Här är undergolvet i kammaren med isolering på plats. Gamla golvet börjas läggas tillbaka


yxlö ed<-- Tillbaka