Mats och Annika gifter sig den 5:e augusti år 2000 i Täby kyrka

Return to the rest of the family!