Tord Baekström var i 23 år konst- och teaterkritiker i Handelstidningen (GHT) och högt lovordad översättare av klassisk grekisk litteratur: Aristofanes, Eurpides och av Homeros hela Iliaden och Odyssén.
Vid Göteborgs universitet utnämndes han 1978 till hedersdoktor. Då skrev Göteborgs-Postens huvudredaktör Lars Hjörne: Utnämningen kan ses som en hyllning till en förgrundsgestallt inom svensk kulturjournalistik med en imponerande spännvidd. Hans förmåga att förena djup lärdom med en klarögd och spänstig prosa är förvisso i allra högsta grad värd en doktorshatt. Tord Baekström avled 1991.

blå pil