Storm vid Yxlö Ed 2 april, 2003. Över 30 m/sek i byarna enligt SMHI

Storm vid Yxlö Ed 2 april, 2003. Över 30 m/sek i byarna enligt SMHI. Vi blev också utan ström i 36 timmar.
tillbaka<-- Tillbaka