Vårvinter på Yxlö Ed april år 2003. I bakgrunden Anderssons brygga.

tillbaka Tillbaka    (Foto: Åsa Lager)