 810 000 stycken. Resultatet blir förstås en bild med större detaljrikedom, men som samtidigt kräver betydligt mer kraft av datorn.
Filstorleken (dokumentstorleken) ökar förstås också i motsvarande grad, från 1,2 Kb till 98,9 Kb (1 byte=8 bits; 1 Kb=1 024 byte).

Reticulation = Nätform

Review mode = Granskningsläge
(I Bridge)

Retouch = Retuschering

Retouch tool = Retuscheringsverktyg

Revert = Återgå
(File>Revert / Arkiv-> Återgå) rensar helt enkelt allt du gjort och öppnar upp bilden igen. F12 på tangentbordet.)

Right Usage terms = Rättigheter och användarvillkor
(bl.a. metadatavärde i Lightroom)

Ripple = Krusning
(Ett av konstnärliga / artistic filter)

Rotate Canvas = rotera bildyta

Rough pastels =
(Ett av filtren under Förvrängning)

Ruler = Linjal
Ett tips från Moderskeppet att hitta mitten på en bild. Dubbelklicka på linjalen View>Rulers / Visa>Linjaler), om de inte är framme. Välj procent som enhet. Dra ut stödlinjer till 50%, de “fastnar” på 50%. Se där är mitten.

Ruler Units= Måttenheter
Bl.a. inställning under utskrift i Lightroom

Till överst på sidan

S

Saturation = Färgens mättnad
(Egenskaperna hos en färg/kulör som får den att bli starkare färgad. Kallas också för kroma, och är kulörens styrka (intensitet) och renhet, d.v.s. hur mycket rött som finns i den röda färgen, o.s.v.

Scale = storleksförändra
Oftast när man talar om storleksändra , menar man att förstora eller förminska bildens dokumentstorlek, utan att ändra antal pixlar. Bästa metoden är att gå till Bild>Storlek på bild, avmarkera kryssrutan " Ändra bildupplösning" och ange ett nytt värde i rutan "Upplösning". Pixelmåttet blir konstant med utskriftsstorleken ändras

Save for the web & Devices = Spara för webben
Underlättar arbetet med framtagning av bilder till webbsidor.

Save in the same location = Spara på samma plats
Hittar man exempelvis i Camera Raw

Scaling factor
(Scaling refers to the output size required with respect to the scanned original)
=Förstoringsfaktor
I scannerns mjukvaran kan du ställa in förstoringsfaktorn på bilden. T ex 200%= dubbla storleken mot originalet du skannar in från.

Scanner = Skanner
(Apparat för avläsning av grafiska mönster (tecken, bilder) på t.ex. papper/film för överföring till en datafil. I enlighet med de språkvårdande organen i Sverige försöker vi använda bildläsare eller skanner, stavat med sk-, i stället för engelskans "skanner". Plural är skannrar.)

Screen = Raster

Select = Välja

Selection = Markering
(fyra olika markeringsverktyg hittar du i verktygslådan)

Sharpening = Skärpa
(Om en bild upplevs som oskarp innebär det att den saknar tillräckligt tvära övergångar mellan den mörka och ljusa tonen i en kontur. Istället för att vara en tvär trappstegsformad övergång utgörs konturen av en mjuk tonad övergång. För att ge bilden skärpa måste man finna de mjuka tonövergångar som ger bild en känsla av oskärpa och göra dem tvärare. )

Shear = Skevar
Filter i Photoshop

Show Guides = Visa stödlinjer
inställningar i menyn för bildspel i lightrooma

Show Overlay = Visa övertäckning
kryssruta i dialogruta för klona källa

Skew = Skeva

Sidecar "xmp" files = underordnade filer

Similar = Liknande

Sketch = Skiss

Slide Duration = Bildens varaktighet
inställning i bildspel i Lightroom

Slideshow = Bildspel

Smart Collections =Snabbsamlingar
(menyval i Lightroom)

Smart Guides = Smart skärpa

Smart Objects = Smarta objekt
Storleksändra, rotera och tänj raster- och vektorgrafik utan kvalitetsförsämring med Smarta objekt. Även vektorgrafik från Adobe Illustrator® förblir redigerbar.

Smart Sharpen = Smarta stödlinjer
Smarta stödlinjer är en väldigt användbar funktion i Photoshop som gör att du får bättre kontroll över placeringen av saker och tin

Smooth = Utjämna

Smudge Tool = Smeta ut
Verktyg i verktygslådan

Snap to grids (guides) = Fäst mot stödlinjer

Snapshot = Ögonblicksbild)
(T ex ta en ögonblicksbild i Lightroom: Då och då dyker det upp ett läge som är så bra att du inte vill förlora det 20 operationer senare. För att då spara det väljer du Ny fixering eller klickar på den lilla sidoikonen i underkant av händelsepaletten. I Photoshop via Spara en ögonblicksbild

Smudge =Smeta ut
(verkyg i verktygslådan)

Soft Light = Mjukt ljus
(t.ex.blandningsläget på lagret)

Soft-Proof = Kontroll och korrekturläsning av ett dokument på bildskärm

Software rendering = Programvarurendering

Spacebar = Mellanslag
Tangent på tangenbordet för kortkommando i Bridge att visa bilden på hela bildskärmen

Solarize = Solirisera

Spacing = Mellanrum

Spherize = Sfär

Split Toning = Delad toning
I exempelvis Camera Raw, under fliken delad toning. (scrolla ner när du öppnat länken ) kan du lägga till en eller ett par färgtoner i en gråskalebild.

Sponge Tool = Svampverktyget
(Hittar man i verktygslådan)

Spot Healing Bruch Tool = Fläcklagningspenseln
En smart lagningspensel i vektygslådan som enkelt retuscherar foton, även 16-bitarsbilder, med en enkel musklickning. Du kan måla direkt på skador eller fläckar varvid programmet automatiskt hämtar närliggande pixlar och fyller i skadan utan att man först behöva Alt-klicka bredvid.

Stacks = Högar
Sätt att stapla fotografier i en mapp

Stack Files = Stapla filer
Med staplar kan du gruppera filer tillsammans under en enskild miniatyrbild. Du kan stapla alla typer av filer. Du kan till exempel använda staplar om du vill ordna bildsekvenser, som ofta omfattar många bildfiler. Obs! Staplarna i Bridge skiljer sig från bildstaplar i Photoshop, som konverterar grupper med bilder till lager och lagrar dem i ett smart objekt.

Stroke = Ramlinje
Hittar man i dialogrutan för lagerstilar

Stroke Border = Linjekant
T.ex. inställning i utskrift eller bildspel i Lightroom

Stylise = Stilisera
Filter i Photoshop

Straighten tool = Räta upp

Stroke = Ramlinje

Surface blur = Ytoskärpa
Filter i Photoshop

Swatches = Färgrutor

Till överst på sidan

T

Tainted Glass = Färgat glas
Ett filter i Photoshop

Tag (Asign) = Tilldela/Bädda in
Genom att tilldela/bädda in en färgprofil i bildfilen (förse den med formatanvisningar) anger man en definition på faktiska färgutseendet i bilden/dokumentet. Om man ändrar den inbäddade profilen ändras färgernas utseende. En slags översättningstabell hur siffrorna i pixlarna skall tydas

Take merged snapshot = Fånga sammanslagen bild =

Targeted Adjustment tool = förkortat till TAT. Ett verktyg i Lightroom2 och Camera Raw 5.2 och högre
TAT är en liten rund måltavleliknande ikon längst upp till vänster i menyerna för - Tone Curve - HSL/Color/Grayscale - (när man för musen över denna dyker två trianglar upp. En pekar upp och en pekar ner) När man sedan klickar på den lill måltavleliknande ikon byter musmarkören bild till samma ikonbild plus ett litet hårkors till vänster. Detta musverktyg låter dig sedan interaktivt justera "Tone Curve" eller "HSL/Color/Grayscale" direkt i bilden. Mycket elegant

Template = Mall

Template Browser = Malläsare
Hanterar Lightroom-mallar och användarmallar när man jobbar med bildspel, vill skapa ett webbfotogalleri eller utskrifter i Lightroom 2

Texturizer = Textur
Filter i Photoshop

Thumbnail = Miniatyrbild

Threshold = Tröskelvärde
(Finns under Bild > Ställ in > Tröskelvärde. Detta konverterar alla färger till antingen svart eller vitt. I allmänhet uppnår du bästa resultat om du ändrar samma antal pixlar till svart som du ändrar till vitt, och vice versa )

TIFF = TIFF
(Tagged Image File Format. TIFF har varit det självklara valet för att spara sina originalbilder under många år. Det är ett flexibelt format för alla punktuppbyggda bilder och en stor fördel är formatet stöds av i stort sätt alla rit-, bildredigerings-, och layoutprogram. Tiff ger en relativt stor bildfil med en kompression utan förlust av bildkvalité.)

Tiles= Tegel (Skapa plattor)
(Ett filter i Photoshop ).

Tint = Toning
Ett av sjutreglagen i Camera Raw 4.1 och högre. Kallas även för färgton i Camera Raw under kamerakalibrering

Titles= Rubriker
(inställning i Lightroom).

Tonal adjustments= Justering av övertoningar (tonjustering)
(I exempelvis ett justeringslager kan du experimentera med justering av färger och övertoningar i en bild utan att ändra bildens pixlar permanent).

Tone Curve = Tonkurva
Reglage i Camera Raw eller Lightroom för att lägga till kontrast till bilden genom att justera tonkurvan. Använder själv upp- och nerpils-tangenterna på tangenbordet för att göra justeringarna. Håller man ner Shift-tangenten ökar man steget i justeringen från 5 till 20 punkter. Håller man ner Alt-tangenten minskar steget till 1 punkt. alltså mer finlir.
Anm. Detta reglage ger bättre kontroll än att använda sig av kontrast-reglaget i "Basic"-panelen

Tone= Kulör
(En kulör på en yta på ett negativ eller positiv som kan särskiljas från omgivande ytor (Från Dillons- Modern English Dictionary)).

Tone range = Tonomfång
Ljushetsområde eller intensitetsområde (Bildens pixlar kan ha värden mellan 0 och 255. Hur dessa 256 tonsteg fördelas bland bildens pixlar kan visas med en typ av diagram som kallas histogram (I Photoshop se Bild--Histogram eller Bild--Ställa in--Nivåer) Det är ett stapeldiagram där varje stapel representerar ett tonvärde/ljusvärde och höjden på stapeln hur många pixlar i bilden som har just det tonvärdet. Detta till skillnad mot tonomfång i bildoriginal och tryck där skillnaden mellan svart och vitt mäts i densitetsenheter. Ju högre tonomfång desto högre kontrast i bilden. En originaldia brukar ha ett tonomfång på cirka 2,7-3,0 densitetsenheter.)

Toning= Toning
(Område i bild som har en kontinuerlig övergång mellan två eller flera färger).

Toning tools= Toningsverktygen
(Dessa är 3 stycken; Dodge Tool=Skuggverktyget, Burn Tool= Efterbelysning samt Sponge Tool=Svampen ).

Tool Presets= Funktionsmakron
 

Trace Contour= Hitta konturer
(Ett filter i Photoshop ).

Trackind= Kerning
(Se Kerning)

Transform = Omforma
Kommando under Redigera/Edit

Transform Selection= Omforma Markering
Select > Transform selection/Markera > Omforma markering).

Trap = Svällning

Treshold = Tröskelvärde
Hittar man exempelvis i Filter>Sharpen>Unsharp mask (skärpa>oskarp mask)

Trim = Trimma
T.ex. Image>Trim / Bild>Trimma. ( Alla överflödiga ytor kastas bort, alla aktiva pixlar blir kvar. Perfekt om du till exempel vill optimera för webben.)

True Type= True Type
(Standard för teckensnitt som utvecklats av Apple och Microsoft för deras ordbehandlare. Det är, i likhet med PostScript, vektorbaserat, men effektivare, eftersom det inte behöver separata skärm- och utskriftsfonter.)

Typeface= Typsnitt eller Teckensnitt
(Se Kerning)

Tutorials= Genomgångar med exempel

Twirl = Virvel
Filter i Photoshop

Till överst på sidan

U

Uncoated = Obestruket
Denna översättning användes framförallt inom grafisk produktion

Undo = Ångra
 

Ungroup = Dela upp
 

Units = Måttenheter
 

User Interface = Användargränssnitt
 

Unsharp Mask = Oskarp Mask
(Filter i Photoshop. Filter -->Sharpen-->Unsharp mask/ Filter-->Skärpa-->Oskarp mask)

Till överst på sidan

V

Value = Intensitet, ljushet
Denna översättning användes framförallt inom grafisk produktion

Vanishing Point = Verktyget Gränspunkt
Man kan klona, måla och klistra in bildelement som automatiskt anpassar sig till perspektivet i den omgivande bilden.

Vector graphics = Vektor-bilder
(även kallade för kurvbaserade bilder är uppbyggda av kurvor som beskrivs av matematiska formler. Denna typ av bilder har ingen upplösning, vilket innebär att de bland annat kan förstoras och förminskas utan att kvalitén påverkas.. Ordet används ibland felaktigt för obektgrafik eller bezierkurvor. Några program som hanterar och skapar kurvbaserade bilder är Illustrator, Freehand och Corel-Draw.)

Version Cue = Version Cue
Version Cue är ett program för hantering av filversioner som ingår i Creative Suite 3 Design, Web och Master Collection som består av två delar: Version Cue-servern och Version Cue-anslutning.Du använder Version Cue när du vill spåra versioner av filer medan du arbetar och vill göra det möjligt att arbeta i grupp, till exempel med fildelning, versionskontroll, säkerhetskopior, granskningar online och att checka in och ut filer.

Vibrance = Lyster.
Också benämningen på ett reglage i Camera Raw 4.1 och högre)På Moderskeppets sajt skriver man så här."En slags intelligent mättnad (välsignad vare Adobe för att de inte kallade det "Smart Sat"). Den förstärker bara fäger som har låg mättnad. På så sätt råder den bot på det vanliga problemet med Mättnad/Saturation - att en färg snabbt förstörs eftersom den redan är alltför mättad " (Använder det själv numera som det det nya mättnadsreglaget när jag arbetar med fotografier i Lightroom En annan bra sak med detta reglage är att inte påverkar hudfärger speciellt mycket.)

Vignetting = Vignettering
Man gör sina bilder så att de tonar ut i kanten eller mot mitten. Kan vara såväl ljusare som mörkare

Vignetting (Lens )= Linsvinjetter
Avbildningsfel hos objektiv, särskilt vidvinkelobjektiv, som innebär att hörnen blir mörkare än mitten av bilden. Ljusstrålar som träffar linsen från utkanterna av bildytan blockeras till en del av linsens kanter framför och bakom bländaren, vilket medför att strålarna inte kan passera igenom bländaröppningen. Det orsakar ljusavfall i bildens utkanter. Den här typen av vinjettering kan undvikas med nedbländning. (Källa: Canon)

Virtual Copy = Virtuell kopia
Dessa virtuella kopior (i Lightroom 2) ser ut och uppför sig exakt på samma sätt som originalfotografiet. Du kan redigera dem på samma sätt som vore det ditt original men skillnaden är att det inte är en riktig fil. Det är bara en uppsättning med instruktioner så det tar inte upp något extra diskutrymme. Du kan t.o.m. göra en virtuell kopia av en redan gjord virtuell kopia. Vill du ta över en virtuell kopia till Photoshop eller exportera den som en TIFF eller JPEG så skapar Lightroom en riktig kopia med de inställningar du redan tillämpat på den virtuella kopian.

Till överst på sidan

W

"Wacom Tablet" = Ritbräda Sätt flöde av färg med tryck! Du kan ställa in vad du vill att penselns tryck ska styra. Jag föredrar hellre flödet av färg än penselns storlek. Då ger hårda tryck ger mer färg än mjuka.

Warping = Tänjning
Via detta kommando kan man exempelvis enkelt skapa förpackningsmodeller eller andra flerdimensionella effekter genom att svepa en bild runt en form av något slag eller dra ut, rulla ihop eller böj bilder med tänjningsfunktionen

Water Reflection = Vattenreflexer
Bl.a. ett funktionsmakro

White Matte = Vit mask

White Point = Vitpunkt
(Vitpunkten på ett fotografi är den punkt där fotot är som ljusast. Denna behöver nödvändigtvis inte vara helt vitt; Beskriver också hur vit färg reproduceras. På bildskärmar är det en kombination av R-, G- och B-fosfors max-intensitet, uppmätt i grader Kelvin (oKelvin). Vitpunkt används som referenspunkt för kalibrering och karakterisering.)

Width = Tonbredd
Hittar du under Skugga/Högdager

Workflow = Arbetsflöde (Arbeta efter ett arbetssätt typ steg-för-steg)

Workingspace ( = Färghanteringssystem)
(t.ex. ICC som numera användes av Photoshop för att kalibrera bildskärmen, skrivaren etc.) Ett systematiserat sätt att hålla reda på färgerna. Eftersom det finns så många sätt att beskriva färger och eftersom de flesta är väldigt beroende, av egenskaper hos den enhet som håller reda på färgerna, är behovet av ett system som håller reda på färgerna stort. Tanken med färghanteringssystem är att beskriva de olika enheternas färgegenskaper på ett enhetsoberoende sätt. Alltså dess färgåtergivningsförmåga. Denna beskrivning kallas också för en profil eller enhetens färgrymd eller kulörrymd och är en uppslagstabell med exempelvis RGB-värden i en kolumn och CIE-värden i den andra. Det kan också vara CMYK-värden i en kolumn och CIE-värden i den andra. Med denna metod har man en uppslagtabell för varje enhet och denna tabell kan användas för att översätta färgvärden mellan enheterna så att färgerna upplevs så lika som möjligt på alla enheter. ( Bildskärm, utskrift från printer osv.)

Working color spaces = Arbetsrymder/Färgrymd/Kulörrymd
( Photoshop, använder speciella RGB-färgrymd eller CMYK färgrymd, för att internt hantera färger. Den kallas för arbetsfärgrymden och alla färgkonverteringar görs med denna som referens. Arbetsrymd är alltså de matematiska systemen typ sRGB, Adobe RGB 1998 eller Wide gamut RGB.)

(Anm. Orden arbetsrymd/kulörrymd/färgrymd/ får i Sverige lite slarvigt ofta beskriva egenskaperna hos såväl filformat som egenskaperna för digitala och analoga system. Typ skrivare och bildskärmar. Detta medför problem för oss, eftersom vi måste kunna skilja mellan olika tekniska enheters färgbeskrivningsförmåga och egenskaperna hos olika matematiska baserade färgsystem.
         På engelska är det lättare att hålla isär begreppen. Där använder man working space för att beskriva olika filformats färgbeskrivningsstandarder (vilket förstås inbegriper gränserna för färgåtergivning) , medan olika analoga och digitala systems kulöromfång betecknas med ordet gamut . Alltså översätter jag Gamut till Kulöromfång medan working space översättes till arbetsrymd/ kulörrymd på rekommendation från kapero.se

Workspace = Arbetsyta
(Arbetsytan är ju alla paletter, Toolbox/Verktygslådan och övriga paletters placering. Ganska snart vänjer man sig vid att ha vissa saker på speciella platser. Du kan därför spara exempelvis paletternas placering (och även vilka som visas). Det kan ju även vara så att man har olika sätt att arbeta beroende på vad man gör. Anm: I Photoshop CS2 kan man nu skapa egna namngivna Arbetsytor med personliga inställningar och placeringar för palettern.)

Till överst på sidan

Y

Yellow = Gul
(En av de subtraktiva primärfärgerna. Gult absorberar allt blått ljus, reflekterar rött och grönt)


Learn : Glossary : Digital Imaging            Color Glossary
Grafiska ordlista
Need some help with ink and printing terms? The following glossary should help you get a handle on the important concepts that govern the art and science of ink and its uses.
Uppdaterad den 30 oktober, år 2009        Copyright Lars Ekdahl © 2004-

Tillbaka          Hur många är inne på denna webbsida just nu? Jo st. är online|


Creative Commons License
All text på denna webbsida är licensierad under Creative Commons . Vid all användning skall upphovsmannens namn (http://www.ekdahl.org) anges.