Fyra generationer

Nedanstående bild togs 2001. Från vänster syns Eva Wingerup, Agda Eden,
Linnea Wingerup (Pers äldsta dotter)samt Per Wingerup.