Öjareds kapell

öjareds kapell

Öjareds säteri, där kapellet ligger, har anor till sen medeltid och är känt sedan 1446.Öijareds kapell uppfördes ursprungligen på 1500-talet. I nuvarande form är det byggt 1722 enligt "Stora Lundby, Bergum, Östad, Ur tre socknars historia" av C M Bergstrand och Bror A Andersson, 1967.

Tillbaka till Anders Finlöf