Källa gamla kyrka.

Källa Öde-kyrka
Foto Åsa Lager (2008-10-01)

Flera bilder

Tillbaka