Familjen Ekdahls hus på Svartmossevägen 38 mellan åren 1947 och 2002.

Familjen Ekdahls hus på Svartmossevägen 38 mellan åren 1947 och 2002.

Sålt 2003 ock kommer att rivas under året. Så här såg det ut 1973

Tillbaka