Att förstå bildupplösning!


Begreppet bildupplösning är viktigt för att förstå vad som händer när man ändrar bildstorlek och upplösning.
-Citat:  Adobe beskriver detta utmärkt i sin handbok för Photoshop enligt följande-
  

Grundläggande om upplösning

Flera olika typer av upplösning kommer in i diskussionen om digitala bilders upplösning, punktupplösning, upplösning hos utrustningen, rasterupplösning och utskriftsupplösning. Relationen mellan upplösning och dokumentstorlek är grundläggande för att förstå hur Adobe Photoshop visar bilder och producerar utskrifter.
  

Bildupplösning


Punktupplösning, eller pixeldjup, är ett mått på antalet databitar information som lagras i varje pixel. Punktupplösningen avgör hur mycket färginformation som finns tillgänglig i varje pixel. Större pixeldjup betyder att fler färger finns tillgängliga och att färgåtergivningen i den digitala bilden blir mer exakt. Till exempel, en pixel med ett bitdjup på 1 har två möjliga färgvärden: av och på. En pixel med ett bitdjup på 8 har 28 (2 upphöjt till 8), eller 256 möjliga färgvärden. En pixel med ett bitdjup på 24 har 224 (2 upphöjt till 24), eller 16 miljoner (16 777 216) möjliga värden. . Vanliga värden för pixeldjup varierar från 1 bit (punktuppbyggnad) till 24 bitar per pixel (miljoner färger)

Upplösning hos utrustningen

Upplösningen hos utrustningen definierar antalet punkter eller pixlar som motsvarar en enhet på bildskärmen. Den mäts vanligtvis i punkter per tum (dpi) eller pixlar per tum (ppi). Enhetsupplösningen för en IBM-kompatibel bildskärm varierar och är normalt 96 dpi.

    Upplösningen hos utrustningen bestämmer storleken på den visade bilden och skall inte blandas ihop med bildupplösningen som anger pixeltätheten i bilden. Till exempel, en bild med bildupplösning på 144 ppi visas i dubbel storlek på en bildskärm med 72 dpi (bara 72 av de 144 pixlarna kan visas i en kvadrattum av bildskärmen.

Utskriftsupplösning

Utskriftsupplösning syftar på antalet punkter per tum (dpi) som utskriftsenheten ( t ex fotosättare eller laserskrivare) kan producera. Laserskrivare har vanligtvis utskriftsupplösningar på 300 till 600 dpi. Fotosättare kan skriva ut vid 1200 dpi, 2400 dpi eller högre.

Upplösning och bildstorlek

Bildstorlek anger bildens fysiska dimensioner. Eftersom antalet pixlar i en bild ligger fast minskar en bilds upplösning om man ökar dess storlek samtidigt som upplösningen ökar om man minskar bildens storlek. Till exempel, dubblering av en bilds upplösning ( antalet pixlar per tum) från 72 till 144 minskar dess storlek till en fjärdedel av den ursprungliga bilden. Halvering av upplösningen från till exempel 300 till 150 skapar en bild som är dubbelt så stor som ursprungsbilden.


-slut citat från Adobe handbok för Photoshop enligt ovan- Uppdaterad den 4 december 2015

Se också mitt nyare dokument i detta ämne