Mellan 1912 och 1917 var Einar Edén stationerad i Haparanda. Han arbetade då mycket tillsammans med Röda korset och invalidtransporterna över den svensk-ryska gränsen. Här anländer en grupp sårade soldater.

invalidtransporterna över den svensk-ryska gränsen vid Haparanda och Torneå

Return