Grav för Johanna Larsson född Ullberg


Detta fotografi är fäst vid gravbrevet som finns hos Lars Ekdahl.( e-post: larssnabelaekdahl.org)
Gravplatsen är N:r 70 i kvarteret D på Stora Lynby Kyrkogård innehållande 2,8 meter i längd och 1,4 meter i bredd.
Graven är den 8 maj 1935 omfört till att gälla för alltid.

Uppdaterad den 17 juli Śr 2009

Tillbaka