Två hus ersätter nu det gamla. Förtätning även här. Ulla hus, med blå markis, i bakgrunden

Tillbaka