International Directory of Search Engines search engine watch search engine glossary

Allmänt om sökmotorerEn utmärkt katalog över tjänster i ämnet "Att söka information på Internet" av Gertrud Berger som bland annat undervisar om ämnesbaserade informationstjänster, sökmetodik, och om barns informationssökning.
Search Engine Colossus - An International Directory of Search Engines (Bryan A Strome)
Omfattande katalog över specialicerade sökmotorer för enskilda länder eller särskilda ämnen

Följer du länkarna därifrån kan du ytterligare förfina din teknik
Search Engine Watch
SearchEngines.com - Gateway to Search Engines, Directories, Reference Sites and Tips

How to get good position in Search Engine results
Gör din hemsida mer synlig på Internet med hjälp av Metataggar!
Optimera din hemsida för sökmotorerna
Att optimera sin hemsida för olika sökord, så att dom du vill ha besök av hittar dit, är ingen stor vetenskap. Om din sida gjorts av någon som kan sina saker skall du inte behöva tänka på att optimera. Anmäl din webbsida en eller två gånger per år till de viktigaste sökmotorena. Om inte läs vidare!
If you want more people to visit your website, you must know how to create search-engine-friendly webpages, and then submit your URL to all the major search engines. That's what this site is all about.

Undrar du vilka de vanligaste orden är som folk söker på?


SÖKMOTORER - En enkel översikt:
  AlltheWeb
Advanced
AltaVista
Avanserad sökning
Google
Avancerad
+ för att ta med
menyval ja ja
- för att utesluta menyval ja ja
eller (OR) menyval OR nej
Länkar till URL ja ja ja
Högertrunkering nej   nej
Skiljer mellan
versaler och gemena
nej nej nej
ja ja ja
Söker nyheter ja
Även separat
ja
Även separat
ja
Söker newsgroups nej nej separat
söker pdf-filer nej nej ja
även separat
Söker bildfiler separat separat separat
Söker ljudfiler separat separat nej
Sökervideo separat separat nej
Sökeri ämneskatalogerr nej val
använder Looksmart
auto
använder OpenDirektory
Övrigt   översätter mha
Babalfish
översätter
visar cachade länkar
Hjälp Help + FAQ's Hjälp Söktips
Förkortningar: auto - funktionen är förvald (default) av/sök - funktionen finns endast i avancerat sökformulär
Ytterligare bra information finns på Mölndals stadsbibloteks söksida där jag lånat en del. Inte böcker utan en del av detta material

Uppdaterad 14 februari, år 2011

Tillbaka