Utdrag ur

CV för Einar Eéden

Edén, Lars Einar, M. L., medicinalråd och byråchef i Medicinalstyrelsen. Född 8/5 1883 i Stockholm. Föräldrar: överläraren Lars Agaton Edén (1852-1923), Stockholm, och Emma Kristina Björkstedt (1552-1926).

Utbildningar
1901 05 15 Studenten i Norra latins läroverk i Stockholm,

1902 05 Med. fil, examen i Uppsala,

1910 02 28 Med. kandidat i Stockholm,

1910 02 28 Med. lic. i Uppsala.

Anställningar
2/10-20/11 1906 Vikarierande underläkare vid Jönköpings lasarett

1/6 1907-30/5 1908 E. o. amanuens vid kirurgiska kliniken i Uppsala

1/9-10/8 1908 och 1/6-15/7 1909 amanuens vid oftalmiatriska (läran om ögat) kliniken i Uppsala

1/3-31/12 1910 därunder t.f. överläkare vid oftalmiatriska kliniken i Uppsala

1/8-31/8 1910 amanuens vid kirurgiska kliniken i Uppsala

1/1-15/9 1911 underkirurg vid kirurgiska kliniken i Uppsala

16/9 1911-15/9 1912 därunder t.f. överläkare å kirurgiska kliniken i Uppsala

1/7-15/8 1912 o.å. oftalmiatriska kliniken i Uppsala 15/7-31/8 1912,

1/10-15/11 1912 vikarierande 1:e underläkare å Gävle lasarett.

1/11 1912-21/3 1918 lasarettsläkare i Haparanda, under samma tid tillförordnad och ordinarie stadsläkare i Haparanda samt

1/1 1913-21/3 1918 seminarieläkare i Haparanda.

1/3 1915-21/3 1918 Besiktningsläkare för från Ryssland och Finland kommande civila resande och under kortare och längre perionder 1916-1918,

22/3 1918-30/11 1923 besiktningsläkare för invalidtransporterna från Ryssland, lasarettsläkare i Gällivare,

1/12 1923-31/12 1924 lasarettsläkare i Torsby,

1/1 1925 medicinalråd och chef för medicinalstyrelsens lasarettsbyrå sedan.

Förtroendeuppdrag
Medlem av 1926 års lasarettstadgesakkunnige och av sjukhusstadgesakkunnige av 1929.

Anlitas som medicinskt sakkunnig i skolöverstyrelsen sedan 1925.

1926 Studieresa till USA och Canada med statsunderstöd för studerande av sjukhusbyggnader därstädes. Bevistat kirurgkongresser och medicinska fortsättningskurser.

Ledamot av Sv. Läkaresällskapet 12 1912,

Ordförande i Norrbotttens läns läkareförening 1922 och 1923,

Medlem av överstyrelsen för Svenska Röda korset 1926. Sv. R.K.S.M. 1918, dito G.M. 1924, P.R.K.M. 3 kl. 1918 och 2 kl. 1919, Ö.K.K. Ht 2 kl. 1918, Turk. R.K.M. 2 kl. 1919, R.N.O. 1928.

1913-1918 ordförande i hälsovårdsnämnden i Haparanda,

6 juni 1928 Riddare av Kungliga Nordtjärneordern

 

Ny1935 Finlands Röda Kors förtjänstemedalj i silver

Publicerade artiklar
Edén, Einar et al., red. 1948–50. Svenska sjukhus: En översikt av det svenska sjukhusväsendets utveckling till 1900-talets mitt. Stockholm: Gothia.
Årsberättelser för Haparanda lasarett 1913-1917 och Gällivare lasarett 1918-1922. - Några smärre uppsatser.

Ledamot av stadsfullmäktige i Lidingö

Gift
30/12 1908 med Hanna Maria Hellgren, född 17/6 1881, dotter till kontraktsprosten Klas Johan Hellgren (död 1926) och Gerda Ringberg.

Barn
Lars Magnus, född 11/10 1909;

Per Börje, född 30/7;

Nils Erik född 10/10 1913;

Kerstin Maria, född 10/1 1915;

Klas Gunnar, född 6/2 1917;

Märta Elisabet, född 6/10 1918;

Ingegerd (Jätta) Margareta, född 26/2 1920;

Sigrid Marianne, född 28/2 1921.

Tillbaka till Einar Edén