©1998 by his eldest son Lars Ekdahl

Citat ur GHT Fredag 3 Februari 1978 Självporträtt från 1938

Konstrond

Galleri Trångudden
Konrad Ekdahl

Det lilla galleriet i Långedrag visar en retrospektiv utställning som sträcker sig över ett tidsrum på ungefär fyrtio år. Konrad Ekdahl har inte varit verksam som målare hela denna tid: på 50- och 60-talen blev det mest grafik, etsning, träsnitt och seriegrafik. Ändå är det inre sammanhanget i hans måleri tydligt.

Han börjar med täta, väl genomtänkta och avvägda färger, gärna samlade i hela ytor som sammanfattar de västkustlandskap han mest sysslar med. Det är ett fint, gediget och litet inbundet måleri.

När Ekdahl sedan återvänder till färgen i början på 70-talet är det som om han kände ett behov av att springa ifatt sig själv. Han ser sina motiv ungefär som förut, men förenklar hårdhänt och jagar upp färgerna i otåliga grälla klanger.

Det tredje stadiet visar en avspänning och ett lugn som är förutsättningen för ett fördjupande. Man får utsökt först Schöler och därnäst van Gogh i tankarna inför dessa klara, ljusskimrande landskap där penseldragen faller som skurar i olika skikt och skapar ett vibrerande, genomlyst bildrum av många gånger anmärkningsvärd skönhet.

Det finns f.ö. bra saker också bland de grafiska bladen

         TORD BAECKSTRÖM


Citat ur Möndals-posten 30 januari 1991
En kolorists vandring genom decennierna

När jag för drygt 10 år sedan såg en utställning av tavlor från Konrad Ekdahl i Askim så hade han fortfarande kvar de mörka lite murriga färgerna, som jag då tyckte var hans riktmärke. Jag såg en skarp kontrast från samme målare, nu drygt 80 år gammal, i Mölndals stadsbibliotek under veckan och kände mig osäker på vad det var jag såg.

En blandning av gammalt och nytt var vad som hängde på skärmarna, och det nya var klara kontraster mot Ekdahls "gamla" maner. Vad man nu såg var en färgrikedom som gav en framtidstro som man inte trodde skulle vara möjligt av en konstnär uppe i de 80-åren

Anmärkningsvärt med Ekdahls kollektion av år 1991 är att det inte bara var färgerna som ljusnat betydligt, det är även motiven som förändrats, för att bättre falla in i den ystra lek med färger som nu Konrad Ekdahl visar.

Vad Konrad vill visa upp är förändringar som skett under de senaste decennierna. Såväl hos honom själv som i den omvärld han nu återger på sitt speciella sätt.

Utan tvekan har Konrad Ekdahl fortsatt på den väg han slagit in på när vi senast såg hans målningar, och han har nu förbättrat sin teknik på ett föredömligt sätt.

Den utställning han just nu har i Mölndals stadsbibliotek verkar vid första anblicken vara något av en "självkritisk" granskning av sina målningar under åren. Han har på ett finurligt sätt hängt sina tavlor så att man själv skall kunna följa utvecklingen.

Denna lite oväntade hängning gör utställningen utomordentlig intressant. Och det ger ett gott erkännande åt Konrad Ekdahl som konstnär. Och det är en mera frigjord konstnär som presenterar sina arbeten. Han har till stor del lämnat "epoken Bohuslän" bakom sig.

Han har så att säga vidgat synen på motiven. Tidigare var han kanske lite för mycket fixerad vid Bohuslän.

Vad man också märker i Konrad Ekdahls "new look" är en kraftfullare penselföring och detta är avgjort ett plus och det gör färgerna djärvare. Han har använt sig av de röda färgerna, inte så att de får dominera, men där de sitter ger de en underbar effekt.

Vi ser alltså en Konrad Ekdahl som är på väg in i ett nytt decennium, att detta börjat sedan konstnären passerat de åttio, det gör sannerligen saken inte sämre.

Vi vill gratulera den "nye" Konrad Ekdahl och vill uppmana dem som själva vill se förändringen från mörker till ljus i färgsättningen, att besöka utställningen i Folkets Hus i Mölndal som pågår fram till 9 februari.
Jon-E Lisshammar


P.S.Du kan också ladda ner ett dokument i PDF-format,(109KB) som visar ett sammandrag av Konrad Ekdahls-Askims recensioner och utställningar under 70-90-talen. Denna artikel var publicerad 2005 i Göteborg.

Konstnär, målaren och koloristen Konrad Ekdahl-Askim visar sina tavlor tillbaka