Järnvägshotellet i Kvänum år 1922

Järnvägshotellet i Kvänum

 dahlsjöfors
Personerna på bilden kan vara Elly Nilson med en av sina bröder 1922


Tillbaka