Gamla Lassegården

Lassegården
Gamla Lassegården, närmare Olofstorps station

Gamla Lassegården, (Troligen Bergum 2:3 Nedregården) närmare Olofstorps station, som låg mittemellan Göteborg och Sjövik.
På verandan står längst bak Johanna Ullberg. Framför henne i vitt förkläde står dottern Ida Johansdotter, bredvid sin man Aron, och med troligen Bertil (eller möjligen sonen Mauritz?) i handen. De fyra barnen i vita kragar är, från Ida räknat, Hildur, Dagny, Edit samt Signe. Även tjänstefolket fick vara med, tre drängar med sina arbetsredskap, vallpojken samt två tjänarinnor i nystrukna paradförkläden över finklänningarna. Idas klänning med puffärmar och flickornas spetskragar antyder att fotograferingen var ett högtidligt tillfälle.

The old Lassegården, close to Olofstorps station,
( Situated in the middle between Gothenburg and Sjövik. The last train went on the night between 27 and 28 of May 1967)
On the porch, standing furthest behind you findJohanna Ullberg. In front of her, in a white apron, stands Ida Johansdotter (a cousin of my father Konrad Ekdahl)close to her husband Aron, and with the son Mauritz in her hand.The four children in their white collars are, counted from the left, Ida Hildur, Dagny, Edit & Signe. Even the servants were allowded to participate in the occation, three farmhands with their "tools", the herd-boy and two maidservants in their newly ironed festal aprons over their Sunday dresses. Ida's dress with the puffed sleeves and the girl's lace collars indicates the that the occation of the photography was a grand occasion