Kobbegarden 1:179 i Askim år 2003. Snart är såväl 1:179 och resterna av huset borta och två nya hus kommer till

Snart är såväl 1:179 och resterna av huset borta och två nya hus kommer till

Så här ser det ett år senare!

Tillbaka