Ekeberg fotograferat sommaren 2005

Karl Fredrik Ekdahls födelsehem , torpet Ekeberg, Otterstad på Kållandsö.

Torpet ägs idag av Maria Wrennås som jag träffade sommaren 2005 i samband med att Lena Andersson, dotter till skutskepparen Janne Vogler, bjöd mig och min hustru på middag.

Maria håller på att rusta upp torpet så att det fortfarande skall kunna stå emot väder och vind.

Anm: Vad jag förstår sker en fortlöpande upprustning. Man kan läsa på Internet: protokoll från

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2008-11-12
Beslut 2008-09-12. Fastighet Otterstad 3:1, Byggherre Maria Wrennås.
Ärende Tillb enb hus, nybyggnad garage, Adress Kållandsö Ekeberg 3.

Tillbaka