Mellan 1912 och 1917 var Einar Edén stationerad i Haparanda. Han arbetade då mycket tillsammans med Röda korset och invalidtransporterna över den svensk-ryska gränsen. Här under en operation 1917 tillsammans med bland annat sin sjuksköterska Elin Unger, som står närmast till vänster.
invalidtransporterna över den svensk-ryska gränsen vid Haparanda och Torneå

Return